+38 048 777 77 36
098 777 77 36
050 777 77 36

Правила пломбування вагонів і контейнерів

Про внесення змін та доповнень до нормативно-правових актів

Наказ Міністерства транспорту України
від 20 серпня 2001 року N 542

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10 вересня 2001 р. за N 793/5984

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Міністерства транспорту України
від 28 травня 2002 року N 334,
від 31 січня 2004 року N 54,
наказом Міністерства транспорту та зв'язку України
від 12 вересня 2005 року N 540

Відповідно до пункту 4 Положення про Міністерство транспорту України, затвердженого Указом Президента України від 11.05.2000 N 678/2000, та статті 5 Статуту залізниць України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.98 N 457, НАКАЗУЮ:

1. Доповнити пункт 1 наказу від 21.11.2000 N 644 "Про затвердження окремих розділів Правил перевезення вантажів", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 24.11.2000 за N 861/5082, розділами, що додаються:

Правила пломбування вагонів і контейнерів;

Правила переадресування вантажів;

Правила перевезення вантажів навалом і насипом;

Правила перевезення вантажів у вагонах відкритого типу;

Правила перевезення вантажів дрібними відправками;

Правила перевезення вантажів в універсальних контейнерах.

2. Внести такі зміни до Правил користування вагонами і контейнерами, затверджених наказом Міністерства транспорту від 25.02.99 N 113 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 15.03.99 за N 165/3458:

2.1. Абзац другий пункту 12 викласти у такій редакції: "Час до 30 хвилин не враховується, час 30 хвилин і більше враховується як повна година".

3. Внести такі зміни до Правил оформлення перевізних документів, затверджених наказом Міністерства транспорту від 21.11.2000 N 644 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції 24.11.2000 за N 863/5084:

3.1. Виключити з пункту 2.1 п'ятнадцятий і шістнадцятий абзаци та з першого абзацу пункту 3.4 слова "Об'єм кузова вагона" і "Довжина рами платформи".

3.2. У чотирнадцятому абзаці ("Вид негабаритності") пункту 3.1 виключити цифру "0".

4. У другому абзаці пункту 2.6 Правил обчислення термінів доставки вантажів, затверджених наказом Міністерства транспорту від 21.11.2000 N 644 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції 24.11.2000 за N 865/5086, виключити слово "нульового".

5. У пункті 13 Правил перевезення вантажів у супроводі провідників відправників (одержувачів), затверджених наказом Міністерства транспорту від 21.11.2000 N 644 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції 24.11.2000 за N 868/5089, слова "У разі" замінити словами "На випадок".

6. Державній адміністрації залізничного транспорту (Кірпа Г. М.):

6.1. Подати цей наказ в установленому порядку до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

6.2. Довести затверджені розділи Правил та зміни, зазначені в пунктах 2 - 5 цього наказу, до відома працівників залізниць, підприємств, організацій, установ, експедиторів та громадян, які користуються залізничним транспортом.

6.3. Організувати вивчення причетними працівниками залізниць цих розділів Правил, прийняти їх до керівництва та забезпечити виконання.

7. З моменту набрання чинності цим наказом вважати такими, що не застосовуються на території України, розділи: 5, 17 - 20, 23, 25 "Правил перевозок грузов", затверджених Міністерством шляхів сполучення СРСР 27.02.81, 09.08.65, 24.08.65, 15.09.65, 14.07.75, 20.08.65, 27.09.65.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра транспорту А. Ф. Демиденка.

 

Міністр

В. Пустовойтенко

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства транспорту України
від 20 серпня 2001 р. N 542

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
10 вересня 2001 р. за N 793/5984

 

ПРАВИЛА
ПЛОМБУВАННЯ ВАГОНІВ І КОНТЕЙНЕРІВ
(ст. 38 Статуту)

1. Вагони і контейнери пломбуються запірно-пломбувальними пристроями (пломба в єдиній конструкції з пристроєм для блокування), призначеними для одночасного запирання і пломбування вагонів і контейнерів або свинцевими пломбами. Технічні вимоги щодо конструкції та виготовлення запірно-пломбувальних пристроїв, пломб і закруток погоджуються Укрзалізницею.

