+38 048 777 77 36
098 777 77 36
050 777 77 36

Про внесення доповнення до наказу Мінтрансу від 21.11.2000 N 644

 

Наказ Міністерства транспорту України
від 9 грудня 2002 року N 873

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 грудня 2002 р. за N 1030/7318

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Міністерства транспорту України
від 31 січня 2004 року N 54,
наказами Міністерства транспорту та зв'язку України
від 12 вересня 2005 року N 540,
від 21 червня 2007 року N 552

Додатково див. повідомлення
Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва
від 7 березня 2006 року

Відповідно до пункту 4 Положення про Міністерство транспорту України, затвердженого Указом Президента України від 11.05.2000 N 678/2000 (із змінами і доповненнями), та статті 5 Статуту залізниць України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.98 N 457, НАКАЗУЮ:

1. Доповнити пункт 1 наказу Мінтрансу від 21.11.2000 N 644 "Про затвердження окремих розділів Правил перевезення вантажів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.11.2000 за N 861/5082 (із змінами і доповненнями, унесеними наказами Мінтрансу від 20.08.2001 N 542, від 28.05.2002 N 334, зареєстрованими у Міністерстві юстиції відповідно 10.09.2001 за N 793/5984 та 08.07.2002 за N 565/6853), розділами, що додаються:

Правила планування перевезень вантажів;

Правила перевезення швидкопсувних вантажів;

Правила перевезення тварин, птиці та інших вантажів, які підлягають державному ветеринарно-санітарному контролю.

2. Державній адміністрації залізничного транспорту України (Федюшин Ю. М.):

2.1. Подати цей наказ у встановленому порядку до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

2.2. Довести зазначені в пункті 1 цього наказу розділи Правил до відома працівників залізниць, підприємств, організацій, установ, експедиторів та громадян, які користуються залізничним транспортом. Організувати вивчення причетними працівниками залізниць цих Правил, узяти їх до керівництва та забезпечити виконання.

3. З моменту набрання чинності цим наказом уважати такими, що не застосовуються на території України, розділи 1, 2, 31, 32, 33, 35 "Правил перевозок грузов", затверджених Міністерством шляхів сполучення СРСР 31.10.72, 09.01.65, 18.08.66, 20.09.65, 09.08.65.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Мінтрансу від 02.03.95 N 89 "Про затвердження Тимчасового положення про порядок місячного планування перевезень вантажів залізничним транспортом", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24.03.95 за N 84/620, із змінами, внесеними наказом Мінтрансу від 01.11.99 N 525, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19.11.99 за N 801/4094.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Державного секретаря Дунаєва Л. Ф.

Міністр

Г. Кірпа

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства транспорту України
від 9 грудня 2002 р. N 873

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
29 грудня 2002 р. за N 1030/7318

 

ПРАВИЛА
ПЛАНУВАННЯ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ВАНТАЖІВ
(статті 17 - 21 Статуту)

1. Загальні положення

1.1. Ці Правила визначають порядок планування перевезень вантажів залізницями в усіх видах сполучень, а також обліку виконання планів.

1.2. Перевезення вантажів залізницями здійснюються на підставі договорів про організацію перевезень за місячними планами, за пред'явленням, за окремими замовленнями відправників (вантажовласників або за їх дорученням - експедиторських організацій).

Планування військових перевезень здійснюється за спеціальними інструкціями.

1.3. У разі систематичного здійснення перевезень вантажів між залізницею та відправником укладається договір про організацію перевезень вантажів (далі - договір) за формою, наведеною у додатку 1 до Правил розрахунків за перевезення вантажів, затверджених наказом Мінтрансу від 21.11.2000 N 644 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 24.11.2000 за N 864/5085.

Одноразове перевезення може здійснюватися також за окремим замовленням без укладення договору на умовах, погоджених залізницею і відправником.

1.4. Передача замовлень на перевезення вантажовідправниками та їх узгодження залізницею здійснюється через автоматизовану систему "МЕСПЛАН" (далі - АС МЕСПЛАН).

(пункт 1.4 у редакції наказу Міністерства
транспорту та зв'язку України від 21.06.2007 р. N 552)

1.5. Пункт 1.5 виключено

(розділ 1 доповнено пунктом 1.5 згідно з наказом
Міністерства транспорту та зв'язку України від 12.09.2005 р. N 540,
пункт 1.5 виключено згідно з наказом Міністерства
транспорту та зв'язку України від 21.06.2007 р. N 552){mospagebreak}

2. Місячне планування перевезень вантажів

2.1. Місячне планування перевезень вантажів у межах України, на експорт у треті країни та країни СНД, у Латвійську Республіку, Литовську Республіку та Естонську Республіку (далі - країни Балтії) здійснюється на підставі замовлень відправників у порядку, встановленому цими Правилами.

2.2. Згідно з договором про організацію перевезень не пізніше 12 днів до початку наступного місяця відправник надає залізниці відправлення місячне замовлення на перевезення вантажів за формою ГУ-12 або формою ГУ-12К (додатки 1 і 2) через АС МЕСПЛАН або на електронному носії у формі, сумісній з АС МЕСПЛАН, із зазначенням обсягів перевезень у вагонах (контейнерах) і тоннах. Замовлення оформляється окремо для кожної номенклатури вантажу (додаток 3), для кожної станції відправлення.

(абзац перший пункту 2.2 у редакції наказу Міністерства
транспорту та зв'язку України від 21.06.2007 р. N 552)

Для експортних вантажів, що перевозяться через морські (річкові) порти, вказуються станція перевантаження із залізничного на морський (річковий) транспорт та країна призначення. Для вантажів, що перевозяться через сухопутні прикордонні переходи у треті країни, вказуються передаточна прикордонна станція та країна призначення. Для експортних вантажів, що перевозяться у треті країни, вказується одержувач або експедитор. Для вантажів, що перевозяться у країни СНД та Балтії, вказується, крім того, експедитор для транзитних держав СНД та Балтії. Для перевезень у прямому змішаному залізнично-водному сполученні (далі - пряме змішане сполучення) вказуються найменування залізниці і станції перевалки та пункт призначення. Для перевезень за участю ліній вузької колії зазначаються залізниця та станція перевантаження.

Перевезення завантажених контейнерів у вагонах плануються за номенклатурною групою "Вантажі у контейнерах". Перевезення вантажів у контейнерах Укрзалізниці за межі України здійснюються за погодженням вантажовідправника з підприємством, на балансі якого перебувають контейнери.

Порожні контейнери належності залізниць країн СНД і Балтії, які повертаються залізничній адміністрації-власниці після розвантаження, перевозяться поза планом.

Залізниця може відмовити у прийманні замовлення на перевезення вантажів за відсутності у неї технічних або технологічних можливостей для здійснення перевезень з повідомленням про це відправника через начальника станції.

(пункт 2.2 в редакції наказу Міністерства
транспорту та зв'язку України від 12.09.2005 р. N 540)

Порожні власні контейнери, які повертаються власнику після вивантаження, перевозяться за планом або за додатковим замовленням.

(пункт 2.2 доповнено абзацом шостим згідно з наказом
Міністерства транспорту та зв'язку України від 21.06.2007 р. N 552)

2.3. Планування перевезень вантажів у власних або орендованих вагонах здійснюється відправниками за окремими замовленнями (форма ГУ-12) незалежно від того, належать ці вагони відправникові, одержувачу чи оператору. Замовлення на перевезення вантажів у власних вагонах, що не належать відправнику, погоджуються з власником вагонів. Якщо оператор виконує функції відправника, то замовлення на перевезення вантажів надаються оператором.

(абзац перший пункту 2.3 в редакції наказу
Міністерства транспорту України від 31.01.2004 р. N 54)

У разі необхідності за заявкою відправника, наданою не пізніше 3 діб до дня навантаження, перевезення можуть бути здійснені у вагонах парку залізниці замість запланованих власних (орендованих).

