+38 048 777 77 36
098 777 77 36
050 777 77 36

2.5 Скраплені гази

 

2.5.1 Скраплені гази наливом перевозяться у власних спеціалізованих цистернах і контейнерах-цистернах. У кожній такій цистерні або контейнері-цистерні перевозиться тільки певний вид газу. Використання її для наливу інших скраплених газів не допускається. Скраплені гази в цистернах (контейнерах-цистернах) перевозяться під підвищеним тиском. Деякі скраплені гази (кисень та ін.) перевозяться під нормальним тиском, у цьому випадку частина газу за час перевезення випаровується. Труба, що відводить з цистерни газ, який випаровується, має бути завжди відкритою. Скраплені гази відправник зобов'язаний пред'являти до перевезення тільки в цистернах або контейнерах-цистернах, які відповідають вимогам, що передбачені ДНАОП 0.00-1.07-94.

2.5.2 Зовнішня поверхня цистерн для скраплених газів фарбується в світло-сірий колір. Вздовж котла цистерни з обох боків по середній лінії наноситься смуга шириною 300 мм для аміаку - жовтого кольору, для хлору - зеленого, для сірчаного ангідриду - чорного, для бутану, бутилену, пропану та інших горючих газів - червоного кольору. На котлі цистерни мають бути трафарети: про найменування вантажу, "С горки не спускать", знаки небезпеки згідно з додатком 1, а також найменування підприємства-власника цистерни та станції і залізниці приписки. На цистернах для перевезення скраплених газів під нормальним тиском біля місця вільного виходу газу має бути напис: "Газосброс не закрывать".

2.5.3 На цистернах, які обладнані тамбуром для провідників, у випадку перевезення таких цистерн без супроводження відправник зобов'язаний: закрити вікна тамбура фанерою або іншим матеріалом і пофарбувати під колір цистерни, закрити на ключ двері тамбура, закріпити вушка дверей закрутками з дроту діаметром 4-6 мм і запломбувати двері.

2.5.4 З котла цистерни для скраплених газів необхідно зняти манометр з трубкою і триходовим краном. На отворі для манометра необхідно поставити заглушку на різьбі. З цистерн для рідкого хлору, а також для інших газів у випадку перевезення їх згідно з п. 2.5.8 у супроводі провідників манометр не знімається. Манометр та інші контрольно-вимірювальні прилади не знімаються також з цистерн, обладнаних арматурною шафою, що закривається , в якій розміщені ці прилади.

2.5.5 Налив у цистерни і контейнери-цистерни з простроченою датою технічного огляду Інспекцією з котлонагляду, з невідповідним кольором цистерни, контейнера-цистерни і арматури, без наявності відповідних написів і трафаретів, а також налив вантажу, який не відповідає призначенню цистерни або контейнера-цистерни, та заповнення котла вище встановленої норми - забороняється. Після наповнення цистерн, обладнаних арматурною шафою, двері шафи мають бути закриті на ключ і опломбовані пломбою відправника. Зовнішні двері арматурного тамбура замикаються на ключ, а вушка дверей закріплюються закруткою з дроту діаметром 4-6 мм, після чого відправник повинен опломбувати двері. При поверненні таких цистерн у порожньому стані одержувач закриває і опломбовує двері арматурної шафи і зовнішні двері в порядку, передбаченому для завантажених цистерн. Відповідальність за справність котла цистерни і арматури, за правильність наповнення цистерни і забезпечення безпеки під час перевезення скраплених газів покладається на відправника.

2.5.6 У верхній частині перевізного документа на завантажений зріджений газ відправник проставляє штемпель червоного кольору про небезпеку вантажу згідно з додатком 1.

2.5.7 Про відправлення цистерн (контейнерів-цистерн) із скрапленими газами відправник повідомляє одержувача. У повідомленні вказуються: найменування вантажу, номери цистерн (контейнерів-цистерн), перевізних документів і дата завантаження. Одержувач зобов'язаний слідкувати за своєчасним прибуттям цистерни (контейнера-цистерни) і у випадку неприбуття в установлений термін вжити заходів до її розшуку.

2.5.8 Цистерни для скраплених газів як в завантаженому, так і в порожньому стані можуть перевозитися залізницями без супроводження провідниками. Дозволяється в окремих випадках на прохання відправника перевезення скраплених газів у цистернах у супроводі провідників. Цистерни, завантажені рідким хлором, рідким етиленом, перевозяться тільки у супроводі провідників відправника або одержувача. Провідниками призначаються працівники, які знають разом з обов'язками, що передбачені Правилами перевезень вантажів у супроводі провідників відправників (одержувачів), властивості вантажу і заходи безпеки при перевезенні їх, які пройшли навчання з охорони праці і вміють користуватись засобами захисту, мають слюсарні навички і здали техмінімум в обсязі цього розділу Правил, а також інструкції для провідника із супроводження даного скрапленого газу. Провідник повинен мати при собі комплект відповідних інструментів, необхідний запас прокладного матеріалу і заглушок, відповідний протигаз, захисний одяг, засоби дегазації, а також електричний акумуляторний ліхтар у вибухобезпечному виконанні. Для проїзду провідників залізниця в рахунок плану відправника надає критий вагон, який в зимовий період обладнується відправником спеціальними пристроями для опалення.

