+38 048 777 77 36
098 777 77 36
050 777 77 36

Правила перевезення вантажів у спеціальних та спеціалізованих контейнерах відправників і одержувачів

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24.11.2000р. за №872/5093


ПРАВИЛА ПЕРЕВЕЗЕННЯ
ВАНТАЖІВ У СПЕЦІАЛЬНИХ ТА СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ
КОНТЕЙНЕРАХ ВІДПРАВНИКІВ І ОДЕРЖУВАЧІВ
(ст. 54 Статуту)

1. Для перевезення вантажів можуть застосовуватися спеціальні та спеціалізовані контейнери, що належать відправникам або одержувачам і призначені для перевезення залізничним транспортом певних видів вантажів, які вимагають дотримання особливих умов при транспортуванні. Ці контейнери за розмірами і вантажопідйомністю повинні відповідати вимогам стандартів (технічних умов).

2. На спеціальні контейнери повинні бути нанесені такі знаки і написи:
умовне (скорочене) найменування організації, підприємства, установи, міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, яким належить контейнер;
номер контейнера;
маса тари і маса брутто в кг;
внутрішній об'єм;
місце, місяць і рік виготовлення;
місце, місяць і рік останнього капітального ремонту.

3. Перевезення залізничним транспортом завантажених та порожніх спеціальних контейнерів здійснюється згідно з планами перевезень або за пред'явленням. Порожні спеціальні розбірні контейнери у складеному вигляді та зібрані з декількох штук, а також зв'язані в пакети можуть перевозитися як вантаж дрібними відправками або в середньотоннажних контейнерах на загальних підставах.

4. Навантаження спеціальних контейнерів у вагони та вивантаження їх провадиться на місцях незагального користування.

5. Перевезення спеціальних контейнерів на залізничних платформах, у критих вагонах і напіввагонах провадиться комплектами з розміщенням їх у вагоні згідно зі схемами, передбаченими Технічними умовами навантаження і кріплення вантажів (надалі - ТУ), затверджених наказом Мінтрансу від 08.05.98 № 174 та зареєстрованих Міністерством юстиції 26.05.98 за № 346/2786. Якщо технічні умови навантаження та кріплення для деяких типів спеціальних контейнерів не передбачені, то порядок розміщення їх на залізничному рухомому складі, а також способи кріплення розробляються та узгоджуються відправником у відповідності до вимог, визначених у розділі 1 ТУ.

6. На кожний комплект завантажених у вагон спеціальних контейнерів відправник оформляє один комплект перевізних документів на бланках форми ГУ-29, затверджених наказом Мінтрансу від 19.11.98 №460.
На лицевій стороні накладної повинно бути вказано:
у графі "Найменування вантажу" - номери контейнерів;
у графі "Кількість місць" - кількість контейнерів;
у графі "Упаковка" - "Контейнер".
Інші графи перевізних документів заповнюються відправником у порядку, передбаченому Правилами оформлення перевізних документів.
При перевезенні порожніх контейнерів вагонними або дрібними відправками в накладній у графі "Найменування вантажу" вказується: "Порожній спеціальний контейнер", а в графі "Маса вантажу, кг, визначена відправником" - загальна маса всіх порожніх контейнерів (маса тари контейнерів згідно з трафаретом), які перевозяться.

7. Спеціальні контейнери з вантажами, що допускаються до перевезення у критих вагонах без пломб або на відкритому рухомому складі, можуть не пломбуватися.

8. Приймання до перевезення вантажів у спеціальних контейнерах провадиться залізницею за масою і пломбами або запірно-пломбувальними пристроями (ЗПП) відправників після зовнішнього огляду контейнерів та пломб (ЗПП). Правильність завантаження (розміщення) та кріплення контейнерів на відкритому рухомому складі перевіряється працівниками залізниці згідно з ТУ.

9. Вантажі, що прибули на станцію призначення в справних спеціальних контейнерах з непошкодженими пломбами або ЗПП відправника, видаються одержувачу після зовнішнього огляду контейнерів, пломб або ЗПП без перевірки стану і кількості вантажу в контейнері.

10. Спеціальні контейнери, конструкція і параметри яких збігаються з конструкцією і параметрами універсальних контейнерів транспорту, допускається перевозити (з дозволу Укрзалізниці) спільно з універсальними контейнерами з навантаженням і вивантаженням таких контейнерів на контейнерних майданчиках загального користування. У цьому разі приймання, видача, навантаження і вивантаження контейнерів із залізничного рухомого складу провадиться на місцях загального користування. Збори за вантажні операції сплачуються в порядку і розмірах, установлених для універсальних контейнерів транспорту. Вантажі в спеціальних контейнерах, перевезення яких допускається спільно з універсальними контейнерами транспорту, а навантаження (вивантаження) їх у вагоні провадиться на місцях загального користування, приймаються до перевезення з оформленням перевізних документів форми ГУ-29 К на кожний спеціальний контейнер окремо. При цьому в комплекті перевізних документів у графі "На перевезення вантажу в контейнері" проставляється штемпель або робиться напис: "Спеціальний". Збори за зберігання завантажених та порожніх контейнерів на місцях загального користування стягуються на загальних підставах у відповідності до діючих на залізниці тарифів.

