+38 048 777 77 36
098 777 77 36
050 777 77 36

Правила расчетов за перевозку грузов

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства транспорту України
від 21 листопада 2000 р. N 644

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
24 листопада 2000 р. за N 864/5085

 

 

 

 

Правила розрахунків за перевезення вантажів
(ст. 62 Статуту)

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Міністерства транспорту України
від 28 травня 2002 року N 334,
від 31 січня 2004 року N 54,
наказом Міністерства транспорту та зв'язку України
від 12 вересня 2005 року N 540

1. Загальні положення

1.1. Платежі за перевезення вантажів і надання додаткових послуг можуть уноситися готівкою, чеками, безготівково, якщо інше не передбачено законодавством, на станціях або передоплатою через розрахункові підрозділи залізниць.

Розрахунки векселями можуть здійснюватися тільки через управління залізниць згідно з діючим законодавством.

1.2. Плата за перевезення вантажу вноситься відправником під час оформлення перевезення.

До внесення цієї плати відправлення вантажу може бути затримано, за час затримки залізниця стягує з відправника плату за користування вагонами (контейнерами), передбачену ст. 119 Статуту, а також пеню у розмірі, встановленому законодавством.

1.3. Остаточні розрахунки між залізницями і одержувачами за перевезення вантажів і надання додаткових послуг здійснюються на станціях призначення. При цьому до оформлення видачі вантажу одержувачу станція повинна перевірити правильність сплаченої провізної плати, отримати недобори і всі платежі, які виникли на станції відправлення або при перевезенні і на станції призначення.

1.4. Якщо відправник (одержувач) не внесе залізниці належні їй платежі, то залізниця для покриття своїх витрат використовує заставне право і реалізує вантаж згідно зі статтями 49, 51 Статуту.

1.5. Розрахунки за перевезення експортно-імпортних вантажів здійснюються згідно з міжнародними угодами та чинним законодавством.

Платежі за перевезення експортних вантажів сплачуються на станції відправлення за відстань від станції відправлення до вихідних прикордонних станцій (включаючи відстань до державного кордону).

Платежі за перевезення імпортних вантажів з припортових станцій можуть сплачуватися на станції відправлення вантажовласником чи експедитором або на станції призначення одержувачем.

У разі перевезення імпортних вантажів за документами внутрішнього сполучення з оплатою на станції призначення у графі "Провізна плата" цих документів зазначається: "Розрахунок на станції призначення".

Припортові станції - це станції, які обслуговують морські та річкові порти України і яким, крім основного коду, присвоєно додатковий експортний код.

(пункт 1.5 доповнено абзацом згідно з наказом
Міністерства транспорту та зв'язку України від 12.09.2005 р. N 540)

Прикордонна станція - це станція, що розташована перед кордоном із суміжною державою. Наступною за цією станцією є станція суміжної держави.

(пункт 1.5 доповнено абзацом згідно з наказом
Міністерства транспорту та зв'язку України від 12.09.2005 р. N 540)

1.6. За перевезення порожніх транспортерів, які направляються під завантаження, платежі сплачуються на станції завантаження за накопичувальною карткою на підставі пересильної накладної; за перевезення вантажних вагонів залізниць для заводського ремонту платежі сплачуються на станції призначення за перевізними документами форми ГУ-64. У таких випадках при відправленні в перевізних документах у графі "Провізні платежі" вказується: "Розрахунок на станції призначення".

(пункт 1.6 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства транспорту України від 31.01.2004 р. N 54)

1.7. За перевезення військових вантажів платежі стягуються централізовано фінансово-економічними службами залізниць.

При відправленні цих вантажів у накладній в графі "Провізні платежі" відправником повинно бути вказано:

"Військовий перевізний документ (форма 2) пред'явлено на станції відправлення" при розрахунках на станції відправлення;

"Військовий перевізний документ (форма 2) буде надано на станції призначення" при розрахунках на станції призначення.

Форма військового перевізного документа (форма 2) встановлена Правилами перевезень військових пасажирів, багажу та вантажобагажу залізничним транспортом України, затвердженими наказом Мінтрансу від 05.07.99 N 346 та зареєстрованими в Міністерстві юстиції 19.07.99 за N 478/3771.

1.8. Отримана залізницею при відправленні сума платежів указується цифрами у відповідних графах комплекту перевізних документів.

1.9. У тих випадках, коли станцією призначення виявлений перебір провізних платежів, останній зараховується в рахунок додаткових платежів, які виникли за даним відправленням при перевезенні. Залишок суми перебору станція призначення вказує в накладній та дорожній відомості над графою "Провізна плата".

