+38 048 777 77 36
098 777 77 36
050 777 77 36

Правила перевезення вантажів залізничними лініями вузької колії


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24.11.2000р. за №871/5092

ПРАВИЛА ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ ЗАЛІЗНИЧНИМИ ЛІНІЯМИ ВУЗЬКОЇ КОЛІЇ

1. Перевезення вантажів залізничними лініями вузької колії здійснюється за планами згідно з Правилами планування перевезень вантажів.

2. Навантаження та кріплення вантажів у вагонах вузької колії провадиться згідно з окремими Технічними умовами, які розробляються відповідно до Технічних умов для рухомого складу вузької колії і затверджуються начальником залізниці.

3. За прямими перевізними документами, які складаються на весь шлях перевезення залізничними лініями широкої та вузької колії, перевозяться:
тарно-пакувальні й штучні вантажі, лісоматеріали в пакетах довжиною не більше 6 м, шириною не більше 1,9 м та вагою не більше 5 т в одному місці;
вантажі в контейнерах;
навалочні та насипні вантажі, крім цементу, алебастру, вапна, азбесту, гіпсу, крейди.
Швидкопсувні вантажі приймаються до перевезення за прямими перевізними документами, як виняток, у кожному окремому випадку з дозволу Укрзалізниці.

4. Перевезення лісоматеріалів і дров, несформованих у пакети, провадиться за документами, які складаються до станції перевантаження. На станції перевантаження з широкої колії на вузьку та у зворотному напрямку залізниці приймають до перевезення такі лісоматеріали і дрова за новими документами.

У разі наявності на станції перевантаження складу відправника або одержувача лісоматеріали і дрова направляються на адресу цього складу, який здійснює перевантаження своїми засобами згідно з договором між залізницею і складом.
Перевезення лісоматеріалів і дров у межах вузькоколійних ліній допускається маршрутами і групами вагонів за однією накладною.

5. Жито, пшениця, овес, ячмінь, гречка, кукурудза в зерні, горох, квасоля, боби, чечевиця, вика, насіння соняшника, соя в зерні допускаються до перевезення насипом.
Інші зернові вантажі перевозяться в тарі.
Зерно насипом приймається до перевезення за прямими документами, які складаються на весь шлях перевезення, за умови пломбування вагонів на станції перевантаження пломбами (ЗПП) відправника.

6. Перевезення вантажів наливом провадиться згідно з Правилами перевезення рідких вантажів наливом у вагонах-цистернах і бункерних напіввагонах, затвердженими Міністерством шляхів сполучення СРСР 25.05.66.

7. Складання перевізних документів та розрахунок платежів за перевезення вантажів провадиться згідно з Правилами перевезення вантажів і тарифами з дотриманням таких додаткових умов:
у разі перевезення із станції вузької колії призначенням на станцію широкої колії:
у верхній частині накладної, дорожньої відомості вказуються номери всіх вузькоколійних вагонів, в які завантажено вантаж однієї відправки. Інші дані про вузькоколійні вагони (рід, вантажопідйомність тощо) у накладній та дорожній відомості не вказуються.

Дані про вантаж для кожного вузькоколійного вагона відправник указує у графі 4 зворотного боку накладної та завіряє своїм підписом.
На групу вузькоколійних вагонів, що перевозяться за однією накладною, складається один вагонний лист. Для цього використовується бланк форми ГУ-38б. У графі "Накладна №..." - вказується її номер, у середній частині вказуються номери вузькоколійних вагонів із зазначенням в ньому для кожного вагона всіх даних, які передбачені формою вагонного листа.