11. Навантаження вантажів у несправні спеціальні контейнери не допускається.
Ремонт спеціальних контейнерів провадиться їх власниками.

12. У разі перевезення небезпечних вантажів у спеціальних контейнерах відправник зобов'язаний на зовнішньому боці контейнера наклеїти відповідні знаки, а в накладних проставити штемпелі про небезпечність вантажу, передбачені Правилами перевезення небезпечних вантажів. У разі перевезення їх комплектами в критих вагонах та напіввагонах знаки небезпечності слід наклеїти і на вагони.

13. Питання відповідальності за несвоєчасне повернення та пошкодження спеціальних контейнерів регулюються між одержувачами і власниками контейнерів без участі залізниці.
Прийняті до перевезення завантажені або порожні спеціальні контейнери доставляються залізницями в пункти призначення у відповідності до чинних на залізничному транспорті термінів доставки вантажів.

14. У критих вагонах дозволяється перевозити спеціальні контейнери вантажопідйомністю не більше 1,5 тонни. Завантаження їх у вагони провадиться повними комплектами на місцях незагального користування. Пломбування вагонів провадиться відправником, контейнери можуть не пломбуватися.

15. Спеціалізовані великовантажні контейнери: рефрижераторні (ізотермічні), танки-контейнери (контейнери-цистерни), хопери-контейнери повинні відповідати вимогам міжнародного стандарту ІСО. На них повинні бути нанесені такі трафарети:
код власника і номер контейнера;
код країни;
маса брутто і власна маса контейнера;
табличка про допущення контейнера до експлуатації за умовами безпеки згідно з ГОСТ-25588-83;
табличка про допущення перевезення вантажів за митними печатками та пломбами згідно з ГОСТ-25588-83;
дата чергового планового ремонту.
Танки-контейнери призначені для перевезення вантажів, однорідних за своїм фізико-хімічним складом та за однаковими умовами перевезення.
Рефрижераторні контейнери (рефконтейнери) призначені для перевезення тарно-штучних швидкопсувних вантажів.
Хопери-контейнери призначені для перевезення сипучих вантажів.

16. Спеціалізовані великовантажні контейнери перевозяться на фітингових платформах. Їх розміщення та кріплення на вагоні провадяться згідно з ТУ для великотоннажних універсальних контейнерів транспорту.

17. Оформлення перевізних документів провадиться окремо на кожний спеціалізований контейнер. При цьому в комплекті перевізних документів у графі "На перевезення вантажу в контейнері" проставляється штемпель або робиться напис: "Спеціалізований".

18. Завантаження та вивантаження танків-контейнерів, хоперів-контейнерів на /із/ вагони, як правило, провадиться на місцях незагального користування. Вантажні операції з такими контейнерами допускається провадити і на місцях загального користування.
У разі перевезення небезпечних вантажів у танках-контейнерах, хоперах-контейнерах, а також повернення їх у порожньому стані, завантаження, вивантаження вагонів та оформлення перевізних документів провадиться згідно з Правилами перевезення небезпечних вантажів.

19. Завантаження та вивантаження рефрижераторних контейнерів з рухомого складу провадиться на місцях загального та незагального користування. Завантажені рефрижераторні контейнери розміщуються на вагоні дверима всередину, порожні - дверима назовні з накладенням закруток.

20. Контейнери для перевезення сипучих вантажів, обладнані з однієї сторони дверима, з іншої - люком в нижній частині, розміщуються на платформі люками назовні ( дверима всередину). На такі контейнери наносяться відповідні трафарети згідно з назвою вантажу: "Добрива", "Калійна сіль" тощо.

21. Якщо згідно з Правилами пломбування вагонів і контейнерів вантаж перевозиться за пломбами, приймання до перевезення залізницею завантажених спеціалізованих контейнерів провадиться за пломбами або ЗПП відправників.

22. Перевезення порожніх контейнерів провадиться за перевізними документами і відмітками в них, зазначеними в пунктах 6, 17 цих Правил.

23. За перевезення спеціалізованих контейнерів у завантаженому та порожньому стані стягуються платежі згідно з тарифом.

24. Перевезення спеціалізованих контейнерів у межах однієї залізниці може здійснюватися за місцевими технічними умовами.

25. Перевезення вантажів у спеціалізованих контейнерах за межі України провадиться згідно з вимогами відповідних угод про міжнародне залізничне сполучення.