(абзац перший пункту 1.9 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства транспорту та зв'язку України від 12.09.2005 р. N 540)

Виплата сум перебору або зарахування перебору в рахунок майбутніх платежів здійснюється фінансово-економічною службою залізниці після перевірки розміру перебору.

(абзац другий пункту 1.9 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства транспорту та зв'язку України від 12.09.2005 р. N 540)

1.10. Остаточні розрахунки за експортні вантажі, а також за вантажі, які прямують на адресу військових організацій, за перевезення яких платежі були сплачені на станції відправлення, провадяться:

для експортних вантажів - на прикордонній станції, яка передає вантаж на іноземну залізницю;

для вантажів, які прямують на адресу військових організацій, - на станції призначення до оформлення видачі вантажу.

Виявлені суми недоборів або переборів по кожній відправці прикордонна станція зазначає в копії дорожньої відомості. Розрахунки за перебори та недобори в цих випадках провадяться фінансово-економічною службою залізниці з відправником.

1.11. Платежі, збори та штрафи, які виникли через затримку вагонів (контейнерів) з експортними вантажами під час перевезення з вини відправника, оформляються станцією затримки відповідними документами, які надсилаються на станцію відправлення для стягнення цих платежів, зборів та штрафів з відправника згідно зі статтями 118, 120, 122 Статуту.

(пункт 1.11 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства транспорту та зв'язку України від 12.09.2005 р. N 540)

1.12. Розрахунки за перевезення спеціальних вагонів під навантаження за замовленням відправника в разі його відмови від приймання цих вагонів здійснюються на підставі накладних і акта загальної форми за накопичувальною карткою. В акті загальної форми вказується найменування відправника, вантажу, під який планувалася подача вагона, номер вагона, дата тощо, а також зазначається посада й прізвище працівника відправника, який повідомив залізницю про відмову від вагонів, і вказується на неможливість використання вагонів протягом звітної доби на даній станції іншими відправниками. До спеціальних (спеціалізованих) вагонів належать усі вагони, крім критих, платформ та напіввагонів.

(абзац перший пункту 1.12 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства транспорту України від 31.01.2004 р. N 54)

При розрахунках за перевезення готівкою суми платежів сплачуються за квитанціями різних зборів.

2. Порядок розрахунків за перевезення вантажів залізницями через технологічні центри з оброблення перевізних документів

2.1. Технологічні центри з оброблення перевізних документів (ТехПД) здійснюють безготівкові розрахунки з відправниками, одержувачами та експедиторами через установи банків за перевезення вантажів, вантажобагажу та за надання додаткових послуг.

2.2. Для зарахування платежів та обліку виручки залізниць від перевезень вантажів в установах банку, які обслуговують ТехПД, відкривається рахунок централізованого дохідно-розподільчого рахунку Укрзалізниці.

(пункт 2.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства транспорту України від 31.01.2004 р. N 54)

2.3. Безготівкові розрахунки через ТехПД за перевезення вантажу та вантажобагажу між залізницею і відправником (одержувачем, експедитором) здійснюються на підставі договору (додаток 1). З експедитором договір укладається у разі виконання ним функцій відправника (одержувача).

(абзац перший пункту 2.3 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства транспорту та зв'язку України від 12.09.2005 р. N 540)

Згідно з договором залізниця відкриває особовий рахунок кожному відправнику (одержувачу, експедитору) з присвоєнням коду платника.

(абзац другий пункту 2.3 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства транспорту України від 31.01.2004 р. N 54)

2.4. Після присвоєння коду ТехПД видає платнику довідку (додаток 2), у якій вказуються найменування платника і номер присвоєного коду. Довідка пред'являється для реєстрації в товарну контору станції, на якій здійснюватимуться вантажні операції. У всіх перевізних документах, накопичувальних картках і відомостях плата за користування вагонами та контейнерами проставляється код платника.

2.5. Платник згідно з договором у порядку передоплати перераховує на рахунок ТехПД кошти для оплати перевезень і додаткових послуг.

(пункт 2.5 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства транспорту України від 31.01.2004 р. N 54)

2.6. Отримані гроші ТехПД заносить на особовий рахунок платника і списує їх з рахунку в міру надходження розрахункових документів за здійснені перевезення і надані послуги.

Списування грошей з рахунку проводиться на підставі перевізних документів, накопичувальних карток (додаток 3), відомостей плати за користування вагонами та контейнерами.