2.5.9 У випадку виявлення несправності цистерни або контейнера-цистерни, через яку неможливе подальше її перевезення, така цистерна або вагон з контейнерами-цистернами відчіпляється від поїзда, подається на окрему колію в безпечне місце. За наявності провідника цистерна має бути під його охороною. Якщо група цистерн супроводжується одним провідником, то від поїзда відчіпляється вся група. У разі несправності котла цистерни начальник станції повідомляє телеграфом відправника (одержувача) через начальника станції відправлення (призначення) про характер несправності з вимогою відрядити спеціалістів для ремонту або надати іншу справну цистерну з пристосуванням для переливу вантажу. Після одержання повідомлення про відчеплення цистерни або вагона з контейнерами-цистернами в залежності від характеру несправності відправник (одержувач) зобов'язаний направити на станцію відчеплення, крім відповідної порожньої цистерни (контейнера-цистерни) для переливу вантажу, також досвідченого відповідального представника і працівників для ремонту відчепленої цистерни (контейнера-цистерни).

2.5.10 Ремонт ходових і гальмівних частин завантаженої цистерни або вагона з завантаженими контейнерами-цистернами провадиться з особливою обережністю, а у разі супроводження цистерни провідником - тільки в його присутності. У разі виконання ремонту несправних цистерн і контейнерів-цистерн не допускається: ремонтувати котли в завантаженому стані; завдавати ударів по котлу; використовувати іскронебезпечний інструмент і бути поблизу цистерн з відкритим вогнем (факел, жаровня, гасовий і свічковий ліхтарі); проводити під цистерною зварювальні роботи. У разі необхідності ремонту візків з використанням вогню, зварювання і ударів візки викочуються з-під цистерни і відводяться на відстань не ближче 20 м від котла. У випадках несправності цистерни працівниками вагонного господарства залізниці складається акт про її технічний стан за участю провідника, якщо він супроводжує цистерну. В акті мають бути вказані: вид несправності і причини її виникнення, вжиті заходи для усунення несправності, а також висновок про можливість подальшого перевезення цистерни. Копія акта додається до перевізних документів.

2.5.11 Одержувач зобов'язаний злити зріджений газ з цистерни повністю. Тиск в цистерні після зливу (вуглеводневих) скраплених газів і аміаку має бути не менше 0,05 МПа. У перевізних документах на порожню цистерну одержувач вказує: "Цистерна злита повністю. Тиск у котлі ____ МПа". У верхній частині перевізного документа одержувач проставляє штемпелі, які передбачені для завантажених цистерн. Такі самі штемпелі проставляються станцією у вагонному листі. Станція не приймає порожню цистерну до перевезення, якщо одержувач вказав у перевізних документах про наявність в цистерні залишку вантажу.

2.5.12 При перевезенні вінілу* необхідно дотримуватись таких додаткових умов. *Вініл - це зріджений, неотруйний горючий газ. Пари вінілу за атмосферних умов (тиск 0,1 МПа) легше повітря. У суміші з повітрям у межах певних концентрацій пари вінілу при контакті з вогнем вибухопожежонебезпечні. Небезпечність вибуху особливо збільшується у разі витікання вінілу в закритих приміщеннях . Вініл перевозиться у власних спеціалізованих цистернах, які оснащені системою пожежогасіння. Ці цистерни відправник (одержувач) забезпечує комплектами необхідних приладів, пристроїв, інструментів і матеріалів для їх ремонту, технічного обслуговування і експлуатації, а також виносними комунікаціями, що забезпечують аварійний газоскид, петардами і переносними сигналами огородження місць перешкоди для руху. До пред'явлення вінілу до перевезення відправник зобов'язаний впевнитись у повній укомплектованості цистерн відповідно до вищенаведених вимог. Налив і злив цистерн проводиться на під'їзних коліях відповідно відправника або одержувача і їх засобами. Відправник зобов'язаний злити цистерну повністю. Тиск у цистерні після зливу вінілу має бути не більше 0,05 МПа. Цистерни для перевезення вінілу як у завантаженому, так і порожньому стані перевозяться в супроводі бригади спеціалістів відправника (одержувача), на чолі із старшим бригади, які зобов'язані безперервно охороняти, а також обслуговувати вантаж під час перевезення і вживати заходів, що гарантують безпеку перевезення та самих працюючих. Кількість спеціалістів для супроводження цистерн встановлюється відправником. Крім приладів, зазначених у п. 2.5.8 цих Правил, спеціалісти повинні мати також засоби надання першої допомоги, знати правила і мати навички її надання. Цистерни перевозяться із закритим газоскидом. Зниження тиску в цистерні провадиться в міру необхідності під час її стоянки спеціалістами, які супроводжують цистерну. У разі виникнення під час перевезення із-за несправності цистерни можливої небезпеки для людей, вантажів, рухомого складу і споруд спеціалісти, які супроводжують цистерну, зобов'язані вжити заходів щодо усунення небезпеки, а при необхідності організувати охорону місця стоянки цистерни, не допускаючи сторонніх осіб у небезпечну зону, викликати пожежну охорону. У разі необхідності переливу вінілу відправник (одержувач) зобов'язаний в добовий термін після одержання заявки старшого бригади супроводження направити порожню підготовлену під налив вінілу цистерну. Разом з цистерною відправник направляє бригаду техобслуговування, засоби для забезпечення переливання вінілу. Роботи з переливання вінілу з однієї цистерни в іншу виконуються бригадою супроводження з додержанням усіх заходів безпеки під керівництвом старшого цієї бригади. Заходи безпеки, порядок ліквідації наслідків аварійних ситуацій та ведення аварійно-відбудовних робіт встановлюються Правилами безпеки та порядком ліквідації наслідків аварійних ситуацій з небезпечними вантажами при перевезенні їх залізничним транспортом, затвердженими наказом Міністерства транспорту України від 16.10.2000 № 567 та зареєстрованими в Міністерстві юстиції 23.11.2000 за № 857/5078.