Зміна запланованих перевезень у вагонах парку залізниць на перевезення у власних вагонах здійснюється з дозволу залізниці на підставі заяви відправника, наданої не пізніше трьох діб до дня навантаження, за погодженням з власником вагонів.

(пункт 2.3 доповнено абзацом третім згідно з наказом
Міністерства транспорту України від 31.01.2004 р. N 54)

2.4. Перевезення домашніх речей у контейнерах дозволяється начальником станції за заявою відправника, наданою за 3 дні до навантаження.

Контейнери для перевезення вантажів у межах України (крім домашніх речей) приватним (фізичним) особам надаються за дозволом начальника Дирекції залізничних перевезень (далі - Дирекція).

2.5. Разом з проектом місячного плану на перевезення вантажів відправники за наявності достатньої кількості вантажу надають управлінням залізниць відправлення плани перевезень вантажів маршрутами за встановленою формою (додаток 4). Календарні плани перевезень вантажів маршрутами можуть коригуватися залізницею за заявою відправника, наданою за дві доби до початку декади.

(абзац перший пункту 2.5 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства транспорту та зв'язку України від 21.06.2007 р. N 552)

Плани перевезення маршрутами у цілому для залізниці і за родами вантажів затверджуються начальником залізниці з повідомленням начальників дирекцій залізничних перевезень, які в свою чергу доводять ці плани до відома станцій, а станції - до відома відправників.

У разі неподання вантажовідправником плану перевезень вантажів маршрутами у встановлений термін або надання плану у занижених (у порівнянні з місячними обсягами) розмірах кількість планових маршрутів встановлює начальник станції.

В окремих випадках за заявами вантажовідправників начальник дирекції може дозволити напередодні дня навантаження зміну станції призначення маршруту у межах передбаченого планом перевезень залізниць призначення, крім експорту.

(пункт 2.5 в редакції наказу Міністерства
транспорту та зв'язку України від 12.09.2005 р. N 540)

2.6. За два дні (не враховуючи дня подання) до початку декади відправник подає начальнику станції декадну заявку (додаток 5) в електронному вигляді з розподілом подачі вагонів на кожний день.

(пункт 2.6 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства транспорту України від 31.01.2004 р. N 54,
наказом Міністерства транспорту
та зв'язку України від 21.06.2007 р. N 552)

2.7. Пункт 2.7 виключено

(згідно з наказом Міністерства транспорту
та зв'язку України від 21.06.2007 р. N 552)

2.8. План перевезення вантажів вважається виконаним за умови відвантаження передбаченої кількості тонн. Не використані для планового навантаження вагони надаються відправникові за його згодою для понадпланового перевезення.

У разі використання передбаченої планом кількості вагонів і невиконання плану в тоннах станція за заявою відправника може надавати йому вагони в кількості, необхідній для виконання плану в тоннах.

2.9. Начальник залізниці та уповноважені ним посадові особи за заявами відправників можуть змінювати передбачені планом залізниці та станції призначення, станції відправлення вантажів у межах залізниць відправлення, надавати дозвіл на перевезення вантажів понад план, а також на внутрістанційні перевезення.

(пункт 2.9 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства транспорту України від 31.01.2004 р. N 54)

2.10. Зміна передбачених планом обсягів перевезення на залізниці та станції призначення, а також зміна вантажоодержувачів (крім експортних та тих, що одержують вантажі в портах) провадиться за заявою відправника начальником станції відправлення з наступним повідомленням про це Дирекції.

(пункт 2.10 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства транспорту та зв'язку України від 12.09.2005 р. N 540)

2.11. Начальник станції за заявою відправника дозволяє позапланове навантаження на залізниці України (крім призначенням у морські та річкові порти, на прикордонні переходи та маршрутами) у порядку, встановленому начальником залізниці, за наявності рухомого складу і за умови сплати відправником належних платежів та зміни в місячних планах згідно зі статтею 21 Статуту залізниць України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.98 N 457.

(пункт 2.11 в редакції наказу Міністерства
транспорту та зв'язку України від 12.09.2005 р. N 540)

2.12. Перевезення вантажів понад план здійснюються за замовленнями відправників, поданими за 3 дні до дня навантаження, без обмеження планових перевезень та за умови платоспроможності відправника.

(абзац перший пункту 2.12 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства транспорту та зв'язку України від 12.09.2005 р. N 540)

У замовленні на позапланові перевезення вантажів зазначаються всі відомості, передбачені в пункті 2.2 цих Правил; замовлення засвідчується підписом керівника та печаткою підприємства-відправника.

(пункт 2.12 доповнено абзацом другим згідно з наказом
Міністерства транспорту України від 31.01.2004 р. N 54)

2.13. Залізниці у разі неподачі з їх вини вагонів для виконання плану повинні за вимогою відправника надавати рухомий склад для надолуження недовантаження протягом наступного місяця. Надолуження здійснюється у такому порядку:

відправник не пізніше 2-го числа наступного за звітним місяця подає через начальника станції відправлення на ім'я начальника Дирекції залізничних перевезень заяву про надолуження. Неподання заяви або подання її пізніше зазначеного строку вважається відмовою відправника від надолуження недовантаження;

(абзац другий пункту 2.13 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства транспорту України від 31.01.2004 р. N 54)

після отримання заяви на надолуження начальник станції за погодженням з Дирекцією встановлює дні надолуження, про що повідомляє вантажовідправника.

(абзац третій пункту 2.13 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства транспорту України від 31.01.2004 р. N 54)

У разі невиконання узгодженого порядку надолуження залізниця за неподачу вагонів і відправник за непред'явлення вантажів до перевезення несуть відповідальність, установлену Статутом залізниць за невиконання плану перевезень.

2.14. Форми замовлень на перевезення вантажів і порядок їх заповнення встановлюються Укрзалізницею.

Порядок планування перевезень вантажів з використанням електронного документообігу наведено в розділі 7.

(пункт 2.14 доповнено абзацом другим згідно з наказом
Міністерства транспорту та зв'язку України від 21.06.2007 р. N 552){mospagebreak}

3. Планування перевезень експортних, імпортних і транзитних вантажів

3.1. Планування перевезень експортних, імпортних та транзитних вантажів здійснюється залізницями відправлення у порядку, викладеному у пункті 2 цих Правил.

Експортні вантажі - це вантажі, які вивозяться з території України за її межі, у т. ч. через морські (річкові) порти, термінали.

(пункт 3.1 доповнено абзацом згідно з наказом
Міністерства транспорту та зв'язку України від 12.09.2005 р. N 540)

Імпортні вантажі - це вантажі, які ввозяться на територію України чи надходять з під'їзних колій, розташованих на території іншої держави, або через морські (річкові) порти, термінали.

(пункт 3.1 доповнено абзацом згідно з наказом
Міністерства транспорту та зв'язку України від 12.09.2005 р. N 540)

Транзитні вантажі - це вантажі, перевезення яких (у т. ч. за участю інших видів транспорту) розпочинається і закінчується за межами території України.

(пункт 3.1 доповнено абзацом згідно з наказом
Міністерства транспорту та зв'язку України від 12.09.2005 р. N 540)

3.2. Відправники експортних вантажів за 16 днів до початку місяця, в якому передбачається перевезення, надають залізницям відправлення замовлення на перевезення вантажів, оформлені відповідно до пункту 2.2 цих Правил.

(абзац перший пункту 3.2 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства транспорту України від 31.01.2004 р. N 54,
наказом Міністерства транспорту
та зв'язку України від 12.09.2005 р. N 540)

У замовленні на перевезення, що будуть здійснюватися транзитом через країни СНД і Балтії, крім відомостей, зазначених у пункті 2.2 цих Правил, вказуються найменування експедиторів, які сплачують вартість перевезення транзитним залізницям.