У разі перевантаження із вагонів вузької колії у вагони широкої колії вантажів, що перевозяться за документами, які складені на весь шлях перевезення, у накладній та дорожній відомості закреслюються номери вузькоколійних вагонів так, щоб їх можна було прочитати, а у відповідних графах проставляються номери та інші дані про вагони широкої колії, у які перевантажено вантаж, а також складаються нові вагонні листи;
у разі перевезення із станції широкої колії призначенням на станції вузької колії: при перевантаженні із вагона широкої колії у вагони вузької колії вантажів за документами, які складаються на весь шлях перевезення, у накладній і дорожній відомості закреслюються номер та інші дані про вагон широкої колії так, щоб їх можна було прочитати, а у верхній частині зазначених документів проставляються номери, рід і вантажопідйомність усіх вузькоколійних вагонів, у які був перевантажений вантаж. Інші дані про вузькоколійні вагони, а також відомості про кількість місць та масу вантажу для кожного вагона в накладній і дорожній відомості не вказуються.

8. У разі перевезення вантажів у декількох вузькоколійних вагонах за однією накладною допускається пломбування вагонів пломбами з одним контрольним знаком.
Вузькоколійні вагони з вантажами, які перевозяться за однією накладною, повинні перевозитися одним поїздом.

9. У разі перевезення вантажів у паперовій тарі між станціями ліній різної колії за документами, які складені як на весь шлях перевезення, так і до пункту перевантаження, відправники зобов'язані разом з вантажем завантажити в кожен вагон не менше 6 відсотків порожніх мішків від кількості місць, які завантажені у вагон.

10. У разі перевезення вантажів за документами, що складаються на весь шлях перевезення, необхідні в пунктах перевантаження пристосування та матеріали для перевантаження і подальшого перевезення вантажів надаються залізницею з використанням пристосувань та матеріалів, які прибули з вантажем. Вартість витрачених станцією перевантаження матеріалів та пристосувань вноситься до накладної для стягнення з одержувача.

У разі перевезення вантажів за документами, які складені до станції перевантаження, такі пристосування та матеріали забезпечуються відправником або одержувачем.

11. Перевантаження з вагонів однієї колії у вагони іншої колії вантажів, що перевозяться за документами, які складені на весь шлях перевезення, провадиться засобами залізниці.
Перевантаження вантажів, що перевозяться за документами, які складені до станції перевантаження, провадиться засобами відправника (одержувача). Залізниці за договором з відправником (одержувачем) можуть провадити перевантаження цих вантажів власними засобами. Необхідні пристрої для перевантаження і матеріали для кріплення вантажу (стояки, підкладки, прокладки, цвяхи, дріт, жердяне й планкове кріплення тощо) надаються на станції перевантаження відправником або одержувачем.

12. У разі перевантаження вантажів з вагонів однієї колії у вагони іншої колії засобами відправника (одержувача) з нього стягується плата за користування вагонами широкої і вузької колії згідно з Правилами користування вагонами і контейнерами за весь час перевантаження з моменту подачі вагонів під перевантаження до закінчення перевантажувальних операцій (закріплення вантажу, пломбування вагонів та оформлення перевізних документів).

13. Стягнення зборів за перевантажувальні роботи, які виконуються залізницею, провадиться в порядку, передбаченому Тарифним керівництвом № 1, затвердженим наказом Мінтрансу від

15.11.99 № 551 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції 01.12.99 за № 828/4121.
Суми зборів за перевантаження, промивку вагонів після перевантаження вантажів, що прямують за документами, які складені на весь шлях перевезення, вказуються станцією перевантаження у накладних для стягнення з одержувача на станції призначення.

14. У разі перевезення вантажів залізничними лініями різної колії за документами, які складені на весь шлях перевезення, тарно-пакувальні й штучні вантажі, що прибули до пункту перевантаження у справній упаковці, перевантажуються з вагонів однієї колії у вагони іншої колії з перевіркою тільки кількості місць, а в пошкоджених місцях перевіряються кількість і стан вантажу.

15. Перелік навалочних вантажів, які перевозяться за прямими документами, що підлягають зважуванню в пунктах перевантаження, встановлює начальник залізниці. Перевірка маси вантажу провадиться у вагонах, які прибули для перевантаження.

16. Взаємовідносини залізниць, відправників та одержувачів при перевезенні вантажів залізничними вузькоколійними лініями з питань, що не передбачені цими Правилами, регулюються Статутом та Правилами перевезення вантажів.