Усі належні залізниці платежі за додаткові послуги, штрафи (які не були включені в перевізні документи і у відомості плати за користування вагонами та контейнерами) включаються в накопичувальні картки, які складаються станціями в трьох примірниках із зазначенням у них відомостей про надані послуги і їх вартість. Ці відомості підтверджуються підписами працівника станції і платника.

Всі примірники накопичувальних карток та відомостей плати за користування вагонами (контейнерами) надсилаються станцією до ТехПД для проведення розрахунків. Після їх обробки в ТехПД два примірники повертаються на станцію, один з яких видається платнику.

(абзац четвертий пункту 2.6 в редакції наказу
Міністерства транспорту та зв'язку України від 12.09.2005 р. N 540)

У випадках, визначених чинним законодавством, на суми платежів і зборів, що підлягають сплаті, залізниця нараховує податок на додану вартість, який списується з особового рахунку платника.

(пункт 2.6 доповнено абзацом п'ятим згідно з наказом
Міністерства транспорту України від 31.01.2004 р. N 54)

2.7. На кожного платника ТехПД складає перелік документів (додаток 4) за звітну добу щодо відправлення, видачі вантажів і додаткових зборів у двох примірниках. Перший примірник переліку після прийняття вантажу до перевезення (або видачі) надається платнику через залізничну станцію. Другий примірник переліку залишається в справах ТехПД. Сплата додаткових провізних платежів, зборів та штрафів, які виникли при перевезенні або на станції призначення, провадиться в такому самому порядку через ТехПД незалежно від терміну видачі вантажу станцією.

(пункт 2.7 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства транспорту та зв'язку України від 12.09.2005 р. N 540)

2.8. Після закінчення звітного місяця ТехПД видає платнику виписку з особового рахунку.

2.9. З рахунку ТехПД ніякі витратні операції не повинні здійснюватися. Залишки коштів на рахунку щоденно перераховуються повністю на централізований дохідно-розподільчий рахунок Укрзалізниці.

(пункт 2.9 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства транспорту України від 31.01.2004 р. N 54)

2.10. Усі спірні питання з розрахунків за перевезення вантажів і додаткових послуг платники регулюють безпосередньо з станціями, які нараховували платежі, і ТехПД, що провадили розрахунки. У разі недосягнення домовленості спірні питання вирішуються в претензійно-позовному порядку.

 

Начальник Департаменту
транспортної політики


Г. М. Легенький

 

 

Додаток 1
до пункту 2.3 Правил розрахунків за перевезення вантажів

 

ДОГОВІР N ______
про організацію перевезень вантажів і проведення розрахунків за перевезення та надані залізницею послуги

м. ______________

"___" _______________ ____ р.

 

__________________________________________________________ залізниці (далі - Залізниця) в особі _______________________________, який діє на підставі Статуту залізниці, доручення _____________________________________, з одного боку, та відправник, одержувач, експедитор _________________________________ (далі - Вантажовласник) в особі _________________________, який діє на підставі Статуту (Положення) підприємства, доручення ________________________, з іншого боку, уклали цей договір про таке:

1. Предмет договору

1.1. Предметом цього договору є надання Залізницею Вантажовласнику послуг, пов'язаних з перевезенням вантажів, та проведення розрахунків за ці послуги.

1.2. Договір не передбачає переуступку боргу Вантажовласника третій стороні, а також розрахунки заліковими коштами.

2. Обов'язки сторін

2.1. Вантажовласник зобов'язується пред'являти Залізниці у визначені терміни місячні плани перевезень, заявки на подачу вагонів (контейнерів) та здійснювати навантаження (вивантаження) вантажів, що відправляються ним або прибувають на його адресу.

2.2. Залізниця зобов'язується приймати до перевезення та видавати вантажі вантажовласника, подавати під навантаження (вивантаження) вагони (контейнери) згідно із затвердженими планами і заявками вантажовласника та надавати йому додаткові послуги, пов'язані з перевезенням вантажів, перелік яких зазначається в додатку до цього договору.

(пункт 2.2 додатка 1 в редакції наказу
Міністерства транспорту України від 31.01.2004 р. N 54)

2.3. Залізниця зобов'язується здійснювати розрахунки безготівкові та готівкою з Вантажовласником за перевезення вантажів і надані додаткові послуги згідно з діючими тарифами, вести облік нарахованих і сплачених сум та надавати Вантажовласнику відповідні розрахункові документи через станцію __________________.

Для проведення розрахунків і обліку сплачених сум Залізниця відкриває для Вантажовласника особовий рахунок з присвоєнням коду N ____________.

