+38 048 777 77 36
098 777 77 36
050 777 77 36

Правила оформлення перевізних документів

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства транспорту України
від 21 листопада 2000 р. N 644
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
24 листопада 2000 р. за N 863/5084

Правила оформлення перевізних документів
(ст. 6, 23, 24 Статуту)

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Міністерства транспорту України
від 20 серпня 2001 року N 542,
від 28 травня 2002 року N 334,
від 31 січня 2004 року N 54,
наказами Міністерства транспорту та зв'язку України
від 12 вересня 2005 року N 540,
від 6 лютого 2007 року N 84

Додатково див. телеграму
Державної адміністрації залізничного транспорту України
від 3 березня 2006 року N ЦЗМ-14/105,
повідомлення Державного комітету України
з питань регуляторної політики та підприємництва
від 7 березня 2006 року,
оголошення
("Офіційний вісник України", N 43, 8 листопада 2006 р.)

1. Загальні положення

1.1. На кожне відправлення вантажу відправник повинен подати станції навантаження накладну (комплект перевізних документів). Форми бланків перевізних документів, затверджені наказом Мінтрансу від 19.11.98 N 460 "Про затвердження бланків перевізних документів".

Накладна є складовою частиною комплекту перевізних документів, до якого, крім неї, входять: дорожня відомість, корінець дорожньої відомості та квитанція про приймання вантажу. Бланки цих документів видаються вантажовідправникам за плату згідно з тарифом.

1.2. Накладна є обов'язковою двосторонньою письмовою формою угоди на перевезення вантажу, яка укладається між відправником та залізницею на користь третьої сторони - одержувача. Накладна одночасно є договором застави вантажу для забезпечення гарантії внесення належної провізної плати та інших платежів за перевезення. Накладна разом з дорожньою відомістю супроводжує вантаж на всьому шляху перевезення до станції призначення, де видається одержувачу. Квитанція про приймання вантажу до перевезення видається відправнику. Усі ці документи (надалі - перевізний документ) заповнюються на друкарській машинці або іншим друкованим способом.

У разі оформлення станцією перевізних документів та здійснення розрахунків платежів за допомогою автоматизованих систем вантажовідправник разом з комплектом перевізних документів надає станції відправлення його електронну копію. Інформація, внесена в електронну копію перевізного документа, повинна відповідати даним, унесеним відправником в оригінал.

(пункт 1.2 доповнено абзацом згідно з наказом
Міністерства транспорту та зв'язку України від 12.09.2005 р. N 540)

1.3. Перевізний документ поєднує звичайну інформацію з кодованою інформацією; місця для кодування у ньому обведені жирними рамками.

Усі відомості, передбачені формою бланка перевізного документа, повинні бути внесені відправником до відповідних граф. Виправлення не допускаються; у разі зміни відомостей, унесених до перевізного документа, відправник зобов'язаний заповнити новий перевізний документ. Зміни й доповнення, які вносяться у перевізні документи залізницею, засвідчуються підписом відповідального працівника і штемпелем станції.

1.4. Не допускається оформлення одним перевізним документом перевезення вантажів:

швидкопсувних з іншими вантажами, за винятком випадків, коли вони перевозяться у супроводі провідників;

які за своїми властивостями не можуть перевозитися разом в одному вагоні чи контейнері;

які потребують дотримання при перевезенні особливих запобіжних заходів з вантажами, що не потребують таких заходів;

які потребують дотримання при перевезенні санітарних, ветеринарних або інших адміністративних правил, з вантажами, що не потребують дотримання таких правил;

для яких установлено різні терміни зберігання після вивантаження, за винятком випадків, коли їх адресовано на місця незагального користування.

1.5. Перевезення власних (орендованих) локомотивів і вагонів у завантаженому та порожньому станах оформляються перевізними документами, в яких у графі "Найменування вантажу" відправником зазначається "Власний (орендований) вагон (локомотив). Власник (орендар) ..."; для порожніх вагонів, крім того, додається - "Повертається власнику (орендарю) під навантаження, в ремонт тощо".

Самостійне переміщення ("своїм ходом") власного (орендованого) локомотива між станціями коліями загального користування оформляється перевізними документами.

