+38 048 777 77 36
098 777 77 36
050 777 77 36

Правила переадресування вантажів

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства транспорту України
від 20 серпня 2001 р. N 542

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
10 вересня 2001 р. за N 794/5985

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА
переадресування вантажів
(статті 44, 45 Статуту)

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Міністерства транспорту та зв'язку України
від 12 вересня 2005 року N 540

1. Зміна станції призначення або разом з нею і одержувача вантажу (переадресування) здійснюється у порядку, передбаченому статтею 44 Статуту залізниць України.

Переадресування здійснюється за заявою відправника, одержувача або експедитора (за дорученням).

2. Переадресування вантажу дозволяється посадовою особою, на ім'я якої надається заява. Заява про переадресування надається на ім'я:

(абзац перший пункту 2 в редакції наказу Міністерства
транспорту та зв'язку України від 12.09.2005 р. N 540)

начальника Головного комерційного управління Укрзалізниці - щодо переадресування всіх транзитних вантажів, вантажів, призначенням у річкові та морські порти, а також за межі України (крім призначення у країни - учасниці СНД, Латвійську Республіку, Литовську Республіку та Естонську Республіку);

начальника залізниці, начальника комерційної служби - щодо переадресування всіх вантажів у межах залізниць України, а також у країни СНД, Латвійську Республіку, Литовську Республіку та Естонську Республіку через сухопутні прикордонні переходи;

начальника Дирекції залізничних перевезень - щодо переадресування всіх вантажів у межах, установлених начальником залізниці;

начальника станції - щодо переадресування домашніх речей, які перевозяться у вагонах і контейнерах у місцевому та прямому сполученнях;

начальників Одеської, Придніпровської та Донецької залізниць (або осіб, уповноважених ними) - щодо переадресування вантажів із станцій своїх залізниць на припортові станції своїх залізниць.

Заява може надаватися через начальника станції відправлення або станції, на якій буде переадресовуватися вантаж. У цьому разі начальник станції звертається за дозволом на переадресування до відповідного підрозділу залізниці.

3. У заяві вказуються такі дані: найменування вантажу, номери вагона або контейнера і накладної, найменування відправника, станція і залізниця відправлення, станція і залізниця попереднього призначення, найменування першого одержувача, станція і залізниця нового призначення, найменування нового одержувача, організація або посадова особа, якій довіряється здійснити оформлення перевізних документів на вантаж, що переадресовується.

4. До заяви про переадресування вантажу на адресу одержувача, який не належить до структури підприємства, організації, що звернулася з заявою, додається письмова згода нового одержувача на приймання вантажу.

У разі переадресування вантажів на адресу господарських товариств, приватних фірм та осіб разом з заявою необхідно додавати підтвердження (телеграму або лист) начальника станції призначення про можливість нового одержувача прийняти вантаж.

5. Дозвіл на переадресування вантажу у вигляді наказу надається начальникові станції, яка оформляє переадресування.

Відмова у переадресуванні надається письмово і має бути обгрунтована.

6. Переадресування вантажу здійснюється за первинними документами (із внесенням відповідних змін) і з оформленням перевезення новими перевізними документами (крім імпортних та транзитних вантажів), що обумовлюється в наказі на переадресування.

(абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства транспорту та зв'язку України від 12.09.2005 р. N 540)

У разі оформлення нових перевізних документів на переадресований вантаж, що перевозиться за пломбами або запірно-пломбувальними пристроями (ЗПП), у цих документах під найменуванням вантажу зазначається "За масою, кількістю і пломбами (ЗПП) первинного відправника", а для вантажу, що перевозився на відкритому рухомому складі, - "За масою первинного відправника".

(абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства транспорту та зв'язку України від 12.09.2005 р. N 540)

Порядок внесення інших відміток у перевізні документи при оформленні переадресування вантажів передбачено Правилами оформлення перевізних документів, затвердженими наказом Міністерства транспорту України від 21.11.2000 N 644 та зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 24.11.2000 за N 863/5084.

7. Переадресування імпортних та транзитних вантажів здійснюється за первинними перевізними документами.

8. Переадресування за межі України вантажів, які перевозились до станцій призначення в межах України, здійснюється за новоскладеними перевізними документами та за наявності згоди на переадресування митних органів відповідно до Порядку взаємодії митниць і залізниць України при переміщенні через митний кордон товарів та інших предметів у вантажних залізничних поїздах, затвердженого наказом Держмитслужби та Мінтрансу України від 30.03.2001 N 231/174 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 19.04.2001 за N 360/5551.