Запірно-пломбувальні пристрої (далі - ЗПП) належать до групи охоронних технічних засобів одноразового використання. Повторне використання їх можливе лише у разі, коли це передбачено їх конструкцією.

ЗПП, пристрої для їх зняття, пломби, лещата для пломбування та дріт надаються залізницею відправникам (експедиторам) за плату.

2. Накладені на вагони і контейнери ЗПП і пломби за своєю конструкцією мають унеможливлювати зняття їх із вагона (контейнера) без порушення цілості.

Запірні пристрої вагонів і контейнерів для накладення ЗПП і пломб повинні бути справними.

3. Завантажені криті вагони, ізотермічні, хопери-зерновози, цистерни і контейнери пломбуються:

ЗПП (пломбами) залізниці, коли вантаж завантажено залізницею;

ЗПП (пломбами) відправника, коли вантаж завантажено відправником.

4. Без ЗПП (пломб), але з обов'язковим накладанням закруток, допускається перевезення вантажів, зазначених у додатку.

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства транспорту України від 31.01.2004 р. N 54)

5. Порядок пломбування вантажів, що перевозяться на експорт, визначено відповідними міжнародними угодами про залізничні перевезення.

6. Вантажі громадян при перевезенні в контейнерах пломбуються ЗПП (пломбами) залізниці або експедитора.

7. У портах перевалки пломбування вагонів (контейнерів) з вантажами, що перевозяться не в прямому міжнародному сполученні, та зняття ЗПП (пломб) з них здійснюються експедитором або портом.

8. Якщо вагон (контейнер) пломбується ЗПП (пломбою) залізниці, у Книзі пломбування вагонів і контейнерів (форма ГУ-37) у всіх випадках працівником станції записуються номер вагона (контейнера), номер ЗПП, контрольний знак на пломбі, номер лещат, дата і час пломбування.

9. У разі контрольної перевірки вантажу на станції відправлення згідно із статтею 24 Статуту залізниць повторне пломбування вагона (контейнера) здійснює представник відправника, присутній при перевірці.

За результатами перевірки складається акт загальної форми за участю представника відправника.

10. Повторне накладення ЗПП (пломб) на вагони, контейнери, автомобілі, трактори та іншу автотракторну техніку після проведення митного, санітарного або іншого виду контролю здійснюється залізницею за рахунок відправника (одержувача).

(абзац перший пункту 10 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства транспорту та зв'язку України від 12.09.2005 р. N 540)

Одночасно з пломбуванням залізницею митні або інші контрольні органи можуть накладати свої ЗПП (пломби).

Зняття ЗПП (пломб) провадиться у присутності тих контрольних органів, які накладали ці ЗПП (пломби).

Відомості про зняті і накладені нові ЗПП (пломби) заносяться до акта розкриття (додаток 4 до "Правил составления актов", затверджених Міністерством шляхів сполучення СРСР 21.09.65).

11. У перевізних документах під найменуванням вантажу зазначається належність ЗПП (відправнику чи залізниці), а також їх номери (контрольні знаки).

12. У разі перевезення вантажів за свинцевими пломбами в перевізних документах під найменуванням вантажу проставляється відмітка про належність пломб та їх кількість. Усі пломби на вагоні (контейнері) повинні мати однакові контрольні знаки. Зміна контрольних знаків здійснюється відповідно до пункту 17 цих Правил.

13. У разі оформлення комерційних актів на несхоронні перевезення ЗПП (пломби), до яких кріпиться бирка із зазначенням номера вагона (контейнера), зберігаються разом з першим примірником комерційного акта.

