+38 048 777 77 36
098 777 77 36
050 777 77 36

Правила перевезення вантажів з оголошеною вартістю

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства транспорту України
від 21 листопада  2000 р. N 644

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
24 листопада 2000 р. за N 867/5088

 

Правила перевезення
вантажів з оголошеною вартістю

(ст. 28, 115 Статуту)

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Міністерства транспорту та зв'язку України
від 12 вересня 2005 року N 540

1. При здачі до перевезення відправник зобов'язаний оголосити вартість таких вантажів:

дорогоцінних металів та виробів з них, дорогоцінних каменів, предметів мистецтва, картин, статуй, художніх виробів, антикварних речей, килимів, дослідних машин, обладнання та приладів;

домашніх речей, що перевозяться без супроводу провідника відправника.

Вантажі, пойменовані в підпункті 1.1, повинні пред'являтися до перевезення в тарі (упаковці), опломбованій або опечатаній.

2. Не допускається оголошення вартості вантажів, що перевозяться навалом, насипом, наливом, на відкритому рухомому складі, з провідниками, за пломбами вантажовідправників, а також швидкопсувних та небезпечних вантажів. Не допускається оголошення вартості частини вантажу, який перевозиться за однією накладною.

Оголошення вартості інших вантажів може провадитись за бажанням відправника і погодженням залізниці.

3. Оголошена вартість вантажу не повинна перевищувати дійсної його вартості.

4. Вартість вантажу визначається на підставі загальної суми рахунку або іншого документа відправника, який підтверджує кількість і вартість відправленого вантажу.

Вартість вантажів, які належать громадянам, визначається за цінами, що діють у тому місці і на той час, де і коли здійснюється приймання вантажу до перевезення.

Вартість домашніх речей, які до перевезення були в користуванні, визначається з урахуванням їх зносу.

5. При здачі до перевезення вантажу з оголошеною вартістю відправник зобов'язаний скласти опис вантажних місць у 3 примірниках згідно із встановленою формою (додається).

В описі домашніх речей відправник зобов'язаний вказати вартість кожного місця.

6. При оформленні перевізних документів товарний касир станції відправлення вказує в описі номер накладної, ставить підпис у графі "Опис прийнято _______" та проставляє календарний штемпель станції.

При перевезенні вантажів дрібними відправками один примірник опису надається відправнику, другий залишається в справах станції і направляється за першою вимогою на залізницю призначення, третій вкладається всередину кожного місця.

При перевезенні вантажів у контейнерах третій примірник укладається в контейнер.

Якщо опис складений на кількох аркушах, то календарний штемпель проставляється на кожному аркуші.

7. Станція відправлення має право огляду вантажу для перевірки оголошеної вартості. У разі розходження між відправником та станцією у визначенні вартості вантажу вона визначається незалежною експертизою, про що складається відповідний акт.

8. Під час прийняття вантажу до перевезення з оголошеною вартістю з відправника стягується додатковий збір у розмірі, встановленому тарифним керівництвом N 1, який зазначається у розділі "Тарифні відмітки" перевізних документів.

(пункт 8 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства транспорту та зв'язку України від 12.09.2005 р. N 540)

9. У разі перевезення вантажів, зазначених у пункті 1 цих Правил, у супроводі провідника відправника (одержувача), відправник може не оголошувати їх вартість.

 

Начальник Департаменту
транспортної політики


Г. М. Легенький

 

Додаток
до пункту 5 Правил перевезення вантажів з оголошеною вартістю

 

ОПИС
вантажів, що перевозяться з оголошеною вартістю,
за накладною N ________

Станція та залізниця відправлення ____________________________________

Станція та залізниця призначення _____________________________________

Відправник ________________________________________________________

Одержувач ________________________________________________________

Вид упаковки

Характерні ознаки кожного місця

Найменування предметів, упакованих в кожне місце

Кількість предметів

Оголошена вартість кожного предмета

Оголошена вартість кожного місця

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього місць __________ на загальну суму ____________

Підпис відправника ________________

Опис прийнятий __________________
(підпис працівника станції)

 

Календарний штемпель станції відправлення

____________