(розділ 1 доповнено пунктом 1.5 згідно з наказом
Міністерства транспорту та зв'язку України від 12.09.2005 р. N 540)

1.6. Оформлені відправником перевізні документи перевіряються і візуються начальником станції або уповноваженим ним працівником станції. Перевіркою встановлюються: наявність плану (дозволу) на перевезення, відсутність заборон і обмежень у даному напрямку перевезення, платоспроможність вантажовідправника, правильність заповнення бланків перевізних документів відповідно до цих Правил, наявність необхідних додаткових супровідних документів та дозволів на відправлення вантажу (митних, карантинних, санітарних та інших контролюючих органів).

Візування здійснюється після зазначеної перевірки і передує укладанню договору перевезення.

Порядок і термін подання відправниками на станцію перевізних документів на завантажені та порожні вагони (контейнери) встановлюються начальником станції за погодженням з відправниками.

(розділ 1 доповнено пунктом 1.6 згідно з наказом
Міністерства транспорту та зв'язку України від 12.09.2005 р. N 540)

2. Заповнення комплекту перевізних документів вантажовідправником

2.1. Вантажовідправником заповнюються такі графи комплекту перевізних документів:

"Рід вагона", N РС (номер рефрижераторної секції), "N вагона", "Вантажопідйомність вагона", "Кількість осей", "Тип цистерни". У разі перевезення вантажів на зчепах або вагонами з прикриттям ці відомості зазначаються для кожного вагона.

(абзац другий пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з наказом

Міністерства транспорту України від 31.01.2004 р. N 54)

"Швидкість" - зазначається, з якою швидкістю повинен перевозитись вантаж (вантажною чи великою). Перевезення тварин і птахів, а також швидкопсувних вантажів в ізотермічних вагонах здійснюється за великої швидкості.

"Станція і залізниця призначення" - зазначається точне найменування станції та залізниці призначення вантажу і код станції у відповідності з Тарифним керівництвом N 4.

Якщо вагон для вивантаження повинен бути поданий на під'їзну колію, то відправник під найменуванням станції робить відмітку "З подачею на під'їзну колію _______" (зазначається найменування власника під'їзної колії).

"Відправник" - зазначаються точне й повне найменування установи, підприємства, організації, особи - відправника вантажу та його цифровий код. Якщо вантаж відправляється громадянами, то зазначаються прізвище, ім'я та по батькові особи, яка відправляє вантаж.

У разі відправлення імпортних вантажів з морських портів у графі "Відправник" зазначаються експедиторська організація, яка відправляє вантаж з порту за дорученням вантажовласника, і її цифровий код (наприклад, "Фірма "Інтертранс" - 3214") або морський порт за дорученням вантажовласника і його цифровий код, або найменування вантажовласника, якщо він сам відправляє вантаж із порту.

Відправником може бути тільки одна фізична або юридична особа.

"Його поштова адреса" - зазначається поштова адреса відправника з назвою міста або населеного пункту, району, вулиці і номера будинку. Замість повної адреси може бути вказано номер абонементної поштової скриньки.

"Одержувач" і "Його поштова адреса" - заповнюються у порядку, передбаченому для графи "Відправник". Одержувачем вказується тільки одна фізична або юридична особа.

У разі відправлення вантажів маршрутами для розпилення у графі "Одержувач" указується назва пункту розпилення і ставиться цифровий код "0004", наприклад: "Паливний склад для розпилення - 0004".

У разі відправлення експортних вантажів у графі "Одержувач" зазначаються найменування вантажовласника та його код або експедиторська фірма і її цифровий код, якщо вантаж адресується їй для подальшого відправлення на експорт (наприклад, "Фірма "Інтертранс" - 3214"), або морський порт і його код у разі відправлення вантажу на експорт портом за дорученням вантажовласника (наприклад, "Одеський морський торговельний порт - 4122 за дорученням фірми "Одесазовніштранс").

"Платник" - зазначаються найменування відправника і код, присвоєний йому розрахунковим підрозділом залізниці (ТехПД).

"Рахунок відправника N _____ у відділенні _____ м. __________ МФО _________" - зазначаються найменування і номер рахунку відправника, а також місцезнаходження установи банку, який його обслуговує, і код за Єдиним державним реєстром підприємств і організацій України (ЄДРПОУ).

