+38 048 777 77 36
098 777 77 36
050 777 77 36

1.4 Вимоги до вагонів (контейнерів-цистерн), у яких перевозяться вантажі наливом

1.4.1 Перевезення рідких вантажів наливом у межах України здійснюється у цистернах і бункерних напіввагонах парку залізниць України і власних та у контейнерах-цистернах. Допускається здійснювати перевезення вантажів в орендованих цистернах належності залізниць згідно з їх спеціалізацією.

Конструкція і параметри цистерн і бункерних напіввагонів, які призначені для перевезення рідких вантажів наливом, мають відповідати вимогам стандартів (ДСТУ 3431-96 "Вагони вантажні. Терміни та визначення", ДСТУ 3445-96 (ГОСТ 10674-97) "Вагони-цистерни магістральних залізниць колії 1520 мм. Загальні технічні умови"), ДНАОП 0.00-1.07-94 "Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском", затвердженого наказом Держнагляд-охоронпраці України від 18.10.94 № 104, із змінами, затвердженими наказом Держнаглядохоронпраці України від 11.07.97 № 183 та наказом Мінпраці від 22.03.2002 № 161 (далі - ДНАОП 0.00-1.07-94), і забезпечувати схоронність вантажу та безпеку перевезення. Характеристика цистерн і бункерних напіввагонів наведена в альбомі-довіднику "Грузовые вагоны колеи 1520 мм железных дорог СССР (М, Транспорт, 1989г.)", в "Таблицах калибровки железнодорожных цистерн (М, Транспорт, 1980 и 1997 гг.)".

1.4.2 Для перевезення безпечних та небезпечних рідин і газів можуть використовуватись власні спеціалізовані контейнери-цистерни, передбачені стандартами (ГОСТ 26380-84 "Контейнеры специализованные групповые. Типы, основные параметры и размеры", ГОСТ 25290-82 "Контейнеры крупнотоннажные. Маркировочный код", ГОСТ 22377-77 "Контейнеры среднетоннажные. Маркировочный номер") і технічними умовами на дані вантажі.

1.4.3 Власні спеціальні (спеціалізовані) цистерни, контейнери-цистерни або орендовані відправником (одержувачем) мають бути приписані до станцій постійного навантаження (вивантаження). Нові цистерни, контейнери-цистерни, що використовуються для перевезення небезпечних вантажів та відходів, повинні мати сертифікати відповідності, які надаються заводом-виробником на відповідність конструкції і технічного стану вимогам безпечного перевезення конкретного вантажу.

1.4.4 Залізничні цистерни поділяються на: цистерни для перевезення нафтопродуктів: з універсальним зливним пристроєм (трафарет "Бензин-нефть"), у тому числі цистерни з паровою оболонкою для в'язких вантажів та вантажів, які застигають (трафарет "Мазут"), а також з трафаретами "Бензин" і "Светлые нефтепродукты"; з верхнім зливом (без нижнього зливного пристрою), злив з яких провадиться через наливний люк (трафарет "Бензин"); цистерни для перевезення хімічних вантажів; цистерни для перевезення харчових вантажів. Нафтопродукти можуть перевозитися також у бункерних напіввагонах для перевезення бітуму. Усі цистерни повинні мати трафарети згідно з п.1.4.13 цих Правил.

1.4.5 Додаткові вимоги до цистерн і контейнерів-цистерн, які призначені для перевезення скраплених газів (працюють під тиском), наведені в ДНАОП 0.00-1.07-94.

1.4.6 З метою попередження нагрівання газу вище розрахункової температури цистерни для скраплених газів можуть мати термоізоляцію або тіньовий захист. До термоізоляції кожуха цистерни для кріогенних рідин має бути прилаштована розривна запобіжна мережа.

1.4.7 У залізничній цистерні у верхній її частині має бути люк діаметром не менше 450 мм і поміст біля люка з металевими сходами з обох боків цистерни з прилаштованими поручнями. На цистернах для скрапленого кисню, азоту та інших кріогенних рідин улаштування помосту біля люка не обов`язкове.

1.4.8 На цистернах підприємство-виробник наносить клеймуванням такі паспортні дані: найменування підприємства-виробника або його товарний знак; заводський номер цистерни; рік виготовлення і дата опосвідчення; місткість ( м3 ); маса цистерни в порожньому стані (т); величина рабочого і пробного тиску; клеймо відділу технічного контролю підприємства-виробника; дата проведеного чергового опосвідчення. На цистернах клейма повинні наноситись по колу фланця люка.

