+38 048 777 77 36
098 777 77 36
050 777 77 36

Правила перевезення вантажів у супровіді провідників відправників(одержувачів)

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства транспорту України
від 21 листопада 2000 р. N 644

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
24 листопада 2000 р. за N 868/5089

 

Правила перевезення вантажів у супроводі провідників відправників (одержувачів)
(ст. 40 Статуту)

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Міністерства транспорту України
від 20 серпня 2001 року N 542,
наказом Міністерства транспорту та зв'язку України
від 12 вересня 2005 року N 540

1. У супроводі провідників відправника або одержувача перевозяться такі вантажі вагонними відправками:

тварини, птиця і бджоли;

швидкопсувні вантажі, які вимагають при перевезенні спеціального обслуговування (опалення, вентилювання, догляд за вантажем або тарою та ін.). Супроводження швидкопсувних вантажів провідниками відправника або одержувача не потрібне, якщо перевезення цих вантажів здійснюється у вагонах-рефрижераторах (рефрижераторних контейнерах), обладнання яких обслуговується працівниками залізниці, і відправник у перевізних документах не зробив відмітки про догляд і обслуговування, крім додержання температурних режимів;

риба жива;

рослини і квіти живі;

небезпечні вантажі, супроводження яких передбачено правилами перевезення цих вантажів;

музейні й антикварні цінності;

рухомий склад, що відправляється як вантаж на своїх осях; тепловози, електровози, паровози, моторвагонні секції і крани на залізничному ходу, що пересилаються у недіючому стані, а також локомотиви вузькоколійних залізниць, які перевозяться на платформах, пасажирські вагони й інший спеціальний рухомий склад, судна, катери;

автомобілі, трактори і моторизовані сільськогосподарські машини, які перевозяться окремими вагонами, а також усі автомобілі, трактори і моторизовані сільськогосподарські машини, які були в експлуатації і перевозяться в ремонт, з ремонту або для інших цілей;

приватні автомобілі. За згодою власників автомобілів допускається перевезення в одному вагоні двох і більше автомобілів різних власників у їх супроводі з оформленням перевезення кожної машини окремою накладною;

вантажі, які перевозяться з частковим вивантаженням або довантаженням у дорозі;

вино й горілка у відкритих ящиках;

метали чорні (листовий прокат, труби оцинковані, чавун) у вагонах відкритого типу;

(пункт 1 доповнено позицією згідно з наказом
Міністерства транспорту та зв'язку України від 12.09.2005 р. N 540)

феросплави, які допускаються до перевезення у вагонах відкритого типу;

(пункт 1 доповнено позицією згідно з наказом
Міністерства транспорту та зв'язку України від 12.09.2005 р. N 540)

інші вантажі у відповідності з Правилами.

2. Перевезення інших вантажів у супроводі провідників відправника або одержувача вантажів може здійснюватися за домовленістю із залізницею.

3. Вантажі, що відправляються підприємствами Міністерства оборони, Служби безпеки, Міністерства внутрішніх справ і Національного банку України, а також вантажі, що відправляються на адресу зазначених підприємств, супроводжуються і охороняються засобами і в порядку, що встановлюється відповідним міністерством (іншими центральними органами виконавчої влади). Перелік таких вантажів затверджується цими міністерствами (іншими центральними органами виконавчої влади) за узгодженням з Мінтрансом.

4. Супроводжувати вантаж можуть працівники одержувача або відправника, а також працівники організацій, з якими відправники або одержувачі уклали угоди на супроводження вантажів.

При оформленні перевезення провідник, якому доручено супроводження вантажу, зобов'язаний пред'явити станції відправлення паспорт і посвідчення про відрядження.

5. У перевізних документах під найменуванням вантажу проставляється відмітка: "Перевозиться у супроводі провідника відправника (одержувача)", а також зазначаються його прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта.

6. Провідники розміщуються у критому вагоні з вантажем, який вони супроводжують, або в окремому критому вагоні, який надається залізницею за заявкою відправника в рахунок його плану.