Абзац п'ятнадцятий пункту 2.1 виключено
(згідно з наказом Міністерства
транспорту України від 20.08.2001 р. N 542)

Абзац шістнадцятий пункту 2.1 виключено
(згідно з наказом Міністерства
транспорту України від 20.08.2001 р. N 542)

"Знаки відправника" - зазначаються цифрами розпізнавальні знаки або порядкові номери, позначені відправником на вантажних місцях.

"Кількість місць" - зазначаються цифрами кількість місць вантажу окремо за кожним його найменуванням і за кожним видом упакування, а також загальна кількість місць.

У разі перевезення вантажів пакетами на піддонах у цій графі зазначається дробом: чисельник - кількість пакетів, сформованих на піддонах, а знаменник - загальна кількість місць.

У разі пред'явлення вантажу до перевезення навалом, насипом або наливом вноситься відмітка "навалом", "насипом" або "наливом".

"Упаковка" - зазначається скорочено вид тари вантажів, наприклад: "ящ.", "корз.", "боч." і т. ін.

Якщо до перевезення пред'явлено неупакований вантаж, то в цій графі зазначається скорочено "н/у".

"Найменування вантажу" - зазначається повне і точне найменування вантажу відповідно до Алфавітного списку вантажів Єдиної тарифно-статистичної номенклатури вантажів (видається окремо) та відмінні ознаки вантажу (у твердому, рідкому або вологому стані, у свіжому або сушеному та іншому вигляді). Вантажі, найменування яких відсутні в цьому списку, зазначаються під тією назвою, під якою вони зазначені в стандартах або технічних умовах на виготовлення продукції.

(абзац двадцять перший пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з наказом

Міністерства транспорту та зв'язку України від 12.09.2005 р. N 540)

У разі недостатності в перевізних документах місця, щоб зазначити всі вантажі, які перевозяться за даною відправкою, відправник складає перелік розміром не більше формату перевізних документів, у якому перераховуються знаки, кількість місць, упаковка, найменування і маса вантажів. Перелік складається у чотирьох примірниках на бланках відправника і підписується ним. Загальна кількість місць і маса вантажу вказуються у відповідних графах перевізного документа, а в графі "Найменування вантажу" зазначається "Збірна відправка, перелік вантажів додається". На всіх примірниках переліку повинен бути зазначений номер перевізного документа і проставлений календарний штемпель станції. По одному примірнику переліку прикріпляються до накладної, дорожньої відомості і корінця дорожньої відомості. Один примірник переліку видається відправникові разом із квитанцією.

Під найменуванням вантажу, крім того, зазначаються:

маса матеріалів, які застосовуються для утеплення, розміщення і кріплення вантажу у вагоні (контейнері);

у разі перевезення хлібних вантажів насипом із знімними хлібними щитами - "Умовна вага двох хлібних щитів - 140 кг";

у разі перевезення лісоматеріалів і дров навалом - дані про кількість навантажених штабелів і їх висоту в порядку, передбаченому Правилами приймання вантажів до перевезень;

при відправленні вантажів за пломбами або запірно-пломбувальними пристроями (ЗПП) відправника - "За пломбами (ЗПП) відправника, номери ЗПП _______";

при відправленні вантажів у супроводі провідників відправника або одержувача - "Провідник відправника (одержувача), прізвище, ім'я та по батькові провідника, серія і номер паспорта".

"Маса вантажу в кг, визначена відправником" - вказується маса вантажу у кілограмах.

У разі визначення маси на вагонних вагах у відповідних графах зазначається маса брутто, тари вагона і нетто вантажу; у графі "Тара пров./з бр." непотрібне закреслюється залежно від того, перевірялась маса тари вагона чи ні.

Якщо за одним перевізним документом перевозяться тарно-штучні вантажі різних найменувань і в різній упаковці, то в ньому зазначається маса вантажу кожного найменування окремо, кожного виду упаковки і загальна маса вантажів.

"Разом місць" - зазначається загальна кількість місць словами.

"Разом маса" - зазначається загальна маса вантажу словами.

2.2. Відправником також заповнюються графи:

"Спосіб визначення маси" - зазначається, яким способом визначено масу вантажу.

