+38 048 777 77 36
098 777 77 36
050 777 77 36

Правила перевезення вантажів у вагонах відкритого типу

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерст ва транспорту України
від 20 серпня 2001 р. N 542

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
10 вересня 2001 р. за N 796/5987

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА
перевезення вантажів у вагонах відкритого типу
(ст. 32 Статуту)

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Міністерства транспорту України
від 31 січня 2004 року N 54,
наказом Міністерства транспорту та зв'язку України
від 12 вересня 2005 року N 540

1. У вагонах відкритого типу (на платформах, у напіввагонах і т. ін.) допускається перевезення вантажів, зазначених у додатку. Кам'яне вугілля, кокс, торф, руда і рудні концентрати, мінеральні будівельні матеріали (глина, щебінь тощо) перевозяться, як правило, у напіввагонах.

Вантажі, не пойменовані в додатку до цих Правил, можуть перевозитись на відкритому рухомому складі в універсальних або спеціальних контейнерах відправника (одержувача). До перевезення у спеціальних контейнерах ці вантажі приймаються за умови, якщо такий спосіб транспортування допускається стандартом або технічними умовами на цю продукцію.

Перевезення у вагонах відкритого типу небезпечних вантажів допускається у випадках, передбачених "Правилами перевозок опасных грузов по железным дорогам", затвердженими 05.04.96 на п'ятнадцятому засіданні Ради залізничного транспорту держав - учасниць Співдружності.

2. На прохання відправника залізниця може дозволити перевезення у вагонах відкритого типу вантажів (крім небезпечних), не пойменованих у додатку до цих Правил, за згодою одержувача на таке перевезення. У такому разі відправник зобов'язаний підготувати і завантажити вантаж так, щоб забезпечувалась його схоронність при перевезенні. У графі накладної "Заяви і відмітки відправника" відправник повинен зробити відмітку: "Перевезення у відкритому вагоні з одержувачем узгоджено".

3. Перевезення у вагонах відкритого типу вантажів у тарі (упаковці), виготовленій із легкозаймистих матеріалів, не допускається.

4. Можливість транспортування у вагонах відкритого типу вантажів, зазначених у додатку, які містять дрібні фракції (частки, розмір яких не перевищує 13 мм), визначається відправником.

5. Перед навантаженням вантажів, які містять дрібні фракції, відправник зобов'язаний пересвідчитися, що перевезення у наданому вагоні не призведе до втрати вантажу. Якщо втрата можлива через конструктивні зазори, відправник зобов'язаний вжити додаткових заходів щодо їх ущільнення, для чого йому залізницею надається безоплатний час користування вагонами до 30 хвилин на всю одночасно подану групу вагонів.

У разі навантаження у вагони відкритого типу вантажів, які містять дрібні фракції, відправник повинен вжити заходів щодо запобігання видуванню або просипанню дрібних часток вантажу під час перевезення, особливо у випадках навантаження вище рівня бортів вагона (із "шапкою"). Такі заходи розроблюються відправником окремо для кожного виду вантажу.

Поверхня вантажу у всіх випадках розрівнюється і ущільнюється. Для розрівнювання і ущільнення вантажу відправник може використовувати механізовані установки та інші пристрої.

(пункт 5 в редакції наказу Міністерства
транспорту та зв'язку України від 12.09.2005 р. N 540)

6. З метою забезпечення збереженості всіх вантажів, що перевозяться у вагонах відкритого типу, на їх поверхню відправником наноситься захисне маркування або застосовується покриття плівкою (емульсією) чи інше закріплення верхнього шару вантажу.

(пункт 6 в редакції наказу Міністерства
транспорту та зв'язку України від 12.09.2005 р. N 540)

7. Конструкція відповідних пристроїв і установок, порядок ущільнення вантажів, застосування захисної плівки (емульсії), кріплення та маркування, що забезпечують збереження і свідчать про відсутність втрати вантажу при перевезенні, визначається інструкцією, яка розробляється і затверджується відправником та узгоджується із залізницею в частині, що стосується забезпечення збереженості вантажу і вагонів від пошкодження.

8. У разі навантаження у напіввагон вугілля, яке містить дрібні фракції (крім сортового, рядового і брикетів призначенням на сортувальні установки і збагачувальні фабрики), вище рівня його бортів, відправник повинен здійснити ущільнення вантажу. У цьому разі "шапка" в поперечному розрізі повинна мати форму трапеції. Висота частини "шапки" над обв'язним брусом кузова напіввагона після ущільнення вугілля має бути не більше 300 мм, а нижня її частина - міститися нижче обв'язного бруса.

9. При завантаженні вагона мінерально-будівельними вантажами вище його бортів, основа "шапки" вантажу має міститися на 50 мм нижче рівня бортів. Висота верхньої частини "шапки" має бути не більше: для щебеню - 780 мм, каменю будівельного - 700 мм, інших мінерально-будівельних вантажів - 730 мм.

10. Після навантаження відправник зобов'язаний очистити зовнішню частину кузова та інші деталі вагона від забруднення.

11. У разі перевезення вантажів замкнутими кільцевими маршрутами у вагонах, для яких неможливе завантаження до повної вантажопідйомності, відправник (одержувач) може обладнати ці вагони нарощеними бортами.

Платформи, які використовуються для перевезення мінерально-будівельних матеріалів у кільцевих маршрутах, можуть бути обладнані відправником (одержувачем) нарощеними бортами по периметру вагонів або торцевими щитами.

Обладнання вагонів нарощеними бортами провадиться в межах габариту навантаження. Визначення міцності зазначених пристроїв і порядок кріплення їх до вагонів розробляється і затверджується відправником у відповідності до "Технических условий погрузки и крепления грузов" від 1988 року.

12. Повернення кільцевих маршрутів із вагонів парку залізниці, оснащених нарощеними бортами або щитами, на станцію відправлення на адресу відправника вантажу здійснюється за перевізними документами. У графі накладної "Найменування вантажу" одержувач повинен зазначити: "Порожні вагони обладнані щитами (нарощеними бортами) для перевезення (вказується назва вантажу, для перевезення якого призначені вагони)". Інші графи перевізних документів заповнюються у встановленому порядку.

У разі потреби використання таких вагонів для перевезення інших вантажів або відправлення їх в ремонт відправник (одержувач) на вимогу залізниці повинен зняти щити з вагонів. Для повернення щитів у пункт навантаження залізниця в установленому порядку надає відправнику (одержувачу) необхідну кількість вагонів.

13. Після вивантаження одержувач повинен очистити вагон від залишків вантажу та зняти залишки захисної плівки (емульсії).

Начальник Департаменту
транспортної політики


Г. М. Легенький