+38 048 777 77 36
098 777 77 36
050 777 77 36

Правила перевезення вантажів маршрутами відправника

Про внесення змін та доповнень до нормативно-правових актів

Наказ Міністерства транспорту України
від 28 травня 2002 року N 334

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
8 липня 2002 р. за N 565/6853

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Міністерства транспорту України
від 31 січня 2004 року N 54,
наказом Міністерства транспорту та зв'язку України
від 12 вересня 2005 року N 540

Додатково див. повідомлення
Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва 
від 7 березня 2006 року

Відповідно до пункту 4 Положення про Міністерство транспорту України, затвердженого Указом Президента України від 11.05.2000 N 678/2000 (із змінами і доповненнями), та статті 5 Статуту залізниць України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.98 N 457, НАКАЗУЮ:

1. Унести до нормативно-правових актів Міністерства транспорту такі зміни і доповнення:

1.1. Доповнити пункт 1 наказу Мінтрансу від 21.11.2000 N 644 "Про затвердження окремих розділів Правил перевезення вантажів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.11.2000 за N 861/5082 (із змінами і доповненнями, унесеними наказом Мінтрансу від 20.08.2001 N 542, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 10.09.2001 за N 793/5984), розділами, що додаються:

Правила перевезення вантажів маршрутами відправника;

Правила перевезення вантажів у прямому змішаному залізнично-водному сполученні;

Правила складання актів;

Правила заявлення та розгляду претензій.

1.2. У другому абзаці пункту 10 Правил видачі вантажів, затверджених наказом Мінтрансу від 21.11.2000 N 644 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 24.11.2000 за N 862/5083, слово "обслуговування" замінити словом "експлуатацію".

1.3. Пункт 5.5 Правил оформлення перевізних документів, затверджених наказом Мінтрансу від 21.11.2000 N 644 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 24.11.2000 за N 863/5084, викласти в такій редакції: "Якщо під час перевезення вантажу або на станції його призначення буде виявлено неправильне зазначення у накладній відомостей про адресу одержувача, його код, назву вантажу, його кількість, то з відправника стягується штраф згідно зі статтею 122 Статуту. Факт неправильного зазначення відправником указаних відомостей засвідчується актом загальної форми, якщо за цим фактом не складався комерційний акт".

1.4. У пункті 3.4 додатка 1 до Правил розрахунків за перевезення вантажів, затверджених наказом Мінтрансу від 21.11.2000 N 644 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 24.11.2000 за N 864/5085, абзац другий виключити.

1.5. У Правилах пломбування вагонів і контейнерів, затверджених наказом Мінтрансу від 20.08.2001 N 542, зареєстрованих у Міністерстві юстиції 10.09.2001 за N 793/5984:

пункт 15 доповнити абзацом такого змісту: "На ЗПП додатково можуть наноситись скорочені найменування станції відправлення та відправника";

доповнити додаток до цих Правил новим пунктом 40 такого змісту: "40. Мазут".

У зв'язку з цим пункти 40 - 67 вважати відповідно пунктами 41- 68.

1.6. Додаток 2 до Правил перевезення вантажів навалом і насипом, затверджених наказом Мінтрансу від 20.08.2001 N 542, зареєстрованих у Міністерстві юстиції 10.09.2001 за N 795/5986, доповнити словами "Цемент у критих вагонах".

1.7. У Правилах користування вагонами і контейнерами, затверджених наказом Мінтрансу від 25.02.99 N 113, зареєстрованих у Міністерстві юстиції 15.03.99 за N 165/3458:

абзац перший підпункту "в" пункту 16 викласти в такій редакції: "у разі затримки прийняття залізницею вагонів, які пред'явлено їй до здачі, з причин, що залежать від залізниці. Час такої затримки зазначається у пам'ятці користування вагонами (контейнерами), цей час виключається із загального часу користування вагонами (контейнерами)";

пункт 17 викласти в такій редакції: "Унесення плати за користування вагонами і контейнерами здійснюється в порядку, установленому Правилами розрахунків за перевезення вантажів, затвердженими наказом Мінтрансу від 21.11.2000 N 644, зареєстрованими в Міністерстві юстиції 24.11.2000 за N 864/5085".