При зважуванні вантажу необхідно зазначити тип ваг: "на товарних вагах", "на вагонних вагах вантажопідйомністю ______ т", "на елеваторних вагах" чи інших вагах. Якщо масу вантажу визначено за стандартом, то в цій графі зазначається також стандартна маса брутто одного вантажного місця.

"Навантаження засобами" - зазначається: "відправника", якщо навантаження здійснюється відправником.

Для вантажів, що перевозяться на особливих умовах, у верхній частині накладної "Місце для відміток і штемпелів" відправник проставляє передбачений правилами перевезень даного вантажу штемпель або напис про особливі властивості вантажу.

2.3. У графі "Правильність внесених у накладну відомостей підтверджую" представник відправника вказує свою посаду і розбірливо розписується, засвідчуючи правильність відомостей, указаних ним у перевізному документі. Представник відправника повинен мати довіреність на оформлення перевезення.

2.4. На зворотному боці накладної у графі 1 "Вантаж розміщено і закріплено згідно з § __ розділу _____ Технічних умов правильно" розписується представник відправника, відповідальний за правильність навантаження і кріплення вантажу у вагоні, вказуючи номер розділу й параграфа ТУ, відповідно до яких провадились навантаження і кріплення вантажу.

У разі перевезення вантажів, спосіб кріплення яких на відкритому рухомому складі Технічними умовами не передбачено, у цій графі робиться відмітка згідно з § 20 розділу 1 Технічних умов.

У графі 4 зворотного боку накладної "Заяви і відмітки відправника" у відповідних випадках проставляються відмітки про:

оголошену вартість вантажу;

згоду відправника на перевезення на відкритому рухомому складі, коли вантаж не зазначено у переліку вантажів, перевезення яких дозволено на відкритому рухомому складі;

кількість піддонів - у разі перевезення на піддонах;

установлені відправником у вагоні пристосування, які необхідно видати на станції призначення одержувачу;

заходи профілактики, застосовані відправником для запобігання змерзанню вантажу;

наявність на неупакованому вантажі видимих пошкоджень, наприклад "у верстата відбито (вказується найменування деталі)", "розбита фара" тощо;

найменування і номери документів, які додано до перевізного документа у відповідності до Правил, а також документів, необхідних для виконання митних та інших адміністративних правил. Ці документи повинні бути прикріплені до перевізного документа.

Відправник може вносити до цієї графи й інші відмітки, не обов'язкові для залізниці, зазначати потрібні для одержувача відомості про асортимент вантажів, про марки вугілля тощо.

2.5. У разі перевезення експортно-імпортних вантажів через морські порти України не в прямому міжнародному сполученні оформляється комплект перевізних документів внутрішнього сполучення. У цьому разі відправником проставляються відмітки: у верхньому правому куті перевізного документа - "Експорт" чи "Імпорт", а в графі 4 зворотного боку накладної "Заяви і відмітки відправника" - відмітка "Для вивезення водним транспортом у ______" (зазначається країна призначення), а при відправленні імпорту "Увезено водним транспортом з _____" (зазначається країна відправлення), а також номер контракту (угоди) із зовнішньоторговельною організацією і номер документа, який є дозволом на вивезення (ввезення) вантажу.

Перевезення зі станцій Мамалига Львівської залізниці та Ізварине Донецької залізниці імпортних вантажів, які ввозяться через митний кордон України з підприємств, під'їзні колії яких розташовані на території іншої держави і примикають до цих станцій, призначенням на станції України, оформляється комплектом перевізних документів внутрішнього сполучення. У цьому разі відправником у правому верхньому куті перевізного документа проставляється відмітка "Імпорт".

(пункт 2.5 доповнено абзацом згідно з наказом

Міністерства транспорту та зв'язку України від 12.09.2005 р. N 540)

2.6. Якщо після оформлення перевізних документів на прийнятий до перевезення вантаж на станції відправлення була виявлена невідповідність між фактичною кількістю вантажу і зазначеною в перевізних документах, то відправник повинен привести фактичну кількість вантажу до кількості зазначеної в перевізних документах (довантажити, вивантажити) або оформити нові перевізні документи, зазначивши в них виявлену фактичну кількість вантажу.

Маса вантажу вважається правильною, якщо різниця між фактично виявленою масою і зазначеною в перевізних документах не перевищує 0,2 %.