1.4.9 Періодичність технічних опосвідчень (зовнішній, внутрішній огляд і гідравлічне випробування) цистерн, які перебувають в експлуатації і зареєстровані в органах Державного комітету України з нагляду за охороною праці (далі - Держнаглядохоронпраці України), має відповідати табл. 13 ДНАОП 0.00-1.07-94.

1.4.10 На цистернах, призначених для перевезення скраплених газів, які викликають корозію, місця клеймування після нанесення паспортних даних повинні бути покриті антикорозійним безбарвним лаком.

1.4.11 На рамі цистерн має бути закріплена металева табличка з паспортними даними: найменування підприємства-виробника або товарний знак; заводський номер; рік виготовлення; маса цистерни в порожньому стані (т); реєстраційний номер цистерни (вибивається власником цистерни після її реєстрації в органі Держнаглядохоронпраці України ); дата чергового опосвідчення.

1.4.12 Цистерни з нижнім і верхнім зливом можуть бути використані для перевезення різних нафтопродуктів згідно з додатком 1 до Правил і ГОСТ 1510-84 "Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение". Чотиривісні і восьмивісні цистерни, які мають трафарет "Бензин" і "Светлые нефтепродукты" (типи калібровки котла 53а, 61, 66, 69, 71, 72 та ін.), використовуються тільки для перевезення бензину, гасу, палива дизельного та інших світлих нафтопродуктів. Використання цих цистерн під налив нафти, мазуту, моторного палива та інших темних нафтопродуктів, а також мастил не дозволяється. Налив у цистерни вантажів з великою густиною, наприклад нігролу, соняшникової олії, різних мастил, провадиться в межах трафаретної вантажопідйомності. У цьому разі допускається наявність вільного простору від рівня рідини до верху котла (недолив), однак заповнення котла цистерни має бути не менше 80 % від його повного об'єму. Цистерни моделі 15-1443 з котлами типів калібровок 53, 53а і 62 з об'ємом котла 73 м3 і вантажопідйомністю 60 т призначені для перевезення бензину та інших світлих нафтопродуктів густиною не вище 0,81 кг/дм3. Використання таких цистерн для перевезення інших вантажів дозволяється тільки за висновком заводу - виробника цистерн та узгодженням з Укрзалізницею. Перевезення рідких азотних добрив у цистернах з об'ємом котла 73 м3 не дозволяється. Спеціально виділені (спеціалізовані) цистерни загального парку залізниць України для перевезення хімічних і харчових вантажів дозволяється використовувати під налив тільки тих вантажів, для яких такі цистерни призначені згідно з додатком 1 до цих Правил. Власні спеціальні (спеціалізовані) цистерни, бункерні напіввагони або контейнери-цистерни використовуються для перевезення вантажів згідно з трафаретами на вагонах (контейнерах-цистернах).

1.4.13 Цистерни для перевезення нафтопродуктів повинні мати один з таких трафаретів: "Бензин-Нефть", "Бензин", "Нефть", "Мазут", а спеціалізовані цистерни - точне найменування нафтопродукту. Усі спеціальні (спеціалізовані) цистерни повинні мати відповідний колір котлів (кольорові смуги), знаки небезпеки, а також трафарети про найменування вантажу. Фарбування цистерн, нанесення на них знаків небезпеки, смуг і трафаретів про найменування вантажу повинні здійснюватись відповідно до цих Правил та "Правил перевозок опасных грузов железными дорогами", стандартів, технічних умов на виготовлення нових цистерн - підприємством-виробником, а тих, які перебувають в експлуатації, - їх власником або орендарем. Знаки небезпеки на цистернах наносяться в правій нижній частині котла, з обох боків, між днищем і хомутом котла. Крім того, на торцевих днищах цистерн, спеціалізованих для перевезення хімічних і харчових вантажів, наноситься трафарет: "Срочный возврат на ___________________ железную дорогу". (зазначається станція і залізниця) Під ним наносяться трафарет: "Арендован…", "Собственник …" і вказується орендар або власник цистерни.

