+38 048 777 77 36
098 777 77 36
050 777 77 36

Правила обчислення термінів доставки вантажів

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства транспорту України
від 21 листопада 2000 р. N 644

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
24 листопада 2000 р. за N 865/5086

 

 

Правила обчислення термінів доставки вантажів
(ст. 41, 116 Статуту)

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Міністерства транспорту України
від 20 серпня 2001 року N 542,
від 31 січня 2004 року N 54

1. Терміни доставки вантажів

1.1. Залізниці зобов'язані доставляти вантажі за призначенням у такі терміни:

1.1.1. У разі перевезення вантажною швидкістю:

маршрутними відправками

1 доба на кожні повні та неповні

320 км;

вагонними відправками та відправками у великотоннажних контейнерах

- " -

200 - " -

дрібними відправками та відправками в середньотоннажних контейнерах

- " -

150 - " -

1.1.2. У разі перевезення великою швидкістю:

швидкопсувних вантажів у рефрижераторних секціях

- " -

320 - " -

швидкопсувних вантажів, які перевозяться у вагонах-термосах та вагонах з індивідуальним охолодженням, а також у критих вагонах маршрутами:

 

з охолодженням

- " -

350 - " -

без охолодження

- " -

400 - " -

тварин маршрутами

- " -

300 - " -

тварин окремими вагонами та групами вагонів

- " -

230 - " -

інших вантажів вагонними відправками

- " -

250 - " -

вантажів у рефрижераторних контейнерах

- " -

230 - " -

1.2. Термін доставки вантажу визначається, виходячи з відстані, за яку обчислюється провізна плата.

1.3. Якщо Укрзалізницею встановлюються тимчасові відхилення від шляхів прямування вантажів, за якими обчислюється провізна плата, то термін доставки вантажів, які пройшли за відхиленим напрямком, обчислюється, виходячи з відстані з урахуванням цього відхилення.

Відхилення від визначених напрямів перевезення вантажів дозволяються першим керівником Укрзалізниці.

2. Правила обчислення термінів доставки вантажів

2.1. Обчислення терміну доставки починається з 24-ї години дати приймання вантажу до перевезення, зазначеної в перевізних документах календарним штемпелем станції відправлення.

При прийманні від відправника вантажу до перевезення раніше дня, на який призначено навантаження, термін доставки обчислюється з 24-ї години того дня, на який призначено навантаження, про що в накладній робиться відмітка в графі "Навантаження призначено на _______ число _________ місяць".

2.2. Терміни доставки для вагонних відправок застосовуються при перевезенні вантажів, для яких надані окремі вагони, та при перевезенні порожніх власних і орендованих вагонів.

(пункт 2.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства транспорту України від 31.01.2004 р. N 54)

2.3. У разі перевезення вантажів маршрутами застосовується такий порядок обчислення термінів доставки:

для прямих маршрутів і "ядра" маршрутів, завантажених на одній станції відправлення на одну станцію призначення, - за добовими нормами, встановленими для маршрутних відправок на всю відстань перевезення;

для маршрутів і "ядра" маршрутів, призначенням на станції розформування, - окремо для відстані від станції відправлення до станції розформування за добовими нормами, встановленими для маршрутних відправок, і окремо від станції розформування до станції призначення - за добовими нормами для вагонних відправок.

2.4. Терміни доставки вантажів, які обчислюються згідно з пунктом 1, збільшуються:

на одну добу:

на операції, пов'язані з відправленням і прибуттям вантажу;

у разі переадресування вантажів;

на 2 доби:

у разі перевезення вантажів за участю поромної переправи;

у разі перевантаження вантажу у вагони іншої ширини колії.

2.5. Терміни доставки вантажів, які перевозяться дрібними відправками і в середньотоннажних контейнерах, збільшуються на накопичення і сортування на вантажосортувальних платформах при відстані перевезення:

до 500 км - на 1 добу, більше 500 км - на 2 доби.

2.6. Терміни доставки негабаритних вантажів установлюються в кожному окремому випадку при наданні дозволу на такі перевезення відповідно до "Инструкции по перевозке негабаритных и тяжеловесных грузов на железных дорогах государств - участников СНГ, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики" N ДЧ-1835, затвердженої на 30-му засіданні Ради залізничного транспорту країн - учасниць СНД 19.10.2001: в межах однієї залізниці - начальником залізниці, а на перевезення за участю двох або більше залізниць України - Головним управлінням перевезень Укрзалізниці, виходячи з норм:

(абзац перший пункту 2.6 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства транспорту України від 31.01.2004 р. N 54)

1 доба на кожні 100 км - для вантажів першого й другого ступенів негабаритності;

(абзац другий пункту 2.6 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства транспорту України від 20.08.2001 р. N 542)

1 доба на кожні 80 км - для вантажів з більшими ступенями негабаритності.

2.7. Терміни доставки для вантажів, які за розмірами перевищують найбільший ступінь негабаритності, а також вантажів, які потребують спеціального обмеження швидкості на всьому шляху перевезення, не встановлюються.

2.8. Терміни доставки негабаритних вантажів усіх ступенів негабаритності збільшуються на 1 добу:

на відправлення, починаючи з моменту отримання станцією дозволу на пропуск вантажів від управління залізниці або Головного управління перевезень Укрзалізниці;

на кожну передачу вантажу з однієї залізниці на іншу.

Термін доставки негабаритного вантажу вказується в телеграмі про дозвіл на його перевезення.

2.9. У разі затримки вантажу в процесі перевезення термін доставки збільшується на термін:

виконання митних та інших адміністративних правил;

тимчасової перерви в перевезенні, яка трапилася не з вини залізниці;

необхідний для ветеринарного огляду та напування тварин;

вивантаження зайвої маси, виправлення навантаження або упаковки, а також на перевантаження, які трапилися з вини відправника;

інших затримок, які трапились з вини відправника чи одержувача.

Про причини затримки вантажу, які дають право залізниці на збільшення терміну доставки, та тривалість цієї затримки повинна бути зроблена відмітка в перевізних документах, яка завіряється підписом працівника станції і календарним штемпелем.

2.10. Вантаж вважається доставленим вчасно, якщо на станції призначення він вивантажений засобами залізниці, про що повідомлено одержувача, або якщо вагон (контейнер) з вантажем подано під вивантаження засобами одержувача до закінчення встановленого терміну доставки.

2.11. У разі затримки подачі вагонів (контейнерів) під вивантаження внаслідок зайнятості вантажного фронту або з інших причин, залежних від одержувачів, вантаж вважається доставленим вчасно, якщо він прибув на станцію призначення, до закінчення встановленого терміну доставки.

Начальник Департаменту
транспортної політики


Г. М. Легенький