9. Переадресування вантажів, що перевозяться в міжнародних залізничних сполученнях, здійснюється в порядку, встановленому відповідними угодами.

10. Переадресування вантажів у окремих контейнерах, що перевозяться повними комплектами, в окремих вагонах маршруту або групи, на які оформлялась одна накладна, дозволяється за умови оформлення перевізних документів на кожну нову групу, вагон або контейнер.

11. Переадресування вантажів у контейнерах дозволяється на станціях призначення або сортування контейнерів.

12. Переадресування швидкопсувних вантажів дозволяється за умови, якщо вантаж може бути доставлений до пункту нового призначення в термін, зазначений у посвідченні про якість, та дотримання інших вимог, передбачених "Правилами перевозок скоропортящихся грузов", затверджених Міністерством шляхів сполучення СРСР 18.08.66.

13. Оплата провізних та інших платежів при переадресуванні може здійснюватись як на станції переадресування, так і на станції призначення, що обумовлюється в наказі на переадресування вантажу. Для переадресування з оплатою на станції призначення необхідна письмова або телеграфна згода начальника станції нового призначення.

Якщо після переадресування вантаж стає транзитним, то провізна плата за всю відстань перевезення через територію України справляється за ставками Тарифної політики, яка застосовується відповідно до статті 3 Угоди про проведення узгодженої політики у галузі визначення транспортних тарифів від 17 січня 1997 року, ратифікованої Верховною Радою України (Закон "Про ратифікацію Угоди про проведення узгодженої політики у галузі визначення транспортних тарифів" від 10.02.98 N 104/98-ВР).

14. За час затримки вагонів (контейнерів) до оформлення відправником перевізних документів на переадресування стягується плата за користування вагонами (контейнерами) відповідно до статей 44 та 119 Статуту залізниць. Період затримки обчислюється з часу, коли минуло дві години після повідомлення про прибуття вантажу, до оформлення відправником перевізних документів на переадресований вантаж.

Якщо вантаж очікує переадресування у вагоні (контейнері) на місці загального користування впродовж терміну, що перевищує термін безкоштовного зберігання, встановлений статтею 46 Статуту залізниць, то вантажовласник (експедитор), крім плати за користування вагоном (контейнером), сплачує залізниці плату за зберігання вантажу, встановлену тарифом.

Таким же чином нараховується плата за користування вагонами (контейнерами) та плата за зберігання вантажу у разі переадресування його під час перевезення (на попутних, прикордонних станціях).

15. Якщо залізниця не має можливості видати вантаж, то за вказівкою відправника (безпосередньо або через експедитора) вона переадресовує його на іншу станцію призначення, іншому одержувачу або повертає його відправнику. Таке переадресування оформляється за первинними документами з внесенням до них усіх платежів, пов'язаних із затримкою вантажу (за період від прибуття до переадресування). Ці платежі і провізна плата стягуються з одержувача або відправника, якщо йому повернуто вантаж.

Переадресування згідно з цим пунктом здійснюється за наявністю гарантії сплати всіх належних залізниці платежів новим одержувачем, що підтверджується телеграмою начальника станції нового призначення.

16. Переадресування домашніх речей здійснюється за заявою, яка може надаватись начальнику станції відправлення або станції першого чи нового призначення.

Якщо заяву про переадресування домашніх речей подано начальнику станції відправлення або станції нового призначення, вони зобов'язані протягом доби сповістити телеграмою начальника станції першого призначення про переадресування домашніх речей за новим призначенням, указавши точну адресу одержувача.

Начальник станції першого призначення після прибуття домашніх речей і одержання телеграми складає нові перевізні документи, зазначивши у графі "Відправник": "ДС (станція) за дорученням вантажовласника (прізвище вантажовласника)". У цьому випадку дані про платежі, які одержувач повинен був сплатити на станції першого призначення, вносяться в новоскладені перевізні документи для стягнення їх з одержувача на станції нового призначення.

17. Переадресування вантажів, що перевозяться під митним контролем, здійснюється за наявності згоди на це митних органів.

18. Переадресування вантажів, що перевозяться під ветеринарним контролем, та підкарантинних вантажів провадиться лише за дозволом відповідного органу контролю.

19. Переадресування порожніх власних та арендованих вагонів і контейнерів провадиться згідно з цими Правилами.

(Правила доповнено пунктом 19 згідно з наказом
Міністерства транспорту та зв'язку України від 12.09.2005 р. N 540)

 

Начальник Департаменту
транспортної політики


Г. М. Легенький