2.4. Вантажовласник зобов'язується здійснювати попередню оплату за перевезення вантажів та додаткові послуги шляхом перерахування коштів у сумах, відповідних до обсягу перевезення та вагонообігу на під'їзній колії на рахунок Залізниці N __________ у банку _____________ МФО ____________, код за ЄДРПОУ ____________.

Одержані кошти Залізниця зараховує на особовий рахунок Вантажовласника.

У разі наявності заборгованості, пені першочергово погашається заборгованість і пеня.

3. Порядок проведення розрахунків

3.1. Розмір попередньої оплати та періодичність її внесення визначається Вантажовласником, виходячи із очікуваного обсягу перевезень та послуг на підставі діючих тарифів.

Розмір плати за додаткові послуги, для яких відсутні тарифні ставки, визначається за домовленістю сторін і зазначається в доповненні до цього договору.

3.2. У міру виконання перевезень та надання послуг Залізниця списує відповідні суми (провізну плату, додаткові збори, плату за користування вагонами і контейнерами, штрафи) з особового рахунку Вантажовласника на підставі перевізних документів, накопичувальних карток, відомостей плати за користування вагонами, контейнерами і т. ін.

(пункт 3.2 додатка 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства транспорту та зв'язку України від 12.09.2005 р. N 540)

3.3. Залізниця після списання надає Вантажовласнику через станцію перелік списаних сум.

(абзац перший пункту 3.3 додатка 1 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 12.09.2005 р. N 540)

По закінченні кожного місяця Залізниця надає Вантажовласнику витяг з його особового рахунку і податкову накладну.

3.4. Не рідше одного разу на місяць Вантажовласник і Залізниця провадять звірку розрахунків, результати якої оформляються актом.

Абзац другий пункту 3.4 виключено

(згідно з наказом Міністерства
транспорту України від 28.05.2002 р. N 334)

4. Відповідальність сторін

4.1. Залізниця і Вантажовласник несуть відповідальність за невиконання плану перевезень згідно із Статутом залізниць України.

4.2. Залізниця несе відповідальність перед Вантажовласником за списання сум з його особового рахунку за документами, що не мають відношення до Вантажовласника.

У разі виявлення такого Залізниця негайно відновлює неправильно списану суму на особовому рахунку Вантажовласника.

4.3. У разі відсутності на особовому рахунку Вантажовласника коштів, необхідних для оплати перевезення та додаткових послуг, а також відмови від оплати наданих послуг, Залізниця припиняє приймання, видачу вантажів та надання додаткових послуг згідно із статтею 62 Статуту залізниць з одночасним віднесенням відповідальності на Вантажовласника за невиконання плану перевезень (статті 106, 108 Статуту), затримку вагонів і контейнерів та зберігання вантажу.

(абзац перший пункту 4.3 додатка 1 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 12.09.2005 р. N 540)

При наявності заборгованості Залізниця вправі відповідно до статей 51 та 62 Статуту затримати видачу вантажу, що надійшов, і реалізувати його для покриття заборгованості.

4.4. У разі виникнення заборгованості за перевезення вантажів та додаткові послуги Вантажовласник сплачує Залізниці пеню в розмірі 0,5 % від суми боргу за кожний день прострочення платежу, але не більше подвійної облікової ставки Національного банку України.

5. Форс-мажорні обставини

5.1. У разі настання обставин, через які одна із сторін не могла повністю або частково виконати зобов'язання за цим договором (явища стихійного характеру, воєнні дії тощо), строк виконання договору відкладається на час дії цих обставин.

5.2. Сторона, яка не може виконувати зобов'язання за цим договором через форс-мажорні обставини, повинна терміново повідомити про це іншу сторону.

6. Рішення спірних питань

6.1. Усі спірні питання з виконання умов цього договору вирішуються шляхом переговорів, а у разі недосягнення домовленості - у претензійно-позовному порядку.

Претензії до Залізниці надсилаються за адресою:

__________________________________________________________________

Претензії до Вантажовласника надсилаються за адресою:

__________________________________________________________________

7. Додаткові умови

7.1. За цим договором Залізниця надає Вантажовласнику послуги на станціях _________________ за умови наявності коштів на його особовому рахунку.

7.2. У разі прийняття нормативних актів, які змінюють умови надання послуг з перевезення вантажів, розміри платежів, зборів та порядок їх сплати і т. ін., сторони зобов'язані привести договір у відповідність до таких нормативних актів шляхом внесення необхідних доповнень і змін до цього договору.