3.3. Управління залізниці на підставі цих проектів складає проект місячного плану перевезень експортних вантажів за номенклатурою згідно з додатками 6 або 7 (із зазначенням роду вантажу) і за 14 днів до початку місяця надсилає Укрзалізниці для погодження з портами та залізницями іноземних держав.

(пункт 3.3 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства транспорту України від 31.01.2004 р. N 54,
наказом Міністерства транспорту
та зв'язку України від 12.09.2005 р. N 540)

3.4. Залізниці, які передають експортні вантажі з залізничного на морський (річковий) транспорт, погоджують з відповідними портами місячні обсяги перевантаження вантажів з урахуванням вагонів, які очікують вивантаження, і не пізніше 8 днів до початку планового місяця повідомляють Укрзалізниці пропозиції щодо проекту плану.

3.5. Укрзалізниця погоджує план перевезень експортних вантажів з морськими та річковими портами, а у разі перевезення через порти іноземних держав - з залізничними адміністраціями цих держав і не пізніше 4 днів до початку планового місяця доводить його до залізниць відправлення.

3.6. План перевезень експортних вантажів через прикордонні залізничні станції узгоджується Укрзалізницею із залізницями іноземних держав і повідомляється залізницям відправлення за 4 дні до початку планового місяця.

3.7. У разі виникнення потреби у перевезенні експортного вантажу понад план відправник оформляє замовлення згідно з пунктом 2.2 цих Правил і надає його залізниці відправлення.

(абзац перший пункту 3.7 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства транспорту та зв'язку України від 21.06.2007 р. N 552)

Перевезення вантажів у порти та треті країни погоджуються із залізницями, які передають ці вантажі в порти та треті країни, і портами.

(абзац другий пункту 3.7 в редакції наказу Міністерства
транспорту та зв'язку України від 12.09.2005 р. N 540,
із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
транспорту та зв'язку України від 21.06.2007 р. N 552)

3.8. Пункт 3.8 виключено

(пункт 3.8 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства транспорту України від 31.01.2004 р. N 54,
наказом Міністерства транспорту
та зв'язку України від 12.09.2005 р. N 540,
виключено згідно з наказом Міністерства транспорту
та зв'язку України від 21.06.2007 р. N 552)

3.9. Начальники припортових і прикордонних залізниць та Дирекцій за проханням відправників та за погодженням з Укрзалізницею дозволяють додаткові перевезення експортних вантажів із своїх станцій відправлення через морські (річкові) порти і прикордонні станції, розташовані у межах залізниці, Дирекції, за згодою відповідно портів або залізничних адміністрацій іноземних держав.

(пункт 3.9 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства транспорту та зв'язку України від 12.09.2005 р. N 540)

3.10. Зазначені у пункті 3.9 цих Правил положення не стосуються перевезень вантажів, які згідно з Угодою про міжнародне залізничне вантажне сполучення (СМГС) потребують особливих умов перевезення та узгодження з іноземними залізницями, а також перевезення великовагових, негабаритних, отруйних, хімічних та інших вантажів, для яких необхідне окреме узгодження з морськими (річковими) портами та іноземними залізницями.

(пункт 3.10 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства транспорту та зв'язку України від 21.06.2007 р. N 552)

3.11. Для планування перевезень імпортних і транзитних вантажів, що надходять із третіх країн через прикордонні станції України, іноземні залізниці в узгоджені терміни надсилають Укрзалізниці та залізничним адміністраціям країн - учасниць перевезень місячні заявки на перевезення вантажів за загальними обсягами у тоннах і вагонах згідно з узгодженою номенклатурою із зазначенням прикордонного переходу та способу передачі вантажів. Укрзалізниця розглядає можливість здійснення перевезення і в узгоджені строки інформує іноземну залізницю про прийняте рішення.

3.12. Для здійснення перевезень транзитних вантажів із країн СНД та Балтії через прикордонні станції України у треті країни залізничні адміністрації відправлення надають замовлення в порядку, встановленому в пункті 3.11 цих Правил. Укрзалізниця розглядає можливість приймання та пропуску вантажів і в узгоджені строки інформує іноземну залізницю про прийняте рішення.

3.13. Перевезення імпортних та транзитних вантажів у контейнерах та швидкопсувних, що надходять через морські (річкові) порти, здійснюються за пред'явленням за заявками, наданими станції відправлення за три дні до дня навантаження; інших вантажів - за заявками відправників (вантажовласників, експедиторів), наданими залізниці відправлення за 10 днів до прибуття судна. Замовлення на перевезення у треті країни транзитних вантажів, які надходять через морські (річкові) порти України, приймаються у терміни та в порядку, що встановлені для планування перевезень на експорт.

(пункт 3.13 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства транспорту України від 31.01.2004 р. N 54)

3.14. У разі необхідності перевезення імпортних і транзитних вантажів через прикордонні станції понад узгоджені місячним планом обсяги іноземні залізниці в порядку, встановленому в пунктах 3.11 або 3.12 цих Правил, надсилають Укрзалізниці та залізничним адміністраціям країн - учасниць перевезень заявки на додаткові перевезення. Після розгляду заявки Укрзалізниця інформує іноземну залізницю про прийняте рішення.{mospagebreak}

4. Планування перевезень у прямому змішаному сполученні

4.1. Планування перевезень вантажів у прямому змішаному сполученні за участю залізниць та річкових портів України здійснюється у такому порядку:

для вантажів, які передаються із залізничного на водний транспорт, відправники подають залізниці відправлення проекти планів за 20 днів до початку планового місяця за встановленою номенклатурою у вагонах та тоннах із зазначенням пункту перевалки та пункту призначення;

для вантажів, що надходять через порти та перевозяться в межах України у прямому змішаному сполученні, порти надають залізниці перевалки проекти планів за 12 днів до початку місяця за номенклатурною групою "Перевалка вантажів з водного транспорту на залізничний".

4.2. Управління залізниці відправлення на підставі одержаних проектів планів розробляє проект плану перевезень у цілому для залізниці через річкові порти і подає його Укрзалізниці за 17 днів до початку планового місяця для узгодження.

4.3. Укрзалізниця на підставі даних, що надаються залізницями відправлення, складає на плановий місяць проект плану перевезень у прямих змішаних залізнично-водних сполученнях та узгоджує його з портами перевалки. Узгоджений план доводиться для виконання залізницям відправлення та перевалки за 4 дні до початку планового місяця.

4.4. У разі виникнення потреби у позапланових та понадпланових перевезеннях відправники або порти перевалки надають замовлення на такі перевезення Укрзалізниці, а також залізниці відправлення для узгодження у зазначеному вище порядку.

4.5. Начальник залізниці у разі пред'явлення замовлення на позапланові перевезення вантажів у прямому змішаному залізнично-водному сполученні через річкові порти, розташовані у межах залізниці відправлення, вирішує можливість таких перевезень за погодженням з портом.{mospagebreak}

5. Перевезення вантажів за пред'явленням

5.1. Перевезення вантажів за пред'явленням для виконання спеціальних рішень Кабінету Міністрів України в поточному місяці здійснюються за заявками відправників, поданими станції відправлення за 3 дні до початку навантаження. Якщо термін дії урядового рішення більше місяця, то замовлення на перевезення на наступний місяць подаються відповідно до пункту 2.2 цих Правил за 12 днів до початку місяця і відповідальність за виконання плану перевезень визначається встановленим порядком. При цьому штраф за невиконання плану на залізниці призначення не сплачується.

5.2. Перевезення овочів, фруктів та іншої сільськогосподарської продукції, що відвантажується заготівельними організаціями і споживчою кооперацією, державними та колективними сільськогосподарськими підприємствами, фермерськими господарствами та громадянами, здійснюються як за планами, так і за заявками, поданими залізниці відправлення за 3 дні до дня навантаження.