(пункт 2.6 доповнено абзацом другим згідно з наказом

Міністерства транспорту України від 31.01.2004 р. N 54)

 

3. Заповнення комплекту перевізних документів станцією відправлення

3.1. Станція відправлення заповнює такі графи комплекту перевізних документів.

"Місце для відміток і штемпелів" - проставляються відмітки:

про порядок прикриття вагона в поїзді у випадках, передбачених Правилами перевезень;

про обмеження за масою або габаритом навантаження, які встановлено на даному напрямку перевезення (відмітка про це робиться при візуванні накладної);

"Не спускати з гірки" - у випадках, передбачених Правилами;

"Маршрут відправника N _____ прямий";

"Маршрут відправника N _____ з розпиленням на станції _____ залізниці" - у разі перевезення вантажів маршрутами до пунктів розпилення.

У разі перевезення вантажів ступінчатими маршрутами станція кінцевого формування маршруту проставляє штемпель: "Ступінчатий маршрут N _______ прямий" або "Ступінчатий маршрут N _____ з розпиленням на станції ______ залізниці";

"Строк доставки закінчується ____ р." - заповнюється у відповідності з Правилами обчислення термінів доставки вантажів;

у графі "Навантаження засобами" зазначається "залізниці", якщо навантаження здійснюється залізницею;

"Марка залізниці" - у разі перевезення вантажів дрібними відправками зазначається порядковий номер за книгою приймання вантажів до відправлення;

"Тарифні відмітки" - заповнюються у відповідності до Тарифного керівництва N 1; указуються номер групи, позиції, схеми, відстань перевезення і суми провізних платежів; "Вид відправки" - скорочена відмітка: "ВВ" - для вагонних відправок, "ДВ" - для дрібних відправок. У разі застосування виняткового тарифу вказується його код;

(позиція пункту 3.1 із змінами, внесеними згідно з наказом

Міністерства транспорту та зв'язку України від 12.09.2005 р. N 540)

"Платежі сплачено на станції відправлення за квитанцією різних зборів N ______" - зазначається номер квитанції різних зборів у разі проведення розрахунків готівкою. Оплата за квитанцією різних зборів засвідчується підписом працівника станції;

"Вид негабаритності" - зазначаються вид (нижня, верхня, бокова) і ступінь (1, 2, 3, 4, 5, 6, понаднегабаритний) негабаритності при перевезенні негабаритних вантажів;

(абзац чотирнадцятий пункту 3.1 із змінами, внесеними згідно з

наказом Міністерства транспорту України від 20.08.2001 р. N 542)

"Станція і залізниця відправлення" - проставляється штемпель з найменуванням станції, залізниці відправлення і кодом станції згідно з Тарифним керівництвом N 4;

"За планом N" - зазначається номер плану або номер відповідного розпорядження про дозвіл на перевезення вантажу;

"Увезення вантажу дозволено на _____ число _____ міс." - заповнюється у всіх випадках пред'явлення вантажів через склади станції дрібними відправками, а для вагонних відправок - тільки у випадках, коли ввезення вантажу дозволено начальником станції раніше від дня, у який повинно провадитися навантаження;

"Навантаження призначено на _____ число _____ міс." (візування накладної) - заповнюється у разі надання дозволу на навантаження на місцях загального і незагального користування. Порядок візування накладних установлюється начальником станції.

Якщо відправник, одержувач - приватні особи, графи "Відправник" і "Одержувач" доповнюються цифровим кодом "1000".

3.2. У графах "Приймання вантажу до перевезення" у лівому верхньому куті зворотного боку накладної і дорожньої відомості, а також на лицьовому боці внизу корінця дорожньої відомості і квитанції про приймання вантажу ставиться календарний штемпель станції з датою приймання вантажу до перевезення.

3.3. У графі 2 зворотного боку накладної "Увезення вантажу частинами" працівник залізниці проставляє дату, кількість місць і масу всієї партії вантажу чи окремо кожної його частини, яка ввозиться. Ці відомості засвідчуються підписом працівника залізниці.

3.4. У разі завантаження вагона залізницею її працівник заповнює такі графи перевізного документа: "Рід вагона", "N вагона", "Вантажопідйомність", "Кількість осей".