7.3. Усі зміни й доповнення до цього договору оформляються у письмовій формі, підписуються сторонами і стають невід'ємною частиною договору після підписання.

7.4. Договір укладено сторонами строком на __________. Якщо жодна із сторін не звернеться письмово за один місяць до закінчення дії договору з пропозицією до іншої сторони про припинення його дії, то цей договір діє до надходження такої пропозиції і здійснення всіх розрахунків за виконані перевезення та надані послуги.

Кожна сторона вправі розірвати Договір до закінчення терміну його дії з попереднім повідомленням іншої сторони не менше ніж за десять днів.

7.5. Договір укладено у двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, один з яких - для залізниці, другий - вантажовласнику.

(додаток 1 доповнено пунктом 7.5 згідно з наказом
Міністерства транспорту та зв'язку України від 12.09.2005 р. N 540)

8. Застереження про конфіденційність

Сторони погодились, що текст Договору, будь-які матеріали, інформація та відомості, які стосуються Договору, є конфіденційними і не можуть передаватись третім особам без попередньої письмової згоди Сторони Договору, крім випадків, коли таке передавання пов'язане з одержанням офіційних дозволів, документів для виконання Договору або сплати податків, інших обов'язкових платежів, а також у випадках, передбачених чинним законодавством України.

(додаток 1 доповнено розділом 8 згідно з наказом
Міністерства транспорту та зв'язку України від 12.09.2005 р. N 540)

9. Інші умови
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

(додаток 1 доповнено розділом 9 згідно з наказом
Міністерства транспорту та зв'язку України від 12.09.2005 р. N 540)

10. Додатки
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________".

(додаток 1 доповнено розділом 10 згідно з наказом
Міністерства транспорту та зв'язку України від 12.09.2005 р. N 540)

Місцезнаходження та банківські реквізити сторін

Залізниця
__________________
Підпис
Печатка

Вантажовласник
__________________
Підпис
Печатка

 

 

Укрзалізниця

(найменування залізниці)

(найменування технологічного центру з
оброблення перевізних документів (ТехПД))

"___" _______________
(число, місяць, рік)

 

Додаток 2
до пункту 2.4 Правил розрахунків за перевезення вантажів

 

ДОВІДКА N ____

__________________________________________________________________
(найменування підприємства, організації чи закладу)

має особовий рахунок N ___________ в _________________________ ТехПД.
(код платника)

Довідка пред'являється залізничним станціям для оформлення перевезень вантажу (вантажобагажу) з розрахунками через ______________ ТехПД.

Начальник ТехПД

_______________
(підпис)

Головний бухгалтер

_______________
(підпис)

Печатка

 

 

 

Додаток 3
до пункту 2.6 Правил розрахунків за перевезення вантажів

 

 

 

Накопичувальна картка N
зборів за роботи та штрафи, пов'язані

з перевезенням вантажів (вантажобагажу)

за період з ____ до ____ р.

Станція ______ __________________
(штемпель станції, її код)

 

_____________
N документа
_____________

 

Платник ___________________________________ ______________________
(повне найменування платника)                                (код платника)

Рахунок N ________________________________________________________
(банківські реквізити платника)

Товарний касир станції _________
(підпис)

Відмітка ТехПД про стягнення платежів ____________

 

Дата

Найменування документа (індекс форми)

N доку-
мента

Збори та штрафи, що підлягають стягненню

Підпис уповнова-
женого працівника платника

Зберігання

Вантажні роботи

Промивання та очищення вагонів

сума

 

сума

 

сума

кількість діб і маса вантажу в тоннах

сума

кількість тонно- або конт.- опер.

сума

кількість вагонів

сума

Разом

Код платежів за статтями зведення ФДУ-4

 

 

Укрзалізниця

(найменування залізниці)

(найменування розрахункового підрозділу залізниці)

 

Додаток 4
до пункту 2.7 Правил розрахунків за перевезення вантажів

 

ПЕРЕЛІК N _______

залізничних документів станції ____________
від "___" _______________ ____ р.
Код платника N ___________
Найменування платника ______________________________________________

Код станції приписки платника ____________________________

Усього провізних платежів

___________

Вступне сальдо

___________

За додаткові послуги

___________

Передоплата

___________

Послуга за доставку

___________

Списано

___________

ПДВ

___________

Повернуто

___________

Разом

___________

Сальдо

___________

 

N докум.

Сума

N докум.

Сума

N докум.

Сума

 

 

Бухгалтер ___________________________
(підпис)

____________