5.3. Перевезення продовольчих, промислових та інших вантажів, що відвантажуються з державного резерву, здійснюються як за планами, так і за пред'явленням. Заяви на перевезення за пред'явленням надаються за 3 дні до початку перевезення.

5.4. Пункт 5.4 виключено

(згідно з наказом Міністерства
транспорту України від 31.01.2004 р. N 54)

5.5. Перевезення експортних, імпортних вантажів (крім країн СНД та Балтії) та у прямому змішаному сполученні за пред'явленням не дозволяється.{mospagebreak}

6. Облік виконання плану перевезення вантажів

6.1. Облік виконання плану перевезень вантажів здійснюється в обліковій картці (додаток 8) за кожним планом, а також за пред'явленням, та за замовленням про надолуження недовантаження за попередній місяць. На підставі цього обліку визначаються розміри матеріальної відповідальності сторін за невиконання плану.

6.2. Облікові картки ведуть працівники залізничних станцій в одному або за вимогою відправника у двох примірниках. У разі складання картки у двох примірниках один з них знаходиться на станції, другий - у відправника.

Облікова картка підписується відправником і начальником станції або уповноваженим працівником станції по закінченні кожної звітної доби. Звітна доба - це час із 17 годин 01 хвилини однієї доби до 17 години 00 хвилин наступної доби за київським часом.

(абзац другий пункту 6.2 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства транспорту України від 31.01.2004 р. N 54,
наказом Міністерства транспорту
та зв'язку України від 12.09.2005 р. N 540)

У разі відмови відправника від підписання облікової картки про це складається акт загальної форми.

За домовленістю сторін можливе ведення облікової картки в електронному вигляді.

(пункт 6.2 доповнено абзацом згідно з наказом
Міністерства транспорту та зв'язку України від 12.09.2005 р. N 540)

6.3. Для кожного відправника і кожної номенклатурної групи вантажу станція заповнює верхню частину облікової картки та планові дані на місяць, норма добового навантаження визначається, виходячи із середньодобового обсягу перевезень і враховуючи всі додаткові дозволи, отримані станцією до початку місяця.

Для додаткових планів чи окремих дозволів, одержаних станцією протягом планового місяця, середньодобова норма навантаження встановлюється з наступного дня після їх отримання до кінця місяця, якщо додатковий план чи окремий дозвіл не передбачають інших термінів їх виконання.

(абзац другий пункту 6.3 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства транспорту України від 31.01.2004 р. N 54)

У разі невиконання декадного плану навантаження внаслідок неподачі залізницею вагонів (контейнерів) начальник станції за заявкою відправника, поданою не пізніше першого дня наступної декади, вносить відповідні зміни у декадний план.

6.4. З початку планового місяця облікова картка заповнюється у такому порядку:

6.4.1. У графі 2 вказується норма навантаження у вагонах (контейнерах) на кожну добу відповідно до декадної заявки відправника, узгодженої начальником станції.

6.4.2. У графі 3 зазначається норма навантаження на кожну добу в тоннах.

6.4.3. У графі 4 вказується кількість вагонів (контейнерів), поданих для навантаження.

Поданими вважаються:

порожні вагони (контейнери), подані для навантаження протягом звітної доби з достатнім строком на завантаження;

вагони (контейнери), що залишились не завантаженими з попередньої доби;

завантажені вагони (контейнери), подані для здвоєних операцій з достатнім строком на вивантаження та наступне завантаження;

вагони (контейнери), подані залізницею з недостатнім строком на завантаження, але завантажені відправником до закінчення звітної доби.

Якщо залізниця за погодженням з відправником подає вагонів більше ніж передбачено заявкою, до графи 4 заноситься вся кількість поданих вагонів (контейнерів).

6.4.4. У графі 5 вказується кількість завантажених (прийнятих до перевезення) протягом звітної доби вагонів (контейнерів).

Кількість маршрутів, передбачених планом, поданих для завантаження та фактично завантажених, вказується у графах 2, 4, 5 у знаменнику.

6.4.5. У графі 6 вказується кількість навантажених тонн.

6.4.6. У графі 7 зазначаються причини недовантаження до плану. У разі письмової відмови відправника від завантаження у цій графі робиться відмітка: "відмова від _____ вагонів" із зазначенням дати відмови. Заява відправника про відмову додається до облікової картки.

У разі неплатоспроможності відправника, наявності заборони навантаження через карантин або з інших причин про це також робиться відповідна відмітка.

Якщо окремої доби мало місце недовантаження одночасно з вини залізниці і відправника, у цій графі, крім причин недовантаження, вказується окремо кількість вагонів (контейнерів), не завантажених з вини залізниці і відправника.

6.5. Результати виконання плану перевезення вантажів за декаду визначаються у такому порядку:

6.5.1. У графі 2 підраховується кількість вагонів за планом, у графі 3 підраховується кількість запланованих тонн, у графі 4 - кількість поданих для навантаження вагонів, у графі 5 - кількість фактично завантажених вагонів, у графі 6 - кількість фактично завантажених тонн.

6.5.2. Зіставленням сум, підрахованих у графах 2, 3, 5 і 6, визначається виконання плану навантаження за декаду.

Кількість вагонів (контейнерів) і тонн, не завантажених до плану на декаду, вказується у відповідних графах облікової картки, кількість не завантажених маршрутів указується під цими даними у знаменнику.

6.5.3. Якщо буде встановлено, що план за декаду не виконано, провадиться такий розрахунок:

кількість вагонів (контейнерів), не завантажених з вини залізниці, визначається як різниця між підсумками граф 4 і 2. Крім того, від цієї різниці віднімається кількість вагонів (контейнерів), не поданих з вини відправника (через відсутність заявки, вантажу, зайнятість фронту навантаження тощо). У разі, коли є обставина, за якою згідно із статтею 108 Статуту залізниць України залізниця звільняється від сплати штрафу за невиконання плану перевезень, кількість вагонів (контейнерів), не поданих у зв'язку з цією обставиною, також віднімається від зазначеної різниці. Кількість тонн, не завантажених з вини залізниці, визначається шляхом множення кількості не завантажених з вини залізниці вагонів на норму статичного навантаження цього плану. Якщо загальне недовантаження за декаду в тоннах менше визначеного, то на вину залізниці відноситься загальне недовантаження в тоннах;

кількість вагонів (контейнерів), не завантажених з вини відправника, визначається шляхом віднімання суми, підрахованої за декаду у графі 5, від суми, підрахованої у графі 4, і додавання кількості вагонів (контейнерів), не поданих залізницею під завантаження з вини відправника. Кількість тонн, не відвантажених з вини відправника, визначається шляхом віднімання суми, підрахованої у графі 6, та кількості тонн, не завантажених з вини залізниці із суми, підрахованої у графі 3.

Якщо є обставина, яка згідно із статтею 107 Статуту залізниць України звільняє відправника від сплати штрафу за невиконання плану перевезень, вина відправника за недовантаження зменшується на кількість не завантажених у зв'язку з цим вагонів (тонн), контейнерів.

6.5.4. Відправник і залізниця звільняються від відповідальності за невиконання плану, якщо перевезення вантажу планувалося у власних або орендованих вагонах (контейнерах) і недовантаження сталося з вини відправника.

6.6. У разі неподання або несвоєчасного подання відправником декадної заявки, у зв'язку з чим залізниця не подавала вагони (контейнери), недовантаження з вини відправника визначається, виходячи з середньодобової норми навантаження.

6.7. Дані про навантаження на залізниці призначення вказуються для всіх вантажів тільки у вагонах (контейнерах) і тільки для залізниць України у графах 10 - 15 облікової картки. Для експортних вантажів вказуються залізниці, які передають вантаж за кордон.

(абзац перший пункту 6.7 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства транспорту та зв'язку України від 12.09.2005 р. N 540)

Підсумки навантаження на залізниці призначення за декаду вказуються: у чисельнику - кількість вагонів (контейнерів) за планом, у знаменнику - кількість завантажених вагонів (контейнерів).

