+38 048 777 77 36
098 777 77 36
050 777 77 36

Правила перевезень вантажів дрібними відправками

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства транспорту України
від 20 серпня 2001 р. N 542

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
10 вересня 2001 р. за N 797/5988

 

ПРАВИЛА
перевезення вантажів дрібними відправками
(ст. 39 Статуту)

1. Дрібною відправкою вважається партія вантажу, що пред'являється за однією накладною, для перевезення якої не потрібен окремий вагон (контейнер).

До перевезення за однією накладною дрібною відправкою приймається вантаж в кількості не менше 100 кг, а домашні речі - не менше 50 кг.

2. Приймання вантажів до перевезення дрібними відправками провадиться за пред'явленням або за планами перевезень.

3. Дрібні відправки перевозяться в збірних вагонах:

на одну станцію призначення (прямі вагони);

на різні станції призначення. Ці вагони направляються на вантажосортувальні платформи для сортування і подальшого відправлення вантажів на станції призначення.

Завантаження дрібних відправок у вагон здійснюється відповідно до плану формування збірних вагонів, що затверджується відповідною залізницею.

4. Приймання до перевезення вантажів дрібними відправками через склади станцій провадиться за розкладом, який складається начальником станції згідно з планом формування збірних вагонів з урахуванням обсягів вантажопотоків.

Для вантажів, які не допускаються до спільного перевезення з іншими вантажами (небезпечні, з неприємним запахом, сировина тваринного походження тощо), а також для великовагових вантажів можуть установлюватися окремі дні приймання.

За наявності достатньої кількості вантажів начальник станції за погодженням з відправниками незалежно від розкладу може встановити додаткові дні приймання дрібних відправок призначенням на одну станцію.

Вантажі, що пред'являються до перевезення дрібними відправками, мають бути сформовані відправником у пакети.

5. Завантаження дрібних відправок на місцях незагального користування провадиться згідно з планом формування з таким розрахунком, щоб забезпечити формування найбільшої кількості прямих збірних вагонів.

6. До пред'явлення вантажу до перевезення дрібною відправкою відправник попередньо подає начальнику станції заповнену накладну для одержання погодження на приймання вантажу до перевезення.

Для попереднього планування навантаження дрібних відправок та забезпечення формування максимальної кількості прямих збірних вагонів начальником станції встановлюється порядок попереднього надання накладних усіма відправниками у дні, визначені начальником станції.

Дата завезення вантажу та дата завантаження його у вагон призначаються начальником станції. За погодженням з відправником начальник станції може дозволити завчасне завезення вантажів дрібними відправками на склад станції. У такому разі завантаження призначається на найближчий день згідно з розкладом для даного напрямку, про що проставляється відмітка у накладній. Термін доставки вантажів у цих випадках обчислюється з часу закінчення завантаження дрібних відправок у вагон.

7. У разі недостатньої кількості вантажів, що здаються до перевезення дрібними відправками, для формування збірних вагонів на станціях, відкритих для роботи з контейнерами, допускається завантаження дрібних відправок у прямі збірні контейнери призначенням на одну станцію, яка також відкрита для роботи з контейнерами. Перелік станцій навантаження і вивантаження збірних контейнерів зазначається у плані формування збірних вагонів.

8. На кожну дрібну відправку складається комплект перевізних документів згідно з пунктом 1.1 Правил оформлення перевізних документів, затверджених наказом Міністерства транспорту від 21.11.2000 N 644 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 24.11.2000 за N 863/5084.

Плата за перевезення вантажів дрібними відправками у збірних вагонах (контейнерах) стягується за тарифом для дрібних відправок згідно з Тарифним керівництвом N 1, затвердженим наказом Мінтрансу від 15.11.99 N 551 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції 01.12.99 за N 828/4121.

9. Вантажі, що перевозяться дрібними відправками, мають бути належним чином підготовлені до завантаження. Кожне вантажне місце відправник маркує згідно з Правилами приймання вантажів до перевезення, затвердженими наказом Міністерства транспорту від 21.11.2000 N 644 та зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 24.11.2000 за N 861/5082.

У криті збірні вагони можуть завантажуватись дрібні відправки масою одного місця не більше 500 кг і довжиною до 3 м.

10. Дрібні відправки вантажів: великовагових (масою від 500 до 5000 кг в одному місці), довгомірних (довжиною більше 3 м), громіздких (які за своїми розмірами не можуть бути завантажені у критий вагон) перевозяться у вагонах відкритого типу. Упакування цих вантажів здійснюється відповідно до вимог стандартів та технічних умов на них і повинно забезпечувати застосування засобів механізації при вантажних роботах. При прийманні до перевезення дрібними відправками вантажів, упакування яких стандартами та технічними умовами не передбачено, начальник станції має право вимагати упакування окремих деталей та вузлів з метою забезпечення повної схоронності вантажу при завантаженні, перевезенні, сортуванні та вивантаженні.