2. Державній адміністрації залізничного транспорту України (Федюшин Ю. М.):

2.1. Подати цей наказ у встановленому порядку до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

2.2. Довести зазначені в цьому наказі зміни та доповнення до відома працівників залізниць, підприємств, організацій, установ, експедиторів та громадян, які користуються залізничним транспортом.

2.3. Організувати вивчення причетними працівниками залізниць цих змін та доповнень, узяти їх до керівництва та забезпечити виконання.

3. З моменту набрання чинності цим наказом уважати такими, що не застосовуються на території України, розділи 22, 37, 38 "Правил перевозок грузов", затверджених Міністерством шляхів сполучення СРСР 15.08.64, 21.09.65, та "Правила перевозок грузов в прямом смешанном железнодорожно-водном сообщении", затверджені 24.04.56 Міністерством шляхів сполучення, Міністерством морського флоту та Міністерством річкового флоту за дорученням Ради Міністрів СРСР.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Державного секретаря Демиденка А. Ф.

 

Міністр

Г. Кірпа

ПОГОДЖЕНО:

 

Т. в. о. Голови
Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва
В. П. Загородній

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства транспорту України
від 28 травня 2002 р. N 334

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
8 липня 2002 р. за N 565/6853

 

ПРАВИЛА
ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ МАРШРУТАМИ ВІДПРАВНИКА

1. Перевезення вантажів маршрутами відправника здійснюється згідно з планами перевезень, якими передбачається максимальна концентрація вантажопотоків з метою раціонального використання технічних засобів відправників, одержувачів та залізниць.

2. Маршрутом відправника (далі - маршрут) уважається поїзд установленої маси або довжини, сформований відправником  відповідно до Правил технічної експлуатації залізниць України, затверджених наказом Мінтрансу України від 20.12.96 N 411 та зареєстрованих у Мін'юсті України 25.02.97 за N 50/1854, та плану формування поїздів на залізничній під'їзній колії підприємства або за договором із залізницею - на коліях залізничної станції призначенням на одну станцію або з розпиленням на кількох станціях з обов'язковим зменшенням кількості його переробок на попутних технічних станціях.

(абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства транспорту та зв'язку України від 12.09.2005 р. N 540)

Маршрути можуть бути:

прямі - з вагонів, завантажених призначенням на одну станцію на адресу одного або декількох одержувачів, а також на адресу розподільного пункту (коли вантаж призначено для залізничних підприємств);

з розпиленням - з вагонів, завантажених на різні станції призначення або розподільчі пункти, які розташовані на одному напрямку перевезення (за умови скорочення кількості переробок маршруту на попутних технічних станціях).

3. Перевізні документи для вагонів, що перевозяться у маршрутах з розпиленням, оформляються для кожного вагона окремо.

4. Маса та довжина маршрутів установлюються в залежності від їх призначення відповідно до плану формування поїздів.

Залізниця повідомляє відправників про встановлені норми маси та довжини маршрутів.

Відправник узгоджує з одержувачем можливість приймання ним маршрутів у встановленій кількості вагонів.

У виняткових випадках допускається відхилення від установлених норм у бік зменшення довжини маршруту не більше ніж на один вагон.

У разі наявності на напрямку перевезення маршрутів пунктів (станцій) зміни вагових норм поїздів у бік зменшення маршрути формуються з "ядра" (вагонів далекого призначення) та причіпної групи вагонів, яка перевозиться у складі маршруту до станції зміни маси поїзда.

5. Обліку підлягають усі маршрути, що задовольняють вимоги пунктів 2 і 4 цих Правил.

6. Умови організації перевезень вантажів маршрутами, порядок подачі вагонів для завантаження і вивантаження маршрутів, їх формування до встановлених норм маси та довжини, повернення після завантаження (вивантаження) установлюються у договорах про експлуатацію під'їзних колій та договорах про подачу і забирання вагонів.

7. Відправник і станція навантаження маршруту в перевізних документах на вагони, що перевозяться у складі маршруту або "ядра" маршруту, проставляють відмітки, передбачені Правилами оформлення перевізних документів.

8. Станції нового призначення і нові вантажоодержувачі вагонів, що прибули в складі маршруту в пункти (на станції) розпилення, указуються у документах представником вантажовласника, а для вагонів, що прибули на розподільчі станції на адресу залізниці, - представником цієї залізниці. Подальше перевезення цих вагонів здійснюється за первинними перевізними документами.

 

Начальник Департаменту
транспортної політики


Г. М. Легенький