Недовантаження на залізниці призначення за декаду визначається як сума недовантажень на окремі залізниці за вилученням загального недовантаження за декаду.

Якщо відправник у результаті перевиконання статичного навантаження використав меншу кількість вагонів, ніж заплановано, то недовантаження на залізниці призначення зменшується на заощаджену кількість вагонів.

Норми навантаження на залізниці призначення коригуються також у разі надолуження залізницею невиконання з її вини плану попереднього місяця.

У разі, коли відправник не пізніше 3 діб до дня навантаження подасть заявку про зміну залізниць призначення і ця зміна погоджена уповноваженою особою залізниці, планові показники навантаження на залізниці призначення заносяться до облікової картки з урахуванням такої зміни.

Якщо подані для навантаження вагони не можуть бути направлені на залізниці призначення, зазначені в плані або в декадній заявці, внаслідок наявності на цих залізницях перешкод для перевезення, відправник за погодженням із начальником станції може використати їх для відвантаження на інші залізниці, передбачені планом.

6.8. У разі перевезення вантажів за пред'явленням розрахунки за невиконання плану перевезення цих вантажів протягом місяця, в якому вийшло розпорядження про їх здійснення, не провадяться.

6.9. У разі невиконання плану перевезень внаслідок аварії на підприємстві, в результаті якої виробництво на ньому було припинено на строк не менше трьох діб підряд (стаття 107 Статуту залізниць України), відправник не пізніше другої доби після ліквідації аварії надає станції довідку з посиланням на відповідний акт про аварію.

(абзац перший пункту 6.9 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства транспорту та зв'язку України від 12.09.2005 р. N 540)

Явища стихійного характеру (замети, повені, пожежі і т. ін.), які викликали перерву руху на залізничній під'їзній колії або при яких заборонено виконувати вантажні роботи, що стало причиною невиконання плану перевезення, оформляються відповідними актами за підписом начальника станції та керівника підприємства.

Зазначені документи додаються до облікової картки.

6.10. Штраф за невиконання місячних планів і додаткових замовлень на перевезення вантажів нараховується на залізницю і відправника по закінченні кожної декади, сальдова сума штрафу визначається по закінченні місяця.

У разі перевиконання плану в першій декаді і невиконанні його в другій відповідальність за невиконання плану другої декади зменшується на величину перевиконання плану в першій декаді. Таким же чином враховується перевиконання плану в першій та другій декадах при невиконанні його в третій декаді.

Розрахунки за штрафами здійснюються у порядку і строки, встановлені статтею 109 Статуту залізниці України.

Якщо місячний план або додаткове замовлення виконано в цілому за місяць, розрахунки за штрафами, нарахованими за невиконання плану (замовлення) в окремі декади, не провадяться.

(пункт 6.10 доповнено абзацом згідно з наказом
Міністерства транспорту та зв'язку України від 21.06.2007 р. N 552){mospagebreak}

7. Порядок планування перевезень вантажів в автоматизованій системі АС МЕСПЛАН

7.1. Планування перевезення вантажів у межах України

7.1.1. Планування перевезення вантажів у межах України здійснюється з використанням автоматизованої системи документообігу (далі - АС МЕСПЛАН) відповідно до Правил та цього Порядку.

7.1.2. Залізниця забезпечує введення в АС МЕСПЛАН місячних та додаткових замовлень на перевезення вантажів у межах України, наданих відправниками залізниці в порядку, визначеному Правилами на договірних засадах безкоштовно.

Замовлення відправників, що перевозять вантажі за пред'явленням, а також залізничних підприємств, що здійснюють перевезення для своїх потреб, також вводяться в систему АС МЕСПЛАН.

Уведення замовлень на перевезення вантажів у контейнерах, а також порожніх контейнерів здійснюють станції відправлення за фактом навантаження. Якщо контейнери у вагоні різних відправників перевозяться на різні станції призначення та (або) для різних одержувачів, у поле "станція призначення" вводиться перша станція призначення або розпилення. При цьому відправником вважається начальник станції відправлення, а одержувачем - начальник станції призначення або розпилення.

7.1.3. Узгодження місячних планових замовлень на перевезення вантажів у межах України в системі АС МЕСПЛАН проводиться на рівні залізниців терміни, установлені Правилами. Після завершення терміну вводу місячних планів нові замовлення вводяться як додаткові згідно з Правилами.

Переведення в АС МЕСПЛАН додаткових замовлень на перевезення вантажів у межах України із статусу "заявлено" в статус "узгоджено" проводиться автоматично.

7.1.4. Коригування узгоджених місячних планів перевезень у межах України здійснюється відповідно до пунктів 2.9, 2.10 Правил не пізніше двох діб з моменту одержання заявки.

Коригування місячного плану в АС МЕСПЛАН залізниця здійснює шляхом часткової заміни плану в статусі "узгоджено" або в разі потреби повного видалення плану із статусу "узгоджено", введення нового замовлення в статус "заявлено" та автоматичне переведення його в статус "узгоджено" допускається в межах узгодженого місячного плану.

При проведенні вводу або коригування замовлення в системі АС МЕСПЛАН забезпечується ведення історії роботи із замовленням для кожного користувача з можливістю перегляду цієї історії.

7.1.5. Замовлення на додаткові плани перевезень вантажів відправники надають через АС МЕСПЛАН, разові вантажовідправники надають на станцію, в дирекцію або на залізницю у порядку, визначеному Правилами.

Уведення замовлення в АС МЕСПЛАН забезпечується на рівні надання замовлення, де і залишається його оригінал у паперовому вигляді, або з робочого місця відправника з наступним письмовим підтвердженням.

Замовлення на надолуження надається у порядку, передбаченому пунктом 2.13 Правил.

7.1.6. У випадках, коли на станції немає доступу для введення замовлення до АС МЕСПЛАН, начальник станції приймає замовлення від відправника і залишає оригінал у себе. Для введення замовлення в АС МЕСПЛАН станція в той самий день передає його копію або за встановленим на дирекції порядком всі необхідні дані в дирекцію або на пункт вводу інформації (опорну станцію), де забезпечується введення цього замовлення в АС МЕСПЛАН в той самий день.

Про узгодження або відмову замовлення залізниця повідомляє відправника.

7.1.7. З метою недопущення введення одного й того самого замовлення декілька разів в АС МЕСПЛАН діє контроль. Якщо при введенні нового замовлення у системі є замовлення, яке збігається за реквізитами:

вид плану;

дата надання замовлення;

станція відправлення;

відправник;

станція призначення;

код вантажу;

вантажоодержувач;

кількість вагонів;

кількість тонн,

замовлення запам'ятовується з наданням попередження. У разі потреби дублікат видаляється користувачем.

7.2.Планування перевезень вантажів у межах країн СНД та Балтії

Планування перевезень вантажів у межах країн СНД та Балтії здійснюється згідно з Правилами (пункти 2.1, 2.2) та цим Порядком.

7.2.1. Імпортні перевезення

Місячні замовлення на перевезення вантажів в Україну з країн СНД та Балтії надходять в АС МЕСПЛАН через сервер Державного підприємства "Головний інформаційно-обчислювальний центр Укрзалізниці" (далі - ГІОЦ УЗ) за 14 днів до початку планового місяця.

Залізниці призначення розглядають можливість приймання заявлених обсягів, у разі потреби здійснюють коригування і не пізніше ніж за 8 днів до початку планового місяця переводять ці замовлення в статус "узгоджено" або "не узгоджено".

Додаткові замовлення на перевезення вантажів в Україну з країн СНД та Балтії розглядаються залізницями щодоби і в термін не більше 5 робочих днів у разі потреби коригуються та переводяться в статус "узгоджено" або "не узгоджено".

