+38 048 777 77 36
098 777 77 36
050 777 77 36

Правила перевезення вантажів навалом і насипом

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства транспорту України
від 20 серпня 2001 р. N 542

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
10 вересня 2001 р. за N 795/5986

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА
перевезення вантажів навалом і насипом
(ст. 37 Статуту)

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Міністерства транспорту України
від 28 травня 2002 року N 334,
від 31 січня 2004 року N 54,
наказом Міністерства транспорту та зв'язку України
від 12 вересня 2005 року N 540

1. Загальні положення

1.1. Вантажі, які не потребують упакування, в залежності від фракційного складу перевозяться навалом або насипом, без підрахунку місць. У перевізних документах на ці вантажі у графі "Кількість місць" проставляється: "Навалом" чи "Насипом". Вантажі, які можуть перевозитись навалом і насипом, зазначені в додатку 1.

1.2. Вантажі, які потребують захисту від атмосферних опадів і розпилення (цемент, вапно, мінеральні добрива тощо), перевозяться у критих або спеціалізованих вагонах (хоперах-цементовозах, мінераловозах тощо).

Вантажі, які не потребують захисту від атмосферних опадів (руда, вугілля, щебінка тощо), перевозяться у відкритому рухомому складі та у спеціальних вагонах.

У разі перевезення вантажів навалом або насипом у критих вагонах застосовуються дверні загородження: дошки, обаполи, щити, крафт-папір, а також затарені вантажі.

1.3. Після вивантаження забруднювальних вантажів із критих та спеціальних (спеціалізованих) вагонів одержувач повинен промити ці вагони у спеціально обладнаних місцях. Перелік таких вантажів зазначено в додатку 2. Не промиваються вагони після перевезення цих вантажів у тарі (упаковці), якщо не було розсипання вантажу у вагоні.

(абзац перший пункту 1.3 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства транспорту та зв'язку України від 12.09.2005 р. N 540)

У разі відсутності в одержувача умов та можливостей для промивання вагонів залізниця може виконувати ці роботи з оплатою за договором, виходячи із ставок зборів за промивання вагонів, затверджених відповідною залізницею.

Промивання вагонів після вивантаження вантажів, зазначених у додатку 2, не провадиться: при перевезенні цих вантажів у вагонах відкритого типу, а також кільцевими маршрутами (у разі повернення порожніх вагонів після вивантаження за перевізними документами); якщо вагони після вивантаження використовуються під навантаження таких же вантажів; при здвоєних операціях; після вивантаження власних та орендованих вагонів, а також спеціалізованих вагонів, які використовуються для перевезення одних і тих самих вантажів.

(пункт 1.3 доповнено абзацом згідно з наказом
Міністерства транспорту та зв'язку України від 12.09.2005 р. N 540)

У разі необхідності перевезення порожніх вагонів для промивання на іншу станцію таке перевезення здійснюється за перевізними документами згідно з Договором. Плата за перевезення цих вагонів справляється у порядку, встановленому Тарифним керівництвом N 1 для перевезення вагонів на дезінсекцію.

(пункт 1.3 доповнено абзацом згідно з наказом
Міністерства транспорту та зв'язку України від 12.09.2005 р. N 540)

1.4. На порожні цистерни після вивантаження цементу, вапна або інших вантажів, що перевозились насипом, хопери-цементовози, мінераловози, зерновози та інші спеціалізовані вагони парку залізниць одержувач складає пересильні накладні форми ГУ-27-СП (додаток 3).

Порожні власні та орендовані спеціалізовані вагони підприємств, установ та організацій перевозяться за перевізними документами.

1.5. Одночасно з пересильною накладною одержувач заповнює корінець пересильної накладної, яка залишається на станції відправлення порожнього вагона.

1.6. Зворотний бік пересильної накладної заповнюється на станції нового навантаження вагона.

У разі виявлення на станції нового навантаження у вагоні залишків вантажу, неочищення кузова працівником станції оформляється акт загальної форми, який разом із пересильною накладною надсилається залізниці вивантаження для стягнення з одержувача штрафу за здавання неочищеного рухомого складу і плати за користування вагоном згідно зі статтями 35 і 123 Статуту тільки за час його затримки під очищенням.

2. Перевезення хлібних та інших вантажів насипом

2.1. Хлібні вантажі, насіння олійних та бобових культур пред'являються до перевезення із сертифікатами про відповідність, виданими відповідними органами сертифікації, або з посвідченнями про якість.

2.2. Жито, пшениця, овес, ячмінь, гречка, просо, кукурудза в зерні, насіння олійних та бобових культур, рис нерушений, зернові відходи та відходи переробки зерна, висівки, комбікорми, жом сушений, макуха (що містить не більше 1,5 % олії і більше 11 % вологи), шрот (що містить більше 1,5 % олії і більше 11 % вологи) перевозяться насипом у спеціалізованих вагонах для зерна (далі - вагони-зерновози), а також у критих вагонах з дверними загородженнями (щитами).

