+38 048 777 77 36
098 777 77 36
050 777 77 36

1.2 Оформлення перевізних документів

1.2.1 Відправник повинен надати станції відправлення на кожну відправку наливного вантажу накладну (комплект перевізних документів), заповнену у відповідності до Правил оформлення перевізних документів, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 21.11.2000 N 644 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 24.11.2000 за N 863/5084.

1.2.2 У разі відправлення небезпечних вантажів відправник у графі накладної "Найменування вантажу" повинен зазначити номер ООН, точне найменування небезпечного вантажу згідно із Алфавітним покажчиком (додаток 1 до цих Правил), клас (підклас) небезпеки вантажу, номер аварійної картки і відмітку про страхування відповідальності відправника, наприклад: "1547, Анілін, підклас 6.1, АК 608, застраховано, договір від ..... N ......., страхова компанія ...".

Номер ООН у перевізних документах не проставляється у разі відсутності його в Алфавітному покажчику. Наприклад: "Дігім, підклас 3.2, АК 319, застраховано, договір від ..... N ......., страхова компанія ...".

Якщо в додатку 1 до цих Правил номер аварійної картки відсутній, то аварійна картка додається відправником до перевізних документів, а в графі "Найменування вантажу" відправник проставляє відмітку: "АК додається".

1.2.3 У разі пред'явлення вантажів, які допускаються до перевезення інгібованими, флегматизованими або з визначеною концентрацією основної речовини, про що в Алфавітному покажчику є відповідний запис, відправник у накладній після найменування вантажу вказує його стан, наприклад: "Перекис водню, водний розчин концентрації не більше 60 %", "Бутадієн, інгібований".

1.2.4 У верхній частині перевізних документів відправник проставляє штемпелі червоного кольору, передбачені в Алфавітному покажчику для даного вантажу. У вагонному листі аналогічні штемпелі проставляються станцією відправлення.

1.2.5 На кожний завантажений контейнер-цистерну відправник оформляє перевізні документи у відповідності до Правил перевезення вантажів у спеціальних та спеціалізованих контейнерах відправників і одержувачів, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 21.11.2000 N 644 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 24.11.2000 за N 872/5093.

1.2.6 Оформлення перевізних документів на перевезення небезпечних вантажів у контейнерах-цистернах і на повернення порожніх контейнерів-цистерн після перевезення небезпечних вантажів здійснюється згідно з "Правилами перевозок опасных грузов по железным дорогам" і цими Правилами.

1.2.7 Порожні цистерни, бункерні напіввагони після зливу направляються в пункти наливу за перевізними документами або за пересильними накладними форми ГУ-27-дс і ГУ-27-дт (додатки 2 і 3).

Порожні власні та орендовані цистерни перевозяться за перевізними документами. Порожні спеціалізовані власні та орендовані цистерни, контейнери-цистерни після вивантаження пломбуються вантажоодержувачем ЗПП або свинцевими пломбами.

(абзац другий пункту 1.2.7 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства транспорту та зв'язку України від 12.09.2005 р. N 540)

Якщо після вивантаження порожні власні (орендовані) цистерни очищалися (промивалися, дезінфікувалися), у перевізних документах на порожні цистерни одержувач у графі "Найменування вантажу" зазначає:

"Порожня власна (найменування власника) цистерна після перевезення ___________________________
____________________________________________________________,
(указується повне найменування вантажу, номер ООН, клас небезпеки)

що прибула за накладною N _______________________________ із станції
__________________________________________________ залізниці злита,
(указуються станція і залізниця відправлення вантажу)

очищена (промита, продезінфікована), безпечна направляється до пункту навантаження (у ремонт)".

(абзац третій пункту 1.2.7 в редакції наказу
Міністерства транспорту України від 31.01.2004 р. N 54,
із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства транспорту та зв'язку України від 12.09.2005 р. N 540)

Перевезення порожніх власних (орендованих) цистерн з надлишковим тиском або залишками небезпечного вантажу, які допускаються нормативно-технічною документацією на ці цистерни або вантаж, здійснюється на умовах, установлених "Правилами перевозок опасных грузов по железным дорогам" для вантажу, що в них перевозився. У перевізних документах на порожні цистерни одержувач у графі "Найменування вантажу" зазначає:

"Порожня власна (найменування власника) цистерна після перевезення

______________________________________________________________,
(вказується повне найменування вантажу, номер ООН, клас небезпеки)
що прибула за накладною N ____________________________________ із
станції __________________________________________ залізниці, злита
(вказується станція і залізниця відправлення вантажу)
повністю ___________________________________, не очищена
(вказується дата зливу)

повертається власнику, направляється до пункту навантаження (у ремонт)", а також

проставляє штемпелі про небезпеку, передбачені для вантажу, що перевозився, та вказує номер аварійної картки або в разі потреби додає її до перевізних документів.

(абзац четвертий пункту 1.2.7 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства транспорту та зв'язку України від 12.09.2005 р. N 540)

На перевезення порожніх цистерн після зливу світлих нафтопродуктів одержувач складає пересильні накладні форми ГУ-27-дс, а на перевезення бункерних напіввагонів і порожніх цистерн після зливу темних нафтопродуктів - пересильні накладні форми ГУ-27-дт.

У пересильних накладних на порожні цистерни і бункерні напіввагони, вивантажені організаціями Міністерства оборони, Служби безпеки, Держкомкордону та Міністерства внутрішніх справ України, графи про найменування організації, що злила вантаж, міністерства (відомства), до системи якого вона входить, і про посаду агента одержувача вантажу не заповнюються, печатка або штемпель одержувача не проставляється.

Пересильну накладну одержувач складає на кожну цистерну (бункерний напіввагон) і пред'являє її станції одночасно з повідомленням про закінчення зливу. Без пред'явлення пересильної накладної цистерни (бункерні напіввагони) станція не приймає і вони залишаються на платному простої у одержувача.

Одночасно з пересильною накладною одержувач заповнює корінець пересильної накладної, який залишається на станції відправлення порожнього вагона.

Станція, отримавши від одержувача пересильну накладну, перевіряє правильність її заповнення, наявність підпису і печатки (штемпеля) одержувача в графі, що підтверджує повноту зливу і очищення цистерни.

Зворотний бік пересильної накладної, що містить результати огляду порожньої цистерни або бункерного напіввагона, заповнюється на станції нового навантаження.

1.2.8 У випадку виявлення на промивально-пропарювальному пункті цистерн і бункерних напіввагонів із залишками недозлитого вантажу більше допустимих норм складається акт (додаток 4). Цей акт разом з пересильною накладною, в якій робиться відповідна відмітка про його складання, направляється на залізницю зливу для розслідування і притягнення винних до відповідальності, а також є підставою для стягнення плати з одержувача за витрати, пов'язаних з очищенням та перебуванням цистерн (бункерних напіввагонів) під очищенням.

1.2.9 Відповідальність за правильність оформлення перевізних документів, у тому числі щодо назви вантажу, наявності відповідних знаків небезпеки, а також дотримання умов наливу, зливу і очищення цистерн, бункерних напіввагонів і контейнерів-цистерн покладається на відправника і одержувача. Відповідальність за правильне оформлення перевізних документів на порожні вагони і контейнери-цистерни, передбачені цими Правилами, покладається на одержувача.