+38 048 777 77 36
098 777 77 36
050 777 77 36

2.8 Метанол

 

2.8.1 Метанол (метиловий спирт) є небезпечною легкозаймистою і дуже отруйною речовиною.
За кольором, запахом та смаком метанол нагадує етиловий (винний) спирт, але вживання його людиною навіть у невеликій кількості викликає отруєння з важкими наслідками - втратою зору до повної сліпоти та часто із смертельними наслідками.

2.8.2 Перевезення метанолу залізницями провадиться з обов`язковим супроводом воєнізованою охороною залізниці або вантажовласника з моменту передачі відправником завантаженої цистерни залізниці до моменту передачі її одержувачу. У разі перевезення метанолу на адресу військової установи вантаж супроводжується військовою вартою.

2.8.3 Метанол перевозиться у спеціальних власних цистернах без нижнього зливного пристрою, які обладнані запобіжними кожухами над кришками люків.
Котел цистерни фарбується в жовтий колір (броньовий лист - у чорний колір). По осьовій лінії вздовж циліндричної частини котла з обох боків наноситься чорна смуга шириною 500 мм.
З правого боку циліндричної частини котла (або з обох боків) на відстані 50 мм лівіше хомута в чорній смузі залишаються розриви, що утворюють прямокутники шириною, яка дорівнює ширині чорної смуги (500 мм), і довжиною, необхідною для розміщення напису: "Метанол".
Ці прямокутники фарбуються в білий колір. Такі ж прямокутники наносяться і в середній частині обох днищ під горизонтальною віссю. Висота букв 154 мм. Лівіше цього напису наноситься малюнок - череп з перехрещеними кістками. Всі написи і рисунок наносяться чорною фарбою. Крім того, на цистернах наносяться трафарети згідно з пунктами 1.4.13 та 1.4.15 цих Правил.
Перевезення метанолу в інших цистернах, а також використання цистерн для метанолу не за призначенням не дозволяється.

2.8.4 Перед подачею під налив метанолу цистерна має бути старанно оглянута працівником залізниці щодо наявності чіткого розпізнавального забарвлення і попереджувальних трафаретів, справності ходових частин і котла, наявності запобіжного кожуха, пристроїв для щільного закриття кришки люка і вушок для пломбування.

2.8.5 Налив і злив метанолу здійснюється засобами відправника і одержувача на їх складах.
Перед наливом метанолу відправник зобов'язаний перевірити:
наявність на котлі виразного розпізнавального забарвлення і чітких трафаретів про отруйність вантажу;
наявність запобіжного кожуха, справних пристроїв для щільного закриття кришки люка і вушок для пломбування.
Наливати метанол у цистерну до виправлення виявленого дефекту не дозволяється.

2.8.6 Під час наливу відправник повинен стежити за справністю котла цистерни. При виявленні протікання налив припиняється і відправник зобов'язаний негайно перекачати метанол з несправної цистерни.
Метанол наливається не вище основи наливного люка.

2.8.7 Після закінчення наливу відправник зобов'язаний:
встановити під кришкою люка прокладку для запобігання розливанню вантажу під час перевезення;
щільно закрити кришку люка, закріпити її болтами і опломбувати цистерну;
закрити запобіжний кожух та опломбувати його;
навісити на запобіжний кожух бирку з транспортним маркуванням;
підтвердити своїм підписом у накладній результат огляду завантаженої цистерни.

2.8.8 На метанол і порожні цистерни після зливу метанолу оформляється комплект перевізних документів форми ГУ-29-0.
У графі 4 на зворотному боці накладної проставляється відмітка "Забарвлення котла, трафарети про небезпеку та трафарет приписки відповідають правилам. Кришка люка цистерни щільно закрита на справній прокладці. Запобіжний кожух закріплений дротяною закруткою. Цистерна справна". Ця відмітка підписується представником відправника і начальником станції або його заступником.
Така ж відмітка робиться у корінці дорожньої відомості на зворотному боці і підписується представником відправника (прізвище) і начальником станції або його заступником (прізвище).
У натурному листі напроти номера кожної цистерни з метанолом червоними чорнилами або червоним олівцем робиться напис: "Метанол".

2.8.9 При прийманні завантаженої цистерни працівник станції відправлення зобов'язаний перевірити:
наявність чіткого трафарету на цистерні про отруйність вантажу;
відсутність протікання вантажу з цистерни;
наявність пломби (ЗПП) і бирки на запобіжному кожусі та правильність пломбування.
У разі виявлення якого-небудь порушення вантаж до перевезення не приймається, цистерна повертається відправнику.
Після перевірки працівник станції зобов'язаний доповісти начальнику станції або його заступнику результати огляду цистерни.