1.4.14 Фарбування котлів та нанесення всіх необхідних написів і трафаретів на цистерни, передбачених цими Правилами, здійснюється тільки олійними фарбами. Знаки і написи на вагонах роблять згідно з альбомом-довідником "Знаки и надписи на вагонах грузового парка колеи 1520 мм № 632-2000 ПКБ ЦВ", затвердженим Комісією Ради залізничного транспорту держав-учасниць Співдружності 25.04. 2001.

1.4.15 Власні цистерни допускаються до виходу на загальну мережу залізниць України після реєстрації в автоматизованому банку даних власних вагонів Інформаційно-статистичного центру Укрзалізниці в порядку, встановленому "Правилами эксплуатации и пономерного учета собственных грузовых вагонов", затвердженими 29-м засіданням Ради залізничного транспорту держав-учасниць Співдружності 19-20 червня 2001 року, та після технічного огляду власних цистерн представником вагонної служби залізниці. Про проведений технічний огляд на днищах цистерн проставляється трафарет із зазначенням дати і пункту огляду. Торцеві днища і рами таких цистерн їх власники фарбують у зелений колір. Біля краю днищ по колу наноситься біла смуга шириною 300 мм. Правильність фарбування котла і нанесених власником цистерни написів і трафаретів перевіряється разом з технічним оглядом цистерни. На цистерні, призначеній для перевезення певного вантажу, наноситься трафарет, що відповідає роду цього вантажу, і знаки небезпеки, якщо він належить до небезпечних вантажів. Без указаних трафаретів і написів вихід власних і орендованих цистерн на загальну мережу залізниць України не дозволяється.

1.4.16 На станціях відправлення і призначення вантажів власні (орендовані) цистерни мають перебувати на під'їзних коліях.

1.4.17 Цистерни для перевезення скраплених газів мають бути обладнані: вентилями з сифонними трубками для зливу і наливу вантажу; вентилем для випускання пари з верхньої частини цистерни; пружинним запобіжним клапаном; штуцером для підключення манометра; покажчиком рівня рідини.

1.4.18 Запобіжний клапан, який встановлено на цистерні, повинен сполучатися з газовою фазою цистерни і мати ковпак з отворами для випускання газу у випадку відкриття клапана. Площа отворів у ковпаку повинна бути не менше півтори площі робочого розрізу запобіжного клапана.

1.4.19 Кожний наливний і спускний вентиль цистерни для скрапленого газу повинен мати заглушку.

1.4.20 Цистерни, призначені для перевезення вибухонебезпечних горючих речовин, шкідливих речовин 1-го і 2-го класів небезпеки за "ГОСТ 12.1.007 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности", повинні мати на сифонних трубках для зливання швидкісний клапан, що унеможливлює вихід газу при розриванні трубопроводу.

1.4.21 Цистерни для скраплених газів можна заповнювати тільки тим газом, для перевезення і зберігання якого вони призначені.

1.4.22 Перед наповненням цистерн газами відповідальною особою відправника провадиться ретельний огляд зовнішньої поверхні, справність і герметичність арматури, перевіряється наявність залишкового тиску і відповідність газу призначенню цистерни. Результати огляду цистерн і висновок щодо можливості їх наповнення реєструються в журналі.

1.4.23 Не допускається наповнювати газом несправні цистерни, якщо: скінчився термін чергового опосвідчення; відсутня або несправна арматура і контрольно-вимірювальні прилади; відсутнє необхідне фарбування або написи; в цистернах міститься не той газ, для якого вони призначені. Вантажоодержувач, спорожнюючи цистерни, зобов`язаний залишити в них надлишковий тиск газу не менше 0,05 МПа. Для скраплених газів, пружність пари яких у зимовий час може бути нижче 0,05 МПа, залишковий тиск установлюється інструкцією підприємства-відправника.

1.4.24 Наповнення цистерн скрапленими газами має відповідати нормам, які вказані в табл. 16 ДНАОП 0.00-1.07-94. Власник повинен забезпечити утримання цистерни у справному стані і безпечні умови її експлуатації.

1.4.25 При роботі всередині цистерни (внутрішній огляд, ремонт, очищення і т.ін.) мають застосовуватися безпечні світильники напругою не вище 12 В, а для вибухонебезпечних середовищ - у вибухобезпечному виконанні. У разі потреби здійснюється аналіз повітряного середовища, концентрація шкідливих речовин не повинна перевищувати гранично- допустимих норм .