(абзац перший пункту 6 в редакції наказу
Міністерства транспорту та зв'язку України від 12.09.2005 р. N 540)

За проїзд провідників стягується плата згідно з тарифом. Розмір плати вказується в накладній і сплачується на станції відправлення.

7. Провідник має право перевозити з собою у вагоні безоплатно ручну поклажу загальною масою не більше 36 кг.

У разі виявлення у провідника поклажі масою більше зазначеної норми з нього стягується провізна плата за надлишок маси поклажі за тарифом для дрібних відправок.

8. Провіднику на право проїзду станцією відправлення видається посвідчення (наведено в додатку) під розпис на корінці дорожньої відомості. Він повинен ознайомитись з основними обов'язками, викладеними на звороті посвідчення, і розписатися про це в посвідченні.

9. Кількість провідників для супроводження вантажів визначається відправником. Не допускається призначення провідників у кількості більше 2 осіб для супроводження одного вагона.

10. До основних обов'язків провідника належать: приймання вантажу від відправника, охорона вантажу в дорозі, догляд за тваринами, напування і годування їх, запобігання псуванню вантажу (підтримання у вагоні необхідної температури, вентилювання вагонів тощо), забезпечення кріплення і стійкості вантажу у вагоні, а також здача вантажу одержувачу.

Додаткові умови супроводження небезпечних вантажів встановлюються правилами їх перевезення.

11. Під час перевезення провідники зобов'язані виконувати правила пожежної і особистої безпеки. Забороняється курити у вагонах і використовувати нагрівальні і освітлювальні прилади, крім ліхтарів, що відповідають правилам пожежної безпеки, і типових вагонних печей. Відстань між вантажем і піччю повинна бути не менше 1 м, а між поверхнею вантажу і стелею вагона - не менше 50 см.

Для контролю за температурою у вагоні відправник зобов'язаний забезпечити провідника термометром.

12. Печі і пічне обладнання у вагонах установлюються відправником згідно з Правилами пожежної безпеки на залізничному транспорті.

Опалення печей здійснюється тільки твердим паливом, яким відправник повинен забезпечити провідників на весь термін перевезення вантажу.

13. На випадок пожежі провідник повинен мати у вагоні запас води не менше 100 л.

(пункт 13 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства транспорту України від 20.08.2001 р. N 542)

14. Вантаж, що підлягає супроводженню провідниками, відправник зобов'язаний надійно закріпити таким чином, щоб забезпечувалась стійкість вантажу і унеможливлювалось пересування його у вагоні під час перевезення.

15. На все знімне обладнання залізниці, яке є у вагоні, станція відправлення зобов'язана скласти опис у двох примірниках. Один примірник опису з підписом провідника додається до накладної, а другий - залишається на станції.

Станція призначення, приймаючи вагон після вивантаження, перевіряє наявність і справність обладнання за описом.

Відправник (одержувач) несе відповідальність перед залізницею за пошкодження вагона і обладнання, що сталися з вини провідника.

16. Якщо в дорозі вантажу загрожує псування і доставити його в повній схоронності за призначенням неможливо, то провідник вживає заходів для передачі (реалізації) вантажу іншим організаціям. Начальник станції у цьому разі зобов'язаний на письмову вимогу провідника відчепити вагон від поїзда і подати його на місце передачі (реалізації).

17. У разі виявлення під час перевезення пошкодження вагонів, які супроводжуються провідниками, і неможливості подальшого знаходження цих вагонів у даному поїзді несправні вагони відчіплюються для проведення ремонту.

Якщо вагони супроводжувались кількома провідниками, то один із них залишається при відчеплених вагонах.

Якщо вагони супроводжувались одним провідником, то провідник відправляється із справними вагонами, а відчеплені вагони після перевірки в них наявності вантажу пломбуються (крім вагонів з тваринами і іншими вантажами, для яких необхідне спеціальне обслуговування при перевезенні) і після усунення несправності відправляються за призначенням. Для супроводження вагонів з тваринами та іншими вантажами, які потребують спеціального обслуговування, призначаються провідники з числа працівників залізниці. Про відчеплення вагонів станція зобов'язана проставити відмітку в посвідченні провідника.