(абзац перший пункту 3.4 із змінами, внесеними згідно з

наказом Міністерства транспорту України від 20.08.2001 р. N 542)

"Маса вантажу в кг, визначена залізницею" - заповнюється, якщо масу вантажу визначено залізницею. При зважуванні вантажу на вагонних вагах його маса зазначається у накладній у порядку, передбаченому пунктом 2.2 цих Правил;

"Разом маса" - зазначається загальна маса вантажу в кг словами у разі визначення маси залізницею.

3.5. Порядок кодування інформації у перевізних документах та присвоєння номера відправки установлюється Укрзалізницею.

(пункт 3.5 із змінами, внесеними згідно з наказом

Міністерства транспорту України від 31.01.2004 р. N 54)

 

4. Заповнення комплекту перевізних документів під час перевезення

4.1. Пункт 4.1 виключено

(згідно з наказом Міністерства транспорту

та зв'язку України від 06.02.2007 р. N 84)

4.2. Під час перевезення передбачені Правилами відмітки проставляються на зворотному боці накладної у графі 5 "Відмітки залізниці".

4.3. При складанні акта в графі 5 зазначаються його номер і коротко причина, з якої його складено (наприклад, "про недостачу _____ місць", "про недостачу маси _____ кг", "про відсутність пломб" тощо).

4.4. При переадресуванні вантажу за новими документами у верхній частині нової накладної і дорожньої відомості зазначається: "Переадресування", а в графі 5 накладної проставляються відмітки:

у первинних документах - "Вантаж переадресовано за наказом N _____ від ____ р. на станцію ________ залізниці";

у нових документах - "Вантаж переадресовано за наказом ______ N _____ від ____ р., первинна накладна N ______, станція відправлення _______ залізниці, станція призначення _________ залізниці".

Відмітки засвідчуються підписом працівника станції і її штемпелем.

4.5. При переадресуванні вантажу за первинними документами найменування станції призначення і її код, одержувач, його код і адреса в перевізних документах закреслюються (так, щоб їх можна було прочитати) і вказуються нові дані відповідно до наказу про переадресування. Виправлення засвідчуються підписом працівника станції і її штемпелем.

Крім того, в графі 5 проставляється відмітка:

"Вантаж переадресовано за наказом _______ N ____ від ____ р. на станції ________ залізниці".

Відмітка засвідчується підписом працівника станції і її штемпелем.

При зміні одержувача без зміни станції призначення вказаний у перевізних документах одержувач і його код закреслюються і зазначаються новий одержувач, його код і адреса відповідно до заяви відправника.

4.6. На станціях розпилення маршрутів при оформленні переадресування вагонів, що прибули із штемпелем у документах "Маршрут відправника N ______ з розпиленням на станції _______ залізниці", проставляється штемпель "Вантаж переадресовано на станцію ______ залізниці на адресу _______". Відмітка засвідчується підписами працівника підприємства, який оформив переадресування вантажу, і працівника станції.

Підприємство, що здійснює переадресування, проставляє у перевізних документах найменування, коди і адреси нових одержувачів, а станція розпилення - коди станцій нового призначення вантажу.

Станція (пункт) розпилення - це станція, яка встановлена наказом Укрзалізниці для розпилення маршрутів відправника для подальшого перевезення вантажів групами або окремими вагонами.

(пункт 4.6 доповнено абзацом згідно з наказом

Міністерства транспорту та зв'язку України від 12.09.2005 р. N 540)

4.7. У разі перевантаження вантажу під час перевезення в інший вагон (контейнер) у перевізних документах закреслюються номер вагона (контейнера) і інші відомості про нього так, щоб можна було їх прочитати, і проставляються нові відомості про вагон (контейнер), у який перевантажено вантаж. Це виправлення повинно бути засвідчено підписом працівника, який керував перевантаженням, і штемпелем станції. Сам факт перевантаження вагона оформляється встановленим порядком.

 

5. Заповнення комплекту перевізних документів на станції призначення

5.1. Після прибуття вантажу на станцію призначення на зворотному боці накладної та дорожньої відомості у графі "Прибуття вантажу" проставляється календарний штемпель.