14. ЗПП і пломби накладаються:

на критому вагоні (універсальному) - на накладках дверей з кожного боку по одному ЗПП або одній пломбі;

на критому вагоні для перевезення легкових автомобілів - по одному (одній) з двох боків вагона на запірних пристроях торцевих дверей;

на рефрижераторному автономному та переобладнаному у критий (тип 918) вагонах, виготовлених заводом "Дессау", - по одному (одній) з кожного боку вагона на пристроях для накладення ЗПП у нижній частині дверей. На запірний важіль і натискну плиту механізму розкривання дверей накладається закрутка;

(абзац четвертий пункту 14 в редакції наказу
Міністерства транспорту України від 31.01.2004 р. N 54)

на рефрижераторному вагоні Брянського машинобудівного заводу - по одному (одній) з кожного боку вагона на дверях, обладнаних нижніми вушками для пломбування;

на цистерні - по одному (одній) на кришці верхнього завантажувального люка, за винятком випадків, коли особливий порядок пломбування передбачено правилами перевезення окремих видів вантажів;

на вагоні-хопері для зерна - сім: три - на штурвали і по одному (одній) - на кришці кожного завантажувального люка;

на вагоні-хопері для цементу (цементовозі) - шість: два (дві) - на штурвали розвантажувальних люків і по одному (одній) на кришці кожного завантажувального люка;

(пункт 14 доповнено новим абзацом восьмим згідно з наказом
Міністерства транспорту та зв'язку України від 12.09.2005 р. N 540,
у зв'язку з цим абзаци восьмий та дев'ятий
вважати абзацами дев'ятим та десятим відповідно)

на контейнери всіх типів - по одному (одній) на рукоятку, розташовану зліва на правій половині дверей.

Якщо вагон у верхній частині дверей обладнано додатковими пристроями для пломбування, ЗПП накладаються лише на основні пристрої для пломбування, а на додаткові встановлюється закрутка; якщо такий вагон пломбується свинцевими пломбами, то вони накладаються і на додаткові пристрої.

15. ЗПП, накладені на вагони і контейнери, повинні мати такі знаки:

скорочене найменування залізниці відправлення (не більше 4 знаків);

товарний знак Укрзалізниці;

товарний знак підприємства - виробника ЗПП;

найменування ЗПП;

остання цифра року виготовлення ЗПП;

контрольний знак, семизначний.

Виготовлення і застосування ЗПП з однаковими контрольними знаками забороняється.

На ЗПП додатково можуть наноситись скорочені найменування станції відправлення та відправника.

(пункт 15 доповнено абзацом згідно з наказом
Міністерства транспорту України від 28.05.2002 р. N 334)

16. Пломби, накладені на вагон (контейнер), повинні мати такі знаки:

у разі пломбування пломбами відправника:

повне або скорочене найменування відправника (не більше 13 знаків);

повне або скорочене найменування станції (не більше 13 знаків);

скорочене найменування залізниці (не більше 4 знаків).

Відправник може передбачати нанесення на пломбах контрольних знаків, тоді скорочене найменування відправника повинно складатися не більше ніж із 8 знаків;

у разі пломбування пломбами станції:

повне або скорочене найменування станції (не більше 13 знаків);

скорочене найменування залізниці (не більше 4 знаків);

номер лещат;

контрольний знак, який складається з однієї літери і трьох цифр.

17. Зміна контрольних знаків пломб проводиться у послідовному порядку: літер - А, В, Е, И, К, Н, О, Р, С, Т і цифр - від 001 до 999.

Контрольні знаки змінюються після пломбування кожного вагона (контейнера).

18. Забороняється застосування ЗПП і пломб з нечіткими відбитками знаків на них, з неповними знаками і неправильно накладених.

19. Порядок зберігання і використання ЗПП, пристроїв для їх зняття, пломб і лещат для пломбування встановлюється: на станціях - начальником станції, у відправника або експедитора - керівником підприємства (організації).