1.4.26 Спеціалізовані контейнери-цистерни поділяються на: контейнери-цистерни для перевезення безпечних рідин, які завантажуються і розвантажуються гравітаційним способом (кодове позначення - 70); контейнери-цистерни для перевезення безпечних рідин, які завантажуються і розвантажуються примусово за допомогою спеціальних пристроїв (кодові позначення: 71, 72); контейнери-цистерни для перевезення небезпечних рідин (кодові позначення: 73, 74, 75, 76); контейнери-цистерни для перевезення небезпечних газів (кодові позначення: 77, 78, 79). Кодове позначення контейнера-цистерни залежить від його конструктивних особливостей і максимального надлишкового тиску всередині цистерни при її випробуваннях.

1.4.27 Нові спеціалізовані контейнери-цистерни, які вперше пред'являються до перевезення залізницею, повинні мати сертифікат відповідності або табличку згідно з Міжнародною конвенцією щодо безпечних контейнерів (КБК) від 02.12.72 .

1.4.28 Спеціалізовані великотоннажні контейнери-цистерни, які використовуються для перевезень вантажів у прямому або змішаному сполученні, повинні відповідати нормам Міжнародної конвенції щодо безпечних контейнерів, державним і міжнародним стандартам, великотоннажні контейнери-цистерни, які не відповідають цим нормам, до перевезення не приймаються.

1.4.29 На контейнерах-цистернах у легкодоступному місці кріпиться табличка з некорозійного матеріалу, на якій наноситься інформація (маркування): номер допуску; виробник або знак виробника; заводський номер; дата випуску; випробувальний тиск - МПа; максимальний робочий тиск - МПа; номінальна місткість, м3; розрахункова температура (якщо розрахункова температура вище + 50оС); дата першого гідравлічного випробування - рік/місяць; дата останнього гідравлічного випробування - рік/місяць; клеймо експерта, що провадив випробовування; матеріал цистерни і матеріал захисного облицювання (якщо воно є); назва власника цистерни або орендаря; маса тари; максимально допустима маса брутто; код контейнера; назва вантажу, для перевезення якого призначається контейнер. Безпосередньо на контейнер-цистерну можна наносити: назву власника цистерни і того, хто її експлуатує, об'єм, максимально допустиму масу брутто цистерни і назву вантажу. При нанесенні числових значень указується одиниця виміру.

1.4.30 У разі пред'явлення вантажів до перевезення в контейнерах-цистернах відправник у перевізних документах вказує масу вантажу, власну масу контейнера і загальну масу брутто всієї відправки. Маса вантажу в контейнері-цистерні не повинна перевищувати його вантажопідйомність.

1.4.31 Завантаження вантажів у контейнери-цистерни з маркуванням, яке не відповідає вимогам структури маркувального коду для спеціалізованих великотоннажних контейнерів (ГОСТ 25588-83 "Контейнеры крупнотоннажные. Маркировка") і середньотоннажних контейнерів (ГОСТ 22377-77), не дозволяється.

1.4.32 Якщо спеціалізовані контейнери-цистерни за своїми розмірами (параметрами) однакові з універсальними контейнерами загального парку і не містять небезпечних вантажів, то їх можна перевозити в одному вагоні разом з універсальними контейнерами.

1.4.33 Перевезення небезпечних вантажів у спеціальних (спеціалізованих) цистернах і контейнерах-цистернах здійснюються згідно з цими Правилами і "Правилами перевозок опасных грузов по железным дорогам".

1.4.34 Перевезення рідких небезпечних вантажів класів 3, 5, 6, 8 може здійснюватися у спеціалізованих контейнерах-цистернах без нижнього зливного пристрою.

1.4.35 На кожній цистерні і контейнері-цистерні з небезпечними вантажами наносяться знаки небезпеки і спеціальні трафарети згідно з "Правилами перевозок опасных грузов по железным дорогам". На неочищених і недегазованих порожніх цистернах і контейнерах-цистернах повинно бути аналогічне маркування. Після вивантаження небезпечних вантажів, очищення і дегазації цистерн (контейнерів-цистерн) одержувачем маркування знімається. Про очищення, проведення дегазації цистерни (контейнера-цистерни) станції призначення одержувачем надається довідка, завірена представником органів санітарно-епідеміологічного нагляду.