(абзац перший пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства транспорту України від 31.01.2004 р. N 54)

Перед завантаженням проса, насіння льняного та гірчичного, сорго, чумизи відправник повинен обклеїти стіни критих вагонів та щити папером або іншими матеріалами.

Інші зернові вантажі, крупа та насіння каліброваної кукурудзи перевозяться у тарі.

Борошно перевозиться у тарі або у спеціалізованих вагонах-борошновозах (власних чи орендованих).

2.3. Під навантаження хлібних вантажів подаються справні та очищені, а в разі потреби промиті вагони.

Відправник зобов'язаний перед навантаженням переконатися, що вагони справні та придатні для перевезення (очищені, не заражені шкідниками, не мають отворів та щілин, через які можливе просипання вантажу).

2.4. Для перевезення хлібних вантажів насипом у критих вагонах хлібні щити надаються і встановлюються у вагоні відправником, а вивантажуються із вагона одержувачем.

2.5. Щити прибиваються до дверних стійок через отвори у металевих рамках щитів з кожного боку двома цвяхами довжиною 100 - 110 мм.

Люкові засуви хлібних щитів прибивати забороняється.

2.6. Поверхня зерна у міждверному просторі критого вагона має бути на 10 см нижче верхньої кромки щита. Збільшення висоти навантаження зерна у бік торцевих стін вагона допускається на відстані не менше 150 см від краю щита.

Просо та насіння льону завантажуються на 10 см нижче верхнього краю щита без підйому до торцевих стін вагона.

У разі завантаження вантажів насипом вище рівня бокових люків критого вагона відправник повинен щільно зачинити ці люки і з внутрішнього боку закрити їх тканиною або цупким папером у декілька шарів.

2.7. Перед завантаженням вагона-зерновоза необхідно перевірити щільність закриття розвантажувальних люків. Перевірку слід провадити обертанням штурвала за годинниковою стрілкою, при цьому важільна система механізму розвантаження повинна перейти через "мертву точку".

Штурвал приводу механізму закріплюється фіксатором.

У разі завантаження вагона через один завантажувальний люк необхідно відкрити кришку другого люка для виходу повітря з вагона.

2.8. Вивантаження із вагона-зерновоза провадиться у такій послідовності. Перед вивантаженням необхідно відкрити одну кришку завантажувального люка, щоб запобігти розрідженню повітря у кузові вагона, потім звільнити штурвал розвантажувального механізму від фіксації, обертаючи його проти годинникової стрілки, відкрити кришку розвантажувального люка.

Вантаж, який завис на стінах вагона, необхідно видалити за допомогою вібратора або спеціальними лопатами з подовженою ручкою.

Встановлення вібраторів на вагоні-зерновозі провадиться на спеціально обладнаних місцях. Включення вібраторів провадиться періодично на 2 - 3 секунди до повного вивантаження.

Після вивантаження необхідно видалити залишки вантажу з розвантажувальних кришок та гумового ущільнювача, закрити кришки люків обертанням штурвалів до переходу важільної системи за "мертву точку" та зафіксувати штурвали.

Момент переходу важелів за "мертву точку" характеризується своєрідним полегшенням обертання штурвала наприкінці закривання.

Для справного та правильно відрегульованого механізму зусилля на штурвалі при відкриванні та закриванні кришок люків має бути у межах до 25 кг.

2.9. Після виконання вантажних операцій завантажувальні та розвантажувальні люки закриваються. Вагони-зерновози з відкритими люками від одержувача (відправника) залізницею не приймаються.

У разі необхідності допускається промивання вагонів-зерновозів з обов'язковим сушінням їх та за умови збереження при цьому гумових ущільнювачів.

2.10. Перевезення зерна вологістю до 16 %, а проса - до 15 % включно провадиться на загальних підставах як у прямому залізничному, так і в прямому змішаному сполученнях.

Зерно вологістю понад 16 % і просо вологістю понад 15 % можуть перевозитися на особливих умовах, погоджених відправником, одержувачем і Укрзалізницею у порядку, встановленому статтею 63 Статуту залізниць України.

2.11. Зерно, заражене шкідниками, рослинними хворобами або бур'янами, може перевозитися на підприємства, призначені для переробки такого зерна. Дезінсекція вагонів і хлібних щитів після перевезення зараженого зерна провадиться засобами і за рахунок одержувачів.

Після проведення дезінсекції одержувач зобов'язаний надати станції довідку про те, що вагони знезаражені.

