+38 048 777 77 36
098 777 77 36
050 777 77 36

2.10 Етилова рідина

 

2.10.1 Етилова рідина є легкорухливою рідиною і має густину (у залежності від сорту) 1,47-1,77 г/см3, не розчинна у воді, добре розчиняється в бензині, гасі, бензолі та інших органічних розчинниках. Етилова рідина надзвичайно отруйна і особливо небезпечна тим, що отруйна дія її виявляється не зразу, інколи навіть через тривалий час, і на першій стадії отруєння не помітне для потерпілого. Крім того, етилова рідина пожежонебезпечна.

2.10.2 Етилова рідина перевозиться тільки у власних спеціалізованих цистернах (моделі 15-1414), розрахованих на надмірний робочий тиск 0,5 МПа, які задовольняють вимогам Інспекції котлонагляду і які мають дозвіл на перевезення їх загальною мережею залізниць України. Такі цистерни обладнуються зовнішньою ізоляцією, запобіжними кожухами, які закривають люки цистерн, і пристроями для зберігання аварійного запасу дегазаційних засобів (гасу, хлорного вапна, обтирального матеріалу). Зовнішня поверхня котла цистерни для етилової рідини фарбується алюмінієвою фарбою, а нижня частина на висоту 250 мм - чорною масляною фарбою. Уздовж котла цистерни з обох боків посередині наноситься смуга зеленого кольору шириною 500 мм. Торцеві днища котла і рама цистерни фарбуються в зелений колір, біля краю днищ по колу алюмінієвою фарбою наноситься смуга шириною 300 мм. На обох повздовжніх боках котла в середній частині наноситься напис "Этиловая жидкость".

2.10.3 Використання таких цистерн не за прямим призначенням, а також налив етилової рідини в інші цистерни не дозволяються.

2.10.4 Перед наливом відправник зобов'язаний пред'явити цистерну залізниці для огляду ходових частин, гальмівних і автозчіпних пристроїв. Налив етилової рідини дозволяється тільки в цистерну, цілком справну і відповідно підготовлену відправником. Заповнення цистерни проводиться в межах її вантажопідйомності, але не більше 95 % ємкості котла.

2.10.5 Відповідальність за справність котла, арматури люків, прокладок, правильність заповнення цистерни і гарантування безпеки під час перевезення покладається на відправника.

2.10.6 Після наливу відправник зобов'язаний ретельно дегазувати всі місця на котлі, рамі і ходових частинах, які випадково були забруднені етиловою рідиною; герметично закрити всі вентилі, опломбувати цистерну і навісити на неї бирку з транспортним маркуванням.

2.10.7 В перевізних документах на перевезення етилової рідини відправником проставляються штемпелі згідно з додатком 1.

2.10.8 Після здачі цистерни до перевезення відправник повідомляє одержувача про відправлення йому цистерни з етиловою рідиною. У випадку неприбуття цистерни в установлений термін одержувач повідомляє про це по телеграфу (факсом) відправнику і начальнику станції відправлення.

2.10.9 Етилову рідину в цистернах дозволяється перевозити без супроводження провідниками.

2.10.10 У разі виявлення під час перевезення несправності, через яку неможливе подальше перевезення, така цистерна відчіпляється від поїзда, відводиться на віддалену колію в безпечне місце. У випадку протікання вантажу під місцем течі негайно ставиться ємкість для збору рідини і запобігання попаданню її на землю. Місця, залиті етиловою рідиною, дегазуються хлорним вапном. Про затримку цистерни і характер несправності начальник станції повідомляє телеграфом (факсом) відправника (через начальника станції відправлення). Відправник після одержання повідомлення про відчеплення цистерни зобов'язаний негайно направити на станцію відчеплення відповідального представника і працівників для ліквідації несправності, а у разі потреби - відправити справну порожню цистерну для перекачування вантажу. Несправність цистерни оформляється актом про технічний стан цистерни, в якому вказуються: вид несправності, причина її виникнення, вжиті заходи щодо усунення несправності, а також щодо можливості подальшого перевезення цистерни. Копія акта додається до перевізних документів.

2.10.11 Одержувач зобов'язаний злити етилову рідину з цистерни повністю без залишку, після зливу двічі промити чистим бензином, видалити його з котла і заповнити цистерну азотом під абсолютним тиском в 0,1 МПа, герметично закрити всі вентилі і запломбувати цистерну. Арматуру і зовнішні частини котла, а також раму і ходові частини цистерни, випадково забруднені при зливі етилової рідини, одержувач зобов'язаний дегазувати. Повнота зливу, ретельність промивки, заповнення цистерни азотом і герметичне закриття всіх вентилів перевіряються представником одержувача, який зобов'язаний в перевізних документах, складених на повернення порожньої цистерни, в графі "Найменування вантажу" зробити запис: "Цистерна злита повністю, промита, заповнена азотом і герметично закрита" і підтвердити це своїм підписом і печаткою. Порожня цистерна для етилової рідини повертається на станцію приписки за перевізними документами.

2.10.12 Ремонт котла цистерни проводиться на підприємстві-власнику цистерни силами і засобами останнього, а ремонт ходових частин - ремонтними підприємствами залізниць за рахунок власника цистерни. Перед ремонтом ходових частин підприємство-відправник (одержувач) зобов'язане провести дегазацію внутрішньої і зовнішньої поверхні котла цистерни, а також ходових частин та видати довідку про проведену дегазацію, яка забезпечує безпечні умови роботи працівників, що ремонтують цистерни.

Начальник управління безпеки транспорту Ю.В.Гержод