(пункт 5.1 в редакції наказу Міністерства

транспорту та зв'язку України від 12.09.2005 р. N 540)

5.2. Одержувач заповнює такі графи дорожньої відомості:

"Код платника N _____" - у разі проведення розрахунків через розрахунковий підрозділ залізниці (наприклад, ТехПД), код, присвоєний йому для розрахунків за попередньою оплатою;

"Рахунок одержувача N ______ у відділенні ______ м. _______ МФО ________" - зазначаються найменування і номер рахунку одержувача, а також міста, де розташована установа банку, який обслуговує одержувача, і код ЄДРПОУ;

"Вантаж одержав ____ числа _____ місяця ____ р." - вказується дата одержання вантажу;

"За довіреністю N _____ від ____ р." - указуються номер довіреності на одержання вантажу і дата її видачі;

"Паспорт серії N _____ прописаний у м. ______, вул. _______, будинок N ______, кв. N ______" - зазначаються серія і номер паспорта матеріально відповідальної особи, яка одержує вантаж, і адреса її прописки.

Ці дані засвідчуються у дорожній відомості підписом одержувача.

5.3. Станція заповнює такі графи перевізного документа:

"Тарифні відмітки" - зазначаються відомості, необхідні для нарахування додаткових зборів (кількість діб зберігання вантажу, чиїми засобами провадилося вивантаження). Якщо одержувач розраховується готівкою на станції, то у відповідних рядках "Тарифних відміток" зазначаються додаткові збори, сплачені за перевізним документом на станції призначення готівкою, загальна сума провізних платежів і всіх додаткових зборів (у рядку "Разом при видачі") і сума, сплачена при видачі вантажу;

"Платежі сплачено на станції призначення за квитанцією різних зборів N ______" - зазначається номер квитанції різних зборів у разі сплати готівкою. Сплата засвідчується підписом працівника станції;

"Вивіз вантажу" - проставляється дата вивезення вантажу з місць загального користування при вивантаженні засобами залізниці.

Якщо вантаж вивозиться частинами, то кожну частину записують окремо;

"Відмітки залізниці" - проставляються відмітки: "Повідомлення передано (дата, час)"; "Подача затримана внаслідок ______ (зазначається причина затримки, дата, час)", ця відмітка проставляється, якщо причина затримки залежала від одержувача. Відмітки завіряються підписом працівника станції і календарним штемпелем. У разі переадресування вантажу проставляються відмітки, передбачені пунктами 4.4 - 4.6 цих Правил;

"Відмітки про видачу вантажу" - проставляються відмітки про видачу вантажу одержувачу, передбачені Правилами видачі вантажів.

5.4. Інші відмітки, необхідні для визначення провізних платежів і зборів за операції, пов'язані з перевезенням, і для виконання особливих умов перевезення, вносяться в перевізний документ відправником, станціями відправлення, призначення та попутними станціями у відповідності до Тарифного керівництва N 1, правил та інструкцій.

5.5. Якщо під час перевезення вантажу або на станції його призначення буде виявлено неправильне зазначення у накладній відомостей про адресу одержувача, його код, назву вантажу, його кількість, то з відправника стягується штраф згідно зі статтею 122 Статуту. Факт неправильного зазначення відправником указаних відомостей засвідчується актом загальної форми, якщо за цим фактом не складався комерційний акт.

(пункт 5.5 в редакції наказу Міністерства

транспорту України від 28.05.2002 р. N 334)

5.6. Накладна видається одержувачу після вчинення ним підпису в дорожній відомості про одержання вантажу, а в разі проведення розрахунків готівкою - після внесення ним усіх належних платежів. У разі перевезення вантажів під митним контролем накладна видається одержувачу після відповідного митного оформлення.

 

6. Заповнення комплекту перевізних документів на маршрут або групу вагонів

6.1. За одним перевізним документом на маршрут або групу вагонів приймаються до перевезення вантажі маршрутами відправників із дотриманням таких умов:

вантажі мають бути однорідними;

вантажі приймаються до перевезення від одного відправника з однієї станції відправлення і адресуються на одну станцію призначення одному одержувачу.

6.2. Перевезення вантажів на експорт за одним перевізним документом на маршрут або групу вагонів можливе тільки за наявності згоди на це залізниць, які беруть участь у цьому перевезенні.

6.3. У разі формування маршрутів з "ядра" і причіпної групи вагонів одним перевізним документом оформляється "ядро" маршруту, а кожний вагон причіпної групи оформляється окремим перевізним документом.