 

Начальник Департаменту
транспортної політики


Г. М. Легенький

 

 

Додаток
до пункту 4 Правил пломбування вагонів і контейнерів

 

ПЕРЕЛІК ВАНТАЖІВ,
які дозволяється перевозити у внутрішньому сполученні без ЗПП (пломб), за закрутками

1

Азбест (в упаковці)

21

Ганчір'я

2

Азбозурит (в упаковці)

22

Глина різна (в упаковці)

3

Алебастр (в упаковці)

23

Глинозем сірчанокислий у кусках (в упаковці)

4

Асфальт (в упаковці)

5

Базальт (в упаковці)

24

Графіт у кусках (в упаковці)

6

Баки із чорних металів

25

Грязь мінеральна для ванн

7

Барабани дерев'яні для намотування кабелю і дротяних канатів нерозібрані і розібрані

26

Гудрон

27

Гума і гумові вироби старі (утиль)

28

Діатоміт (земля інфузорна) в упаковці

8

Бій гіпсу, глиняний, гончарний, графітний, скляний (в т. ч. залишки скляного виробництва), фарфоровий, фаянсовий, цегляний, шамот (в упаковці)

29

Добрива мінеральні без упаковки

30

Доломіт випалений і сирий металургійний

31

Етерніт (плити і плитки азбоцементні)

9

Бітум

10

Бітумен (камінь бітумінозний) в упаковці

32

Гар різний

33

Земля, крім фарбувальної (в упаковці)

11

Боксити

12

Брикети для дорожнього покриття, кам'яновугільні, рудні, торфові

34

Зола різна (в упаковці)

35

Камінь різний

13

Буряк цукровий

36

Кесони сталеві

14

Вагонетки (розібрані або нерозібрані)

37

Кістка проста сира (в упаковці)

38

Концентрати рудні (крім вольфрамових, олов'яних, свинцевих, цинкових, рідкісних металів)

15

Вапно різне (в упаковці)

16

Вар (смола суха деревинна) в упаковці

17

Вироби азбестові, азбоцементні, асфальтові (крім толю), бетонні, цементобетонні, залізобетонні, будівельні з природного і штучного каменю, цементні

39

Крейда різна (в упаковці)

40

Мазут

41

Макулатура (в упаковці)

42

Напівгудрон

43

Нафтобітум

44

Обрізки гумові, рогові (в упаковці)

18

Відходи азбесту, азбошиферу, шиферу, лісової та хімічної промисловості

45

Пегматит

46

Пек різний (в упаковці)

19

Вугілля кам'яне, костяне, деревне (в упаковці)

47

Плити комишеві, гіпсові, пресовані з відходів деревини, торфоізоляційні

20

Гажа (мергель гіпсовий) в упаковці

 

 

48

Порошок азбошиферний, асфальтовий, вапняковий, торфовий, шамотовий (в упаковці)

61

Флюси

62

Цемент без упаковки

63

Черепашник, черепашка морська і річкова (будівельні)

49

Порошок магнезитовий металургійний (в упаковці)

64

Шлам різний (в упаковці)

50

Пил колосниковий рудний (в упаковці)

65

Шпульки паперові старі

66

Штиб

51

Плити і плитки асфальтові

67

Щити дерев'яні (крім хлібних, овочевих, ґрат для перевезення тварин), з очерету, соломи, будівельні

52

Руда різна (крім арсеновмісної)

53

Сіль кам'яна нерозфасована

54

Слюда в кусках

55

Смола кам'яновугільна, нафтова, сланцева

68

Інші вантажі, перевезення яких дозволяється у відкритих вагонах, крім лісоматеріалів і дров

56

Солома

57

Тиглі графітові (бій)

58

Торф і торфова продукція (в упаковці)

59

Тюбинги

60

Утильсировина

f

 

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказами
Міністерства транспорту України від 28.05.2002 р. N 334,
від 31.01.2004 р. N 54)

____________