18. Перевірка вантажу у відчеплених вагонах здійснюється у присутності провідника і в залежності від результату оформляється комерційним актом або актом загальної форми в установленому порядку.

19. У разі хвороби провідника або за інших обставин, коли провідник не може далі супроводжувати вантаж, станція зобов'язана у відповідності з зазначеним вище порядком відправити вантаж за призначенням з включенням у накладну для стягнення з одержувача фактичних витрат, які зазнала залізниця у зв'язку з перевіркою і супроводженням вантажу.

20. Вагони, які супроводжуються одним провідником, повинні ставитися у поїзд однією групою.

 

Начальник Департаменту
транспортної політики


Г. М. Легенький

 

 

Додаток
до пункту 8 Правил перевезення вантажів у супроводі провідників відправників (одержувачів)

 

УЗ
___________ залізниця

Форма ГУ-18

 

ПОСВІДЧЕННЯ
ПРОВІДНИКА ВАНТАЖУ

Пред'явник цього посвідчення ________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

супроводжує вантаж ________________________________________________
(рід вантажу)

за накладною N __________________________________

до станції ________________________________ залізниці

у вагонах N _____________________________________

Посвідчення дійсне для проїзду тільки в тому поїзді, у якому перевозиться зазначений вагон.

 

в середині

 

Провідник повинен розміщуватися

-------------

вагона

 

зовні

 

 

Пред'явлені документи:

паспорт серії _________________ N __________________

Посвідчення про відрядження N _____________________

Календарний штемпель
станції відправлення

Товарний касир _____________
(підпис)

 

Зворотний бік

ПРОВІДНИКАМ ВАНТАЖІВ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

1) втручатися у діяльність посадових осіб залізниці;

2) курити у вагоні;

3) користуватися примусами та іншими нагрівальними приладами, крім типових вагонних печей;

4) користуватися лампами, свічками та іншими освітлювальними приладами, крім ліхтарів, які відповідають вимогам протипожежної безпеки;

5) допускати у вагони, які вони супроводжують, сторонніх осіб;

6) перевозити вантажі, не зазначені в накладній, а також ручну поклажу масою, більшою за встановлену норму (36 кг);

7) викидати з вагона сміття та гній на станційних коліях або на перегонах;

8) відкривати двері ізотермічних вагонів на перегонах і під час руху на станційних коліях.

ПРОВІДНИК ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ:

1) годувати і напувати тварин і птицю, яких він супроводжує;

2) вичищати вагони від сміття і гною у тих пунктах, де це дозволено залізничною адміністрацією;

3) заявити начальнику станції про захворювання тварин і птиці, а також про несправність приладів опалення і обладнання вагонів;

4) при перевезенні швидкопсувних вантажів опалювати, вентилювати вагон (у залежності від режиму перевезення);

5) при перебуванні на залізничних коліях додержуватись вимог особистої безпеки, зокрема:

переходити колії під прямим кутом, попередньо впевнившись у тому, що на них нема рухомого складу, який наближається;

не переходити колії біля стрілок і хрестовин;

не перебігати колії перед рухомим складом, що наближається, а при обході вагонів не підходити до них упритул;

забороняється пролазити під вагонами, переходити по автозчепленню, а також між вагонами, що стоять близько (менше 10 м), сидіти на бортах платформи і стояти у відкритих дверях вагонів під час маневрів;

на електрифікованих дільницях залізниць не підніматися вище рівня даху вагона. У разі потреби підйом вище цього рівня можливий тільки у визначених місцях станції і з дозволу залізничної адміністрації.

ПРОВІДНИК НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ:

1) за збереження вантажів, що перевозяться;

2) за пошкодження вагонів, що виникло з його вини;

3) за пропажу і пошкодження обладнання вагонів;

4) за невиконання правил безпеки руху, пожежної безпеки та санітарних правил.

Ознайомився і зобов'язуюсь виконувати:

Провідник _________________
(підпис)

 

____________