Якщо за однією накладною до перевезення пред'являються великовагові та громіздкі місця з місцями невеликої маси, відправник повинен упакувати легкі місця разом з великоваговими або пред'явити їх до перевезення за окремою накладною.

11. Великовагові вантажі (масою від 500 до 1500 кг в одному місці), громіздкі та довгомірні (довжиною від 3 до 5 м), а також ті, які за їх властивостями не можна перевозити у відкритих вагонах, дозволяється перевозити у критих вагонах. Такий дозвіл у кожному окремому випадку надається начальником станції за умови можливості безперешкодного завантаження та вивантаження цих вантажів з критих вагонів.

12. Дрібні відправки розміщуються у вагоні таким чином, щоб при вивантаженні окремих відправок на попутних станціях не виникала потреба переміщення вантажу, який залишається. На відкритому рухомому складі, крім цього, вантаж кожної відправки закріплюється відповідно до "Технических условий погрузки и крепления грузов" від 1988 року.

13. Перевезення небезпечних вантажів дрібними відправками здійснюється відповідно до "Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам", затверджених 05.04.96 на п'ятнадцятому засіданні Ради залізничного транспорту держав - учасниць Співдружності.

Перевезення дрібними відправками отруйних та вибухових матеріалів не допускається.

14. Предмети та речі домашньої обстановки, домашнього та особистого користування як нові, так і ті, що були в користуванні (в тому числі велосипеди, моторолери, мотоцикли, холодильники, пральні машини, піаніно, меблі, книги тощо), здаються до перевезення під назвою "Домашні речі" із зазначенням найменування окремих предметів (1 ящик - піаніно, 2 зв'язки - стільці, 1 валіза - посуд і т. ін.).

15. Домашні речі пред'являються до перевезення з додержанням таких умов пакування:

валізи, обшиті тканиною чи без обшивки, мають бути замкнені та навхрест обв'язані цільною, без вузлів, мотузкою;

мішки, корзини, ящики обшиваються однорідною тканиною без латок, однорідними нитками та перев'язуються навхрест цільною, без вузлів, мотузкою; шви обшивки мають бути схованими всередину, за винятком останнього шва;

мотоцикли, велосипеди, моторолери, мопеди, холодильники упаковуються в дерев'яні ящики або лати. Бензин із баків мотоциклів, моторолерів, мопедів зливається, а акумулятори вимикаються;

стільці зв'язуються по кілька штук та обгортаються ззовні і в місцях дотику між собою м'якою тканиною;

меблі із дзеркалами та склом упаковуються в лати з м'якою прокладкою між склом чи дзеркалом та упаковкою. Дверцята та ящики шаф і буфетів закриватися на замки;

дзеркало обв'язується м'яким матеріалом і установлюється в міцні лати;

на вантажних місцях з дзеркалами, склом та іншими крихкими предметами відправник повинен зробити напис "Обережно, скло".

Домашні речі в упаковці, яка не гарантує їх схоронність, до перевезення не приймаються.

16. Домашні речі, які здаються до перевезення дрібними відправками, приймаються залізницею з перевіркою кількості та маси вантажних місць.

Маса вантажних місць з домашніми речами (одягом, книгами, посудом, дрібними предметами повсякденного вжитку тощо) зазначається в накладній для кожного найменування окремим рядком.

Відправник повинен оголосити вартість домашніх речей та скласти опис вантажних місць за формою ГУ-112. Зазначена відправником вартість вантажу не повинна перевищувати їх дійсної вартості. Опис складається у трьох примірниках, завіряється календарним штемпелем та підписом працівника станції. Один примірник опису видається відправнику, другий залишається у справах станції, третій вкладається всередину вантажного місця.

17. У разі виявлення несхоронності вантажу чи пошкодження упаковки, а також на вимогу одержувача видача домашніх речей провадиться з розпакуванням та перевіркою вмісту пошкоджених місць і перевіркою маси непошкоджених місць. Якщо перевіркою непошкоджених місць буде виявлено недостача їх маси, то перевірка вмісту цих місць на вимогу одержувача провадиться за описом, виданим одержувачу станцією відправлення.

18. Швидкопсувні вантажі та сировина тваринного походження перевозяться дрібними відправками з додержанням додаткових умов, передбачених "Правилами перевозок скоропортящихся грузов", затверджених Міністерством шляхів сполучення СРСР 18.08.66, та "Правилами перевозок грузов, подлежащих ветеринарно-санитарному надзору", затверджених Міністерством шляхів сполучення СРСР 09.08.65.

 

Начальник Департаменту
транспортної політики


Г. М. Легенький