 

Начальник Департаменту
транспортної політики


Г. М. Легенький

 

 

Додаток 1
до пункту 1.1 Правил перевезення вантажів навалом та насипом

 

 

 

ПЕРЕЛІК ВАНТАЖІВ,
які допускаються до перевезення навалом (насипом), із зазначенням номерів номенклатурних груп згідно з Єдиною тарифно-статистичною номенклатурою вантажів

 

16

01

Вугілля кам'яне

Зернові та зернобобові культури

 

 

17

04

Кокс

Овочі, картопля, баштанні

 

культури, буряки свіжі

18

 

Торф та торфова продукція

07

 

Добрива органічні

 

 

19

08

Сланці горючі

Лісоматеріали круглі

 

 

22

09

Бітум і парафін тверді, церезин

Продукція лісопильного та

 

фанерного виробництва

23, 27, 34

 

Матеріали мінерально-будівельні

10

природні. Попіл. Шлаки

Дрова, деревина паливна для

 

технологічних потреб,

24

подрібнена

Сировина мінеральна промислова.

 

Матеріали формувальні, абразивні

11

 

Інша продукція лісової

25, 26

промисловості

Матеріали та вироби будівельні

 

промислового виробництва

12

 

Вироби та деталі з деревини

28

 

Цемент

14

 

Руда залізна та марганцева

29

 

Флюси

15

 

Сировина кольорових металів,

 

сировина сірчана

 

 

 

30

 

Вогнетриви, азбест, слюда

 

 

47

31, 32

Продукція коксохімічної та

Метали чорні, прокат чорних

лісохімічної промисловості

металів (дрібних фракцій, з

52

яких неможливо зформувати

Цукор-сирець

пакети, зв'язки)

Феросплави (крім небезпечних)
фракцій більше 13 мм

53

 

Сіль, крім кухонної

33

 

Метали кольорові (дрібних

 

фракцій, з яких неможливо

54

зформувати пакети, зв'язки)

Продукція комбікормової та відходи харчової

 

промисловості

41

 

Вироби металеві (позицій 1, 4)

56

 

Вантажі позиції 4 (кістка харчова,

43

ратиці, роги тощо)

Добрива мінеральні, сировина

 

гірничо-хімічна для виробництва

 

мінеральних добрив

68

 

Вантажі позиції 5, крім меблів

45

 

Каучук, гума, вироби гумово-

69

технічні, вуглець технічний

Вантажі позиції 2

(сажа)

 

 

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства транспорту України від 31.01.2004 р. N 54,
наказом Міністерства транспорту
та зв'язку України від 12.09.2005 р. N 540)

Додаток 2
до пункту 1.3 Правил перевезення вантажів навалом та насипом

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК ВАНТАЖІВ,
після вивантаження яких провадиться промивання вагонів

Алебастр молотий

Концентрат кварцовий

Азбест

Концентрат нефеліновий

Асфальт природний

Крейда

Барит (шпат важкий)

Крон

Бій графітовий та цегляний

Купорос мідний

Бітум кам'яновугільний

Магнезит

Борошно вапнякове

Макулатура різна

 

Макуха (крім гранульованої)

Борошно деревне

Мергель (порошок вогнетривкий)

Борошно доломітове

Металовироби змащені

Борошно кормове різне

Пегматит

Борошно хвойно-вітамінне

Попіл різний

Брикети кам'яновугільні,

Пил Інертний

буровугільні, торф'яні

Пил торф'яний

Вапно, вапняки

Порошок асфальтовий

Вата мінеральна

Порошок магнезитовий

Відходи азбестові, кольорових

Порошок скляний

металів та вапняних порід

Порошок шамотовий

Вугілля деревне

Добрива мінеральні в критих вагонах

Вуглець технічний (сажа)

Руберойд

Гажа (гіпсовий мергель)

Сировина тютюнова та махорка

Гіпс

Сіль

Глина різна

Сірка різна

Глинозем

Смоли різні

Графіт

Сода кальцинована (натрій

Доломіт

вуглекислий)

Дріжджі кормові (гідролізні,

Сода кристалічна

сульфатні)

Солідол жировий та синтетичний

Жом картопляний та буряковий (крім гранульованого)

Стружка кольорових металів та їх

Позицію виключено

сплавів

Засоби мийні порошкові

Сульфати різні

Земля різна

Сульфовугілля

Каолін (глина фарфорова)

Тальк молотий та в кусках

Картон азбестовий

Тара скляна різна

Клінкер цементний

Толь різний

Коагулянти різні

Торф різний

Комбікорми різні у критих вагонах

Фарби сухі різні

Концентрат апатитовий

Цегла різна

Цемент у критих вагонах

 

Шлак різний (крім гранульованого)

 

Шрот (крім гранульованого) у критих вагонах

 

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з наказами
Міністерства транспорту України від 28.05.2002 р. N 334,
від 31.01.2004 р. N 54,
наказом Міністерства транспорту
та зв'язку України від 12.09.2005 р. N 540)

 

Додаток 3
до пункту 1.4 Правил перевезення вантажів навалом і насипом

 

 

 

 

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства транспорту України від 31.01.2004 р. N 54)

____________