2.8.10 Начальник станції або його заступник повинен оглянути цистерну, підтвердити своїм підписом у накладній результат огляду і викликати воєнізовану охорону для приймання цистерни з метанолом під охорону. У разі відсутності на станції відправлення воєнізованої охорони завчасно повідомляється підрозділ воєнізованої охорони, який обслуговує станцію.
При прийманні під охорону цистерни з метанолом наряд воєнізованої охорони перевіряє наявність пломби (ЗПП) на запобіжному кожусі люка цистерни та її (його) справність.
У випадку виявлення втрати або несправності пломби (ЗПП) стрілець воєнізованої охорони зобов'язаний негайно доповісти про це начальнику станції і командиру підрозділу воєнізованої охорони.

2.8.11. Цистерна з метанолом повинна перебувати під безперервною охороною:
на станції відправлення - з моменту приймання цистерни від відправника;
на всьому шляху перевезення;
на станції призначення - до моменту приймання завантаженої цистерни одержувачем.

2.8.12 У випадку виявлення під час перевезення несправної цистерни, що вимагає перекачування вантажу, така цистерна відчіплюється від поїзда і подається на станційні колії, встановлені технічно-розпорядчим актом станції. Начальник станції або його заступник викликає воєнізовану охорону і до її прибуття призначає для охорони цистерни працівників станції.

2.8.13 Перекачування метанолу, промивання цистерни і видалення промивної води проводяться в присутності начальника станції або його заступника.
Особи, які перекачують метанол, повинні бути спеціально проінструктовані щодо отруйності метанолу, небезпечності отруєння ним при прийманні всередину, а також про заходи пожежної безпеки при виконанні цих робіт.
Під час перекачування метанолу до закінчення знищення залишку вантажу цистерна охороняється воєнізованою охороною, яка зобов'язана не допускати сторонніх осіб до місця перекачування і запобігти розкраданню вантажу.

2.8.14 Після прибуття цистерни з метанолом на станцію призначення одержувач зобов'язаний:
прийняти під охорону цистерну з метанолом з моменту передачі її залізницею;

злити вантаж з цистерни повністю без залишку, промити цистерну водою до повного видалення запаху метанолу, витративши на цистерну не менше двох кубометрів води. Вода після промивання повинна бути видалена з цистерни повністю;
після перевірки цистерни щільно закрити кришку ковпака, закрити запобіжний кожух, закріпити його і опломбувати цистерну;
навісити на запобіжний кожух бирку з написом: "Порожня - метанол", а також вказати найменування одержувача вантажу, станцію відправлення і станцію призначення порожньої цистерни;
надати станції комплект перевізних документів форми ГУ-29-0 на відправлення порожньої цистерни з-під метанолу. У графі 4 зворотного боку накладної одержувач проставляє відмітку згідно з п. 2.8.8 цих Правил та додаткову відмітку "Метанол злитий, цистерна промита, промивна вода видалена повністю", що підтверджується його підписом.

2.8.15 Після зливу метанолу і промивання цистерни одержувачем начальник станції (або його заступник) особисто оглядає цистерну, перевіряє повноту видалення промивної води і відсутність рідини на дні котла цистерни, результати огляду підтверджує своїм підписом у графі 4 накладної на порожню цистерну.
У разі відсутності на станції електричних ліхтарів у вибухобезпечному виконанні перевірка повноти зливу цистерн повинна проводитися тільки у світлий час доби.
У корінці дорожньої відомості на порожню цистерну на зворотному боці робиться напис згідно з п. 2.8.14 цих Правил.

2.8.16 У разі виявлення на коліях вагонних депо, промивально-пропарювальних підприємств або в інших місцях бездокументних цистерн, завантажених метанолом, або порожніх з-під метанолу, такі цистерни негайно здаються під охорону.

2.8.17 Затримка порожніх бездокументних цистерн або цистерн з недозлитими залишками метанолу оформляється актом загальної форми, копія якого додається до перевізних документів.
Про кожний випадок затримки цистерни начальник станції повідомляє начальника дирекції залізничних перевезень, начальника підрозділу воєнізованої охорони, а також начальників служби комерційної роботи і воєнізованої охорони.
У разі виявлення порожніх цистерн з-під зливу метанолу з неправильним забарвленням, невиразними трафаретами, які не відповідають цим Правилам, у випадку неможливості усунення несправностей на місці такі цистерни відправляються до пунктів приписки тільки у супроводі воєнізованої охорони в порядку, передбаченому для супроводження завантажених цистерн.