Маса і довжина маршруту або його "ядра", оформлених одним перевізним документом на маршрут або групу вагонів, визначаються у відповідності до Правил перевезення вантажів маршрутами.

6.4. У разі перевезення тварин чи птахів у прямому сполученні дозволяється оформляти один перевізний документ на групу вагонів, яку супроводжує один провідник.

6.5. У місцевому сполученні за одним перевізним документом можуть прийматися до перевезення групи вагонів у порядку, установленому начальником залізниці.

6.6. На лицьовому боці накладної та інших перевізних документів комплекту у відповідних графах вказуються загальна кількість вагонів у маршруті або в групі, найменування вантажу, загальна маса, кількість місць, спосіб визначення маси, сума провізної плати та інших платежів.

6.7. На зворотному боці накладної та інших документів комплекту у відповідних графах указуються номери всіх вагонів із зазначенням для кожного вагона його роду, числа осей, вантажопідйомності, маси вантажу і кількості місць, а також провізної плати. У кінці переліку вагонів указуються загальна сума провізної плати, загальна кількість вагонів, місць і загальна маса вантажу.

6.8. На зворотному боці другого аркуша накладної у графі 1 "Заяви і відмітки відправника" у відповідних випадках зазначаються відомості, передбачені Правилами перевезення вантажів, наприклад, про заходи, застосовані відправником для попередження змерзання і т. ін.

6.9. У графі 3 "Вантаж розміщено і закріплено згідно з § __ розділу ___ Технічних умов правильно" зазначаються відповідні номери параграфів і глави, розписується представник відправника, відповідальний за правильність навантаження і кріплення вантажу у вагонах.

6.10. У графі 4 "Відмітки при перевезенні" вносяться відомості про акти, які складено, про вагони даної відправки, із зазначенням станції, яка склала акт, і його короткого змісту.

6.11. При оформленні вантажів одним перевізним документом на маршрут ("ядро") або групу вагонів складається один вагонний лист форми ГУ-38-б.

6.12. На прийнятий до перевезення за одним перевізним документом маршрут або групу вагонів відправнику видається квитанція про приймання вантажу, у якій вказуються номери вагонів маршруту ("ядра") або групи, загальна провізна плата, загальна кількість вагонів, місць та маса вантажу. Квитанція про приймання вантажу засвідчується календарним штемпелем станції відправлення.

6.13. Переадресування окремих вагонів маршруту ("ядра") або групи, що перевозяться за одним перевізним документом, під час перевезення не допускається. Таке переадресування може провадитися на станції призначення.

6.14. У разі відчеплення вагона через його несправність станція, на якій відчеплено вагон, зобов'язана скласти про це акт загальної форми і досильну дорожню відомість, за якою вагон після усунення несправності направляється за призначенням.

У досильній дорожній відомості у графі "Найменування вантажу" робиться відмітка: "Досилається до основної відправки ____________ (вказуються станція відправлення і станція призначення) N ___", а також найменування одержувача і його адреса.

У накладній і дорожній відомості на маршрут або групу вагонів робиться відмітка про відчеплення вагона із зазначенням номера акта загальної форми і досильної дорожньої відомості. Копія акта додається до комплекту перевізних документів.

Відомості про відчеплений вагон викреслюються з накладної, дорожньої відомості і вагонного листа. Відмітка про відчеплення вагона засвідчується підписом працівника і календарним штемпелем станції. На відчеплений вагон складається новий вагонний лист.

6.15. Станція призначення при видачі вантажу складає комерційний акт на відсутність відчепленого вагона із зазначенням номера досильної дорожньої відомості, за якою його буде дослано. Комерційний акт видається одержувачу, який повертає його на станцію при одержанні досланого вантажу.

В основній накладній і комерційному акті робиться відмітка про видачу вантажу, що прибув за досильною дорожньою відомістю, яка засвідчується календарним штемпелем станції. Після видачі вантажу комерційний акт зберігається на станції.

6.16. При видачі вантажу, що прибув у маршруті в складі "ядра" або групи вагонів, станція призначення здійснює остаточний розрахунок провізних платежів за основними перевізними документами як за вагони, що прибули у складі маршруту ("ядра") або групи, так і за вагони, які прибули за досильними документами.

 

 

Начальник Департаменту
транспортної політики