7.2.2. Експортні перевезення

Замовлення на перевезення вантажів з України в країни СНД та Балтії вводяться в АС МЕСПЛАН не пізніше ніж за 14 днів до початку планового місяця. ГІОЦ УЗ за 14 днів до початку планового місяця передає введені в систему замовлення ІОЦ ЗА.

Після підтвердження замовлення, отриманого через ГІОЦ УЗ у вигляді зміни її статусу, залізниця дозволяє навантаження за узгодженими замовленнями і відхиляє за неузгодженими.

Додаткові замовлення на перевезення вантажів з України в країни СНД та Балтії вводяться в АС МЕСПЛАН по мірі їх надходження. Після підтвердження замовлення у вигляді зміни його статусу залізниця дозволяє навантаження за узгодженими замовленнями і відхиляє за неузгодженими.

7.3. Планування перевезень експортних, імпортних і транзитних вантажів

Планування перевезення експортних, імпортних і транзитних вантажів здійснюється у електронній системі АС МЕСПЛАН відповідно до розділу 3 Правил, а також з урахуванням вимог чинних нормативних документів.

7.3.1. Експортні перевезення

7.3.1.1. Відправники експортних вантажів надають через АС МЕСПЛАН місячні планові замовлення на перевезення залізницям згідно з пунктами 3.1, 3.2 Правил.

7.3.1.2. Введення в АС МЕСПЛАН місячних замовлень на перевезення експортних вантажів забезпечує залізниця відправлення в терміни, установлені Правилами (розділ 3).

7.3.1.3. Укрзалізниця узгоджує плани перевезень експортних вантажів з морськими та річковими портами, із залізничними адміністраціями іноземних держав згідно з пунктами 3.5, 3.6 цих Правил.

7.3.1.3.1. Уведене відправником замовлення розглядається портом призначення в АС МЕСПЛАН та за умови його погодження замовлення із статусу "заявлено" переводиться портом в статус "узгоджено портом". При узгодженні заявки порт може зазначити в полі "примітка" умови відвантаження.

У разі відмови в прийманні порт переводить заявку із статусу "заявлено" у статус "не узгоджено портом".

Якщо протягом однієї доби і більше порт не змінив статусу заявки із "заявлено" на "узгоджено портом", заявка залишається у статусі "заявлено".

7.3.1.3.2. Припортова або прикордонна залізниця здійснює узгодження замовлень шляхом відмітки "узгоджено залізницею призначення" або "не узгоджено залізницею призначення" у відведеному полі. При цьому припортова залізниця може здійснити узгодження тільки після узгодження порту в системі. У разі потреби залізниця призначення вказує умови відвантаження в полі "примітка".

Якщо залізниця призначення не змінила статусу узгодженої портом заявки для вагонних відправок протягом доби, для маршрутних відправок протягом двох діб, заявка змінює статус на "не узгоджено залізницею призначення". Остаточне рішення щодо узгодження або неузгодження заявки приймає Укрзалізниця.

7.3.1.3.3. Якщо перевезення планується у власних або орендованих вагонах, то така заявка розглядається власником/оператором цих вагонів з можливістю зміни відповідного статусу "узгоджено" / "не узгоджено".

Якщо власник/оператор вагонів не змінив статус заявки протягом доби, заявка змінює статус на "не узгоджено".

7.3.1.3.4. При плануванні перевезень зернових вантажів на експорт через припортові зернові комплекси в заявці у відведеному полі має бути відмітка зернотрейдера "узгоджено". Заявка на перевезення зернових вантажів без відмітки зернотрейдера залишається у статусі "заявлено".

7.3.1.4. Після усіх необхідних узгоджень Укрзалізниця не пізніше ніж за 4 дні до початку планового місяця переводить в АС МЕСПЛАН затверджені керівництвом Укрзалізниці експортні плани із статусу "заявлено" в статус "узгоджено". Замовлення, які тимчасово не узгоджені приймальною стороною, Укрзалізниця переводить у статус "відкладено". Замовлення на перевезення, у прийманні яких відмовлено приймальною стороною, Укрзалізниця переводить в АС МЕСПЛАН у статус "не узгоджено". Необхідні примітки, надані приймальною стороною, Укрзалізниця зазначає в АС МЕСПЛАН у полі "примітка".

На підставі узгоджених експортних планів АС МЕСПЛАН розраховує добові норми передачі вантажів через західні прикордонні переходи, норми вивантаження у портах, які автоматично включаються в усі довідки щодо виконання норм передачі та вивантаження.

Укрзалізниця надає залізничним адміністраціям іноземних держав норми передачі/приймання у вигляді електронних передатних телеграм, сформованих АС МЕСПЛАН. Портам норми надаються у вигляді електронних протоколів узгоджень, сформованих АС МЕСПЛАН.

Залізниці доводять узгоджений місячний експортний план до станцій навантаження порядком, установленим начальником залізниці.

7.3.1.5. Замовлення на додаткові перевезення експортних вантажів відправники надають в управління залізниці через АС МЕСПЛАН згідно з Правилами. При введенні замовлення в АС МЕСПЛАН необхідно вказати при перевезенні на експорт через сухопутні прикордонні переходи в треті країни - прикордонний перехід, експедиторів для транзитних держав; при перевезенні на експорт через порти - назву припортової станції (порту), вантажоодержувача та експедитора в порту. Уведення додаткового замовлення на експортне перевезення в АС МЕСПЛАН забезпечує залізниця згідно з замовленням відправників. Оригінал (або факсокопія - на залізницях це може бути передбачено договором) замовлення в паперовому вигляді залишається в залізниці.

7.3.1.6. Укрзалізниця на підставі введеного залізницею в АС МЕСПЛАН додаткового замовлення відправника під статусом "заявлено" проводить узгодження цього замовлення із залізничними адміністраціями іноземних держав або портом у встановленому порядку. Стандартна телеграма-запит для узгодження формується системою АС МЕСПЛАН на підставі введеного додаткового замовлення.

7.3.1.7. Після узгодження додаткового експортного перевезення Укрзалізниця переводить замовлення в АС МЕСПЛАН із статусу "заявлено" в статус "узгоджено", або "відкладено" чи "не узгоджено" залежно від відповіді приймальної сторони.

Залізниця на підставі погодження Укрзалізниці в АС МЕСПЛАН доводить додатковий експортний план до станції навантаження у встановленому на залізниці порядку. Необхідність надання на станції телеграм-наказів визначається начальником залізниці з урахуванням вимог Правил та чинного законодавства.

7.3.1.8. Коригування експортних планів у системі АС МЕСПЛАН здійснюється у такому порядку:

7.3.1.8.1. При перевезенні через морські та річкові порти України за наявності згоди порту в межах узгоджених обсягів в одному напрямку в статусі "узгоджено" залізниці можуть коригувати станцію відправлення, найменування відправника,вантажоодержувача, країну призначення, рід вантажу (у межах однієї номенклатурної групи), рід та власність рухомого складу.

7.3.1.8.2. При перевезенні через сухопутні прикордонні переходи в статусі "узгоджено" залізниці можуть коригувати станцію відправлення, рід вантажу (у межах однієї номенклатурної групи), рід та власність рухомого складу.

7.3.1.8.3. Про всі коригування, що призводять до зміни обсягів перевезень вантажів у портах та через західні прикордонні переходи залізниці повідомляють Укрзалізницю засобами електронної пошти в добовий термін.

7.3.1.8.4. Коригування експортних обсягів як в сторону зменшення, так і збільшення здійснює Укрзалізниця. На підставі відкоригованих планів залізниці вносять відповідні зміни до планів відправників, яких це стосується.

7.3.2. Транзитні перевезення

7.3.2.1. Планування перевезень транзитних вантажів здійснюється Укрзалізницею на підставі пунктів 3.11 - 3.14 Правил, Порядку планування перевезень вантажів у міжнародному сполученні та протоколів об'ємних нарад.

7.3.2.2. Місячні замовлення на транзитні перевезення з країн СНД та Балтії в порти України та західні країни вводяться в АС МЕСПЛАН шляхом завантаження замовлень на перевезення від залізниць держав СНД з системи АС МЕСПЛАН міждержавного рівня згідно з чинною технологією.

7.3.2.3. Додаткові замовлення на перевезення транзитних вантажів надходять до Укрзалізниці з Центру транспортного сервісного обслуговування ВАТ "Російські залізниці" (далі - ЦФТО ВАТ "РЗ") у вигляді телеграм електронною поштою. Уведення додаткових планів у АС МЕСПЛАН забезпечує Укрзалізниця.

7.3.2.4. Підтвердження місячного і додаткових планів на перевезення транзитних вантажів Укрзалізниця надає в ЦФТО ВАТ "РЗ" телеграмою засобами електронної пошти.

7.3.2.5. Переведення замовлень на транзитні перевезення із статусу "заявлено" в статус "узгоджено" та коригування цих замовлень в АС МЕСПЛАН здійснює Укрзалізниця. На підставі узгоджених транзитних планів АС МЕСПЛАН розробляє норми приймання транзитних вантажів для східних прикордонних переходів.

7.3.3. Імпортні перевезення

7.3.3.1. Планування перевезень імпортних вантажів здійснюється Укрзалізницею на підставі пунктів 3.11 - 3.14 Правил, Порядку планування перевезень вантажів у міжнародному сполученні та протоколів об'ємних та прикордонних нарад.

7.3.3.2. Замовлення на ввезення в Україну імпортних вантажів через західні сухопутні прикордонні переходи Укрзалізниця отримує від інозалізниць у вигляді електронних телеграм.

7.3.3.3. Підтвердження приймання імпортних вантажів Укрзалізниця здійснює засобами електронної пошти.

7.3.3.4. Уведення планів перевезень імпортних вантажів в АС МЕСПЛАН у статус "заявлено" та переведення в статус "узгодження" здійснює залізниця або станція, через яку імпортний вантаж надходить в Україну за фактом надходження вантажів.{mospagebreak}

7.4. Порядок відкриття робочого місця користувача АС МЕСПЛАН

7.4.1. Для відкриття робочого місця користувача АС МЕСПЛАН необхідно налаштувати шлях доступу до WEB частини робочого місця на комп'ютері користувача і описати користувача на вузлі автоматизованої системи керування вантажними перевезеннями Укрзалізниці (далі - АСК ВП УЗ) залізниці чи ГІОЦ.

7.4.2. Шлях доступу до WEB частини робочого місця налаштовується залежно від місця розташування абонента. Абоненти рівня станції, дирекції чи залізниці мають доступ до WEB частини залізниці. Абоненти рівня адміністрації мають доступ до WEB частини адміністрації. Абоненти рівня відправника мають доступ до АС МЕСПЛАН через мережу Інтернет. Роботи з підключення абонентів до WEB частини робочого місця АС МЕСПЛАН проводять працівники технічних служб залізниці.

7.4.3. Опис нового користувача в системі АС МЕСПЛАН проводиться в два етапи, шляхом створення нового абонента в моделі абонентів вузла АСК ВП УЗ і надання йому відповідних прав в АС МЕСПЛАН. Роботи з опису нового користувача проводить користувач АС МЕСПЛАН з правами адміністратора.

7.5. Порядок роботи відправника в АС МЕСПЛАН

7.5.1. Відправники, які уклали договір з залізницею щодо роботи в АС МЕСПЛАН, набувають право введення замовлень на перевезення вантажу та декадних заявок в АС МЕСПЛАН безпосередньо з робочого місця, підключеного через мережу Інтернет, та відстеження порядку узгодження свого замовлення і відображення у довідковій системі ГІОЦ УЗ виконання плану навантаження за своїм замовленням.

7.5.2. Уведення місячних та додаткових замовлень на перевезення в АС МЕСПЛАН відправники здійснюють згідно з цим Порядком. При цьому оригінали замовлень та декадних заявок відправник надає згідно з Правилами та цим Порядком.

7.5.3. Переведення замовлення відправника в статус "узгоджено" в системі АС МЕСПЛАН здійснюється залізницями та Укрзалізницею згідно з пунктами 7.1 - 7.3 цього Порядку. Переведення декадної заявки в статус "узгодженої" здійснюється працівниками станції після погодження її начальником станції чи його заступником.

7.6. Порядок ведення облікової картки при плануванні перевезень в АС МЕСПЛАН

7.6.1. Облік виконання плану навантаження здійснюється відповідно до розділу 6 Правил.

Підставою для ведення облікової картки на станції є:

- при перевезенні за місячним планом - замовлення форми ГУ-12 та наявність узгодження цього замовлення в системі АС МЕСПЛАН;

- при перевезенні за додатковим планом - замовлення відправника на станції відправлення та наявність узгодження його в системі АС МЕСПЛАН. Якщо відправник надав замовлення в дирекцію або залізницю - підставою є наявність узгодженого замовлення в системі АС МЕСПЛАН та повідомлення начальника станції у встановленому на залізниці порядку.

7.6.2. У разі, коли на станції відсутній доступ до автоматизованої системи АС МЕСПЛАН, а додаткове замовлення на відвантаження відправник надав дирекції або залізниці, підставою для ведення облікової картки є розпорядження залізниці або дирекції, надане в установленому начальником залізниці порядку.

Після набуття замовлення статусу "узгоджено" АС МЕСПЛАН здійснює формування бланка облікової картки та внесення до неї даних замовлення.

7.6.3. Відповідно до узгодженої декадної заявки заповнюються графи 2 і 3 облікової картки, за відсутності декадної заявки ці графи заповнюються у розмірі середньодобової величини, виходячи із замовленого обсягу перевезення і кількості діб, протягом яких заплановано здійснити перевезення.

7.6.4. Кількість поданих вагонів (контейнерів) під навантаження (графа 4) визначається за пам'яткою про користування вагонами (контейнерами).

7.6.5. Кількість завантажених вагонів (контейнерів) і тонн (графи 5 і 6) визначається на підставі оформлених перевізних документів і пам'яток про користування вагонами (контейнерами).

7.6.6. У разі невиконання плану навантаження за добу в графі 7 зазначається причина недовантаження.

7.6.7. Дані про навантаження на залізниці призначення зазначаються у графах 10 - 15 на підставі перевізних документів.

7.6.8. Інформацію про вищезазначені відомості після закінчення кожної облікової доби станція надає відправнику. За наявності зауважень до цих відомостей відправник надає їх станції протягом 24 годин з моменту отримання, станція включає ці зауваження до графи 7 або зазначає про них в доповненні до облікової картки. Неотримання станцією зауважень відправника протягом 24 годин з моменту отримання інформації свідчить про погодження ним даних, зазначених в обліковій картці.

7.6.9. Після закінчення місяця облікова картка роздруковується на папері і підписується працівниками станції і відправника.

Якщо були зауваження відправника щодо ведення облікової картки, вони також роздруковуються, підписуються працівником відправника і додаються до облікової картки.

7.6.10. Визначення відповідальності за невиконання плану перевезення та нарахування штрафу провадиться у порядку, установленому Статутом залізниць України і Правилами.{mospagebreak}

(Правила доповнено розділом 7 згідно з наказом
Міністерства транспорту та зв'язку України від 21.06.2007 р. N 552)

 

Керівник Департаменту
розвитку та координації
транспортних системГ. М. Легенький

 

 

Додаток 1
до пункту 2.2 Правил планування перевезень вантажів

 

Форма ГУ-12

 

Управління ____________________________ залізниці

________________________________________________________________
(найменування та поштова адреса вантажовідправника, номер рахунку, назва відділення
банку, міністерства, об'єднання, до якого входить підприємство)

на _______________ року
(місяць)

План перевезень до договору N ____ від __________ про організацію перевезень

Місце для печатки

Вантажовідправник несе відповідальність за наслідки неправильного зазначення відомостей у цьому бланку.

Підпис керівника підприємства __________________________
(П. І. Б.)

 

 

Додаток 2
до пункту 2.2 Правил планування перевезень вантажів

 

Форма ГУ-12к

 

Управління ______________________ залізниці

________________________________________________________________
(найменування та поштова адреса відправника, номер рахунку, назва відділення банку,
міністерство, об'єднання, до якого входить підприємство)

на _________________ 200 р.
(місяць)

План перевезень N ___ до договору N ____ від ___________

Місце для печатки

Вантажовідправник несе відповідальність за наслідки неправильного зазначення відомостей у цьому бланку.

Підпис керівника підприємства __________________________
(П. І. Б.)

 

 

Додаток 3
до пункту 2.2 Правил планування перевезень вантажів

 

Номенклатура вантажів
для місячного планування перевезень

Автомобілі

Бавовна

Брухт чорних металів

Будівельні вантажі

Вантажі в контейнерах

Вогнетриви

Жмихи

Зерно

Імпортні вантажі

Інші продовольчі товари

Інші та збірні вантажі

Кам'яне вугілля

Картопля, овочі та фрукти

Кокс

Кольорові метали, вироби з них та брухт кольорових металів

Комбікорми

Лісоматеріали

Машини і обладнання

Металеві вироби

М'ясо та масло тваринне

Металеві конструкції

Нафта та нафтопродукти

Папір

Перевалка вантажів з водного на залізничний транспорт

Продукти перемолу зерна

Промислова сировина та формувальні матеріали

Промислові товари народного споживання

Риба

Руда залізна та марганцева

Руда кольорових металів і сірчана сировина

Сіль

Сільськогосподарські машини

Сланці горючі

Торф і торф'яна продукція

Тварини, птиця та бджоли

Флюси

Хімікати та сода

Хімічні та мінеральні добрива

Цемент

Цукор

Цукровий буряк та його насіння

Чорні метали

Шлаки гранульовані

 

 

Додаток 4
до пункту 2.5 Правил планування перевезень вантажів

 

Форма ГУ-114

 

ПЛАН

перевезення ________________________________________
(найменування номенклатурної групи)

маршрутами із ст. ____________________________ залізниці

на _______________ місяць ____ р.

Найменування і повна адреса відправника ___________________________
________________________________________________________________

Найменування вантажів

Залізниця призначення

Станція призначення

Станція розпилення

Кількість

Дата відвантаження

маршрутів

вагонів

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник підприємства-відправника

_____________________
(підпис)

 

(додаток 4 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства транспорту та зв'язку України від 21.06.2007 р. N 552)

 

Додаток 5
до пункту 2.6 Правил планування перевезень вантажів

 

Форма ГУ-11

 

Декадна заявка

Начальнику станції ______________________ залізниці
на навантаження вантажів ___________________________
(найменування відправника)

за ______________________________ N __________
(договором, планом, поза планом, понад план)

на період з _____________ по ____________ р.

Число місяця Точне наймену-
вання вантажу
Кількість вагонів Кількість тонн Залізниця призна-
чення
Станція призначення та одержувач Кількість Станція призначення чи розпилення маршруту
криті плат-
форми
напів-
вагони
цистер-
ни
АРВ рефриже-
раторні
інші в т. ч. цементо-
вози
разом вагонів Марш-
рути
Вагони
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

 

Згоден, не згоден (непотрібне закреслити) на подавання під навантаження вагонів парку залізниць інших держав.

М. П.

"___" ____________ 200_ р.
(місяць)

Відправник ___________________

 

 

(додаток 5 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства транспорту України від 31.01.2004 р. N 54,
наказом Міністерства транспорту
та зв'язку України від 12.09.2005 р. N 540)

Додаток 6
до пункту 3.3 Правил планування перевезень вантажів

 

Номенклатура вантажів для місячного планування перевезень на експорт через морські та річкові порти

Автомобілі

Брухт чорних металів

Будівельні вантажі і вогнетриви

Волокнисті вантажі із зазначенням бавовни, льону, конопель, вовни

Інші вантажі

Інші продовольчі вантажі із зазначенням масла рослинного та швидкопсувних вантажів (точне найменування)

Кам'яне вугілля

Кокс

Кольорові метали, вироби з них і брухт кольорових металів

Лісоматеріали із зазначенням окремо круглого лісу, пиломатеріалів, балансів і фанери

Металеві вироби, машини та обладнання

Нафта та нафтопродукти (у тарі)

Папір

Руда різна

Сільськогосподарські машини

Тканини

Хімікати в цистернах (точне найменування продукту)

Хімікати і сода у критих вагонах (точне найменування продукту)

Хімічні та мінеральні добрива

Хлібні вантажі

Цемент

Цукор

Чорні метали

Шрот та жмихи

 

Додаток 7
до пункту 3.3 Правил планування перевезень вантажів

 

Номенклатура вантажів для місячного планування перевезень на експорт через прикордонні станції

Автомобілі

Бавовна

Інші вантажі із зазначенням вогнетривких виробів, магнезиту, спирту, цукру, кольорових металів

Кам'яне вугілля

Кокс

Лісоматеріали

Металеві вироби, машини та обладнання

Нафта та нафтопродукти із зазначенням мазуту і світлого наливу

Рослинні масла і жири в цистернах (точне найменування продукту)

Руда різна із зазначенням руди залізної

Сільськогосподарські машини

Хімікати в цистернах (точне найменування продукту)

Хімічні та мінеральні добрива із зазначенням апатитів, фосфоритного борошна, калійних добрив

Хлібні вантажі

Цемент

Чорні метали (із зазначенням чавуну, залізничних рейок), брухт чорних металів

Швидкопсувні вантажі із зазначенням м'яса, риби, морозива

 

Додаток 8
до пункту 6.1 Правил планування перевезень вантажів

 

ОБЛІКОВА КАРТКА
виконання плану перевезення N _____ у ___________ р.

Станція _________ залізниці. Найменування вантажу __________ . Статичне навантаження __________ .

Відправник ___________ , його адреса ___________ , розрахунковий рахунок N _________ у ___________
(найменування банку)

 

Число місяця План Подано вагонів (контей-
нерів)
Завантажено Причина недовантаження Підпис Завантажено на залізниці призначення, вагонів (контейнерів)
Вагонів (контей-
нерів)
Тонн Вагонів (контей-
нерів)
Тонн станції відправ-
ника
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
План на місяць
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1-ша дек.
Недовантажено за 1 дек. _____ ваг. ____ т, в т. ч. з вини відправника _____ ваг. ____ т, залізниці _________ ваг. ____ т.
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2-га дек.
Недовантажено за 2 дек. _____ ваг. ____ т, в т. ч. з вини відправника _____ ваг. ____ т, залізниці _________ ваг. ____ т.
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
3 декада.
Недовантажено за 3 дек. _____ ваг. ____ т, в т. ч. з вини відправника _____ ваг. ____ т, залізниці _________ ваг. ____ т.
Всього за місяць
Недовантажено за місяць _____ ваг. ____ т, в т. ч. з вини відправника _____ ваг. ____ т, залізниці _________ ваг. ____ т.
Нараховано штрафів
на вантажовідправника декади за місяць на залізницю декади за місяць Відмітки про сплату штрафу
1 2 3 1 2 3
Недовантаження Тонн Незабезпечення подачі вагонів під навантаження Недовантажено тонн
Сума штрафу
Сума штрафу
Невиконання плану на залізниці призначення Вагонів (контейнерів) Незабезпечення навантаження маршрутів Кількість
Сума штрафу Сума штрафу
Незабезпечення навантаження маршрутів Кількість Разом сума штрафу
Сума штрафу Сальдо на користь ________________________________ грн.
(залізниці, відправника)
Разом сума штрафу

 

 

